تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)"
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)"

نوشته شده توسط : قارانقوش
چهارشنبه 25 اسفند 1395-06:06 ب.ظ


نوشته شده توسط حفیظ الله زکی   

 روز نام نگار

قسمت دوم 

برخورد دوگانه با منابع و اقوام مورد تحقیق:
آن چه شک و تردید ها را در مورد ایده های فاشیستی و شئونیستی برخی نویسندگان کتاب به یقین تبدیل می کند، این است که این نویسندگان اولا؛ در برخورد با منابع مورد استفاده در تحقیق و ثانیا؛ در مواجهه با اقوام مورد تحقیق برخورد دوگانه و غرض آلود داشته اند. در این مورد به ذکر یک مثال اکتفا می کنیم:

کتاب اتنوگرافی اقوام غیر پشتون در صفحه ۶۴۴ در باره تاریخ ساکنان غیر هزاره میدان وردک به نقل از کتاب حیات افغانی می نویسد: «مسکن اصلی باشنده های ولایت میدان وردک، مناطق اطراف و اکناف کوه برمل سلسله کوه های سلیمان شناخته شده که از همین جا تمام قبیله وردک (کرلائی) تیت و پراکنده شده و در ولایت میدان وردک حالیه مسکن گزین شده است.»

بعد در همین صفحه ادامه می دهد که: «عده وردک را «سید» و از جمله اولاد سید محمد گیسو دراز قلمداد نموده اند که از این جمله قبیله سریانی که آن را ستوریانی نیز ثبت نموده اند. گنده پور (تری)، مشوانی، وردک و هنی شجره نسب شان را به سید محمد گیسو دراز می رساند، کسی که به سلسله یازدهم نسبی به حضرت امام حسین (ع) وصل می گردد…»

نویسنده پس از انتساب گفته خود به مورخان، بدون اینکه از کسی ویا منبعی نام ببرد، با عصبانیت تمام می نویسد که «این نظر از طرف عده مورخین و محققین { معلوم نیست این مورخین کی ها یند!!} مورد انتقاد شدید قرار گرفته و حتا مردود دانسته شده است. از نظر آنها این نظر افسانه ای بیش نیست. آنها می گویند که این کار دشمنان است که می خواهند پشتونها را از هم جدا سازد. به نظر آنها این یکی از نمونه های خورد دسایس استعمار بوده که در کشور ما رواج یافته است. دشمنان قبل از این باری پشتونها را از جمله بنی اسراییل دانستند و اهداف شان از این کار این بود تا بگوید که اگر مغل از این خاک نیستند، پس پشتونها نیز از جای دیگر آمده و مردم بومی این حیطه نمی باشند.

استعمار به این هم بسنده نشد، بلکه در بین خود پشتونها نیز در صدد ایجاد تفرقه و بدبینی برآمد و این ها را مربوط نژاد مشوانی، هنی و بختیار را به نامهای مختلف از قوم و نسب اصلی شان جدا ساخته و جعلیات را به دست نشر نیز سپرده اند. به نظر عده ای از محققین {بدون این که از این عده نام برده شود} چنین شایعات صرف بخاطر منحرف ساختن افکار، در بین مردم پخش شده است. در حالی که قدامت تاریخی «وردک» به چندین صد سال قبل از تولد سید محمدگیسو دراز می رسد.(ص ۶۴۶)» ] ببینید در پاراگراف های فوق این همه کلمات “عده ای” و “آنها” به کار رفته؛ اما نویسنده از مرجع شان نام نبرده و آنها را معلوم نکرده است و این با اصول تحقیق همخوانی ندارد.[

همین نویسنده وقتی در مورد هزاره ها می رسد به تکرار به کتاب “حیات افغانی” استناد می کند و به گونه ای مطالب آن را تأیید می کند که هزاره ها از اولاده چنگیز خان اند. اینجا کتاب “حیات افغانی” بهترین و موثق ترین منبع تحقیق به شمار می رود و مورد تأیید قرار می گیرد. دیگر نه افسانه است و نه کار دشمنان و نه از دسایس استعمار!! این همان وضعیت یک بام و دو هوا را تداعی می کند، و اعتبار نوشته تا حد زیر صفر تقلیل می یابد. برخی نویسندگان کتاب در عین حالی که پیشینه تاریخی هزاره ها را به سربازان مغول ختم می کنند، از لحاظ نژادی چنان آنها را شقه شقه می کنند که در نهایت نتیجه می گیرند که “اصطلاح هزاره حتا ملت و طایفه را نداشته، یک اصطلاح اجتماعی است که از قرن چهارده به بعد مورد استعمال قرار گرفته است.” ولی عین همین مسأله در مورد پشتون ها به نتیجه کاملا وارونه می انجامد و از دسایس استعمار شمرده می شود!!
آیا این بیانگر ذهنیت چرکین و مغز متعفن نویسندگان نیست که به منظور تقسیم بندی مردم افغانستان به مردمان اصیل و غیر اصیل، مالک و غیر مالک، اکثریت و اقلیت و درجه یک و درجه دو، به عناوین گوناگون دامن می زنند؟

مسوولان آکادمی علوم در دفاعیه شان گفتند که آری یکسری اشتباهات جزیی، لفظی و ساده در کتاب وجود دارد. در اینجا برای مزید اطلاع خوانندگان تنها با استناد به همین پاراگراف های بالا نشان داده می شود که آیا اشکالات مو جود، ساده و لفظی است، یا توطیه ای است عمیق و پیچیده؟!

در بحث هزاره های غزنی و میدان وردک ابتدا تلاش صورت گرفته، تا ثابت کنند که هزاره ها از اولاده مغول اند و بعد در بحث پیشینه تاریخی اقوام پشتون ولایت میدان وردک می گوید:” که مغولها ازاین خاک نیستند.(ص ۶۴۶)” نتیجه قطعی این مقدمه این می شود که: هزاره ها از این خاک نیستند!!
به این صورت:
” هزاره ها از اولاده مغول اند.”
” مغولها از این خاک نیستند.ص ۶۴۴″
پس: ” هزاره ها از این خاک نیستند.”

آیا به نظر آکادمی علوم این یک اشتباه لفظی است؟! حال فرض کنید چند تا تاجیک، هزاره، ازبک و سایر اقوام با توسل به مدارک تاریخی سعی کنند، هرکدام اصالت خودشان را ثابت کنند و دیگران را از خاک افغانستان ندانند، چه پیش می آید؟ آیا این مخالفت صریح با قانون اساسی نیست؟ آیا این استدلال ها به بهانه مستندات تاریخی با منافع ملی افغانستان در تعارض قرار نمی گیرد؟ اینجا موضوع دفاع از هزاره ها نیست. بلکه موضوع امنیت و ثبات افغانستان و وحدت و یکپارچگی اقوام تحت عنوان یک “ملت” مطرح می باشد.

وقتی بحث و بررسی در مورد اقوام غیر پشتون است، ذکر تاریخ پشتون ها و مقایسه آن با تاریخ جعلی، گزینشی و تحریف شده هزاره ها چه پیوندی با موضوع کتاب دارد؟ آیا این عمل خروج از دایره تحقیق و فرار از چارچوب علمی آن نیست؟

استفاده از منابع غیر مؤثق وجعل وتحریف در منابع:
یکی از اصول و معیارهای تحقیق علاوه بر رعایت اصل بی طرفی و استفاده از منابع مورد اطمینان، حفظ امانت در نقل قول از منابع است.

به خاطر رعایت همین اصل، محققین نقل قول ها را در میان گیومه( ” “) می آورند تا امانتداری به وجه احسن مراعات شود.

در کتاب اتنوگرافی صفحه ۶۶۴ به نقل از کتاب نژاد نامه افغان اثر ملا فیض محمد کاتب هزاره می نویسد: ” سادات دیره اسماعیل خان بخصوص هزاره های بهسود( ولسوالی حصه اول بهسود و و لسوالی مرکز بهسود) ولایت میدان وردک، کرم، بنگش و تیراه شیعه بوده و دیگران از مصاحبت با بعضی سنی های متعصب از همه امور مذهبی خود بی خبراند.”

این مطلب در اصل منبع این طور می باشد که: ” سادات دیره اسماعیل خان، کرم، بنگش و تیراه شیعه بوده و بعضی از مصاحبت با سنی های متعصب سنی و برخی نه شیعه و نه سنی از امور مذهبی خود بی خبراند.”

در مورد فوق درحالی که بحث برسر سادات مناطق سرحدی است وهیچ ارتباطی با هزاره ها ندارد، نویسنده تلاش کرده با جعل و تحریف د رنقل قول، آن را به هزاره های بهسود پیوند دهد. باید پرسیده شود که هزاره های بهسود چه ربطی به سادات و مناطق سرحدی پاکستان امروزی دارد؟

حال شما قضاوت کنید که تفاوت ساختاری و مفهومی اصل منبع با نقل قول تا کجاست؟ درصورتی که در ادبیات دری با گذاشتن یک نقطه فیل، قیل می شود، نویسنده محترم یک جمله را از طرف خود به اصل منبع اضافه کرده و یک جمله دیگر را از آن کم کرده است.!!

سوال این است که:
– بحث سادات آن طرف خط دیورند که اکنون جزو خاک پاکستان به شمار می رود، چه ارتباطی با هزاره ها و مردم بهسود دارد؟

- هزاره های بهسود به صورت ناشیانه در اصل متن افزوده شده است و تلاش گردیده تا گزاره های بعدی آن به هزاره های بهسود نسبت داده شود، چرا؟

- جعل و تحریف در نقل قول های مستقیم، ضمن این که نوشته را از اصالت واعتبار می اندازد؛ رذالت و پستی نویسنده و عقده ها و عصبیت های جاهلانه اورا نیز برملا می سازد.

همچنین به نقل از نژادنامه، هزاره ها “لجوج، کینه توز، زشت خو، دروغگو وبطاش دانسته شده است.” دراین نقل قول چند اشکال به صورت عمده مطرح می باشد:

۱- در اصل منبع به جای کلمه ” دروغگو”،” درشت گو” آمده است و هر انسان کم سوادی می داند که درشت گو با دروغگو هم ازلحاظ مفهومی و هم به لحاظ ساختاری تفاوت اساسی دارد.

۲- پیداکردن این عبارت از کتاب نژادنامه و انتخاب آگاهانه آن به عنوان صفات برجسته هزاره ها، بازهم نشأت یافته از ایده های جاهلانه و برتری خواهانه قومی نویسنده می باشد.

۳- درحالی که اتنوگرافی بر تحقیقات میدانی استوار می باشد و تحقیق هم در سال ۱۳۸۷ انجام شده است و دسترسی به جامعه هزاره و بررسی خوی و خصلت آنان در مرکز وولایات کشور هم کار چندان مشکلی نیست. پس استناد کردن به کتابهای تاریخی چه ارزش علمی و تحقیقی خواهد داشت؟ با وجودی که امروز همه امکانات تحقیق در مورد بررسی ویژگی های شخصیتی هزاره ها موجود است؛ توسل جستن به منابع تاریخی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

۴- صفات فوق با خصلت های اخلاقی هزاره ها که در جا جایی دیگر این کتاب از آنها نام برده شده در تضاد قرار دارد و و جود تناقض وتضاد در متن تحقیق، نشانه ناهماهنگی و بی سروسامانی تیم کاری و نظارتی آکادمی علوم و تزلزل فکری و پریشانی روحی نویسندگان آن است که ارزش علمی کتاب را از بین می برد.

تکرار مطالب جعلی درمورد پیشینه تاریخی هزاره ها:
بعضی از نویسندگان کتاب بسیار نگران اصالت تاریخی هزاره ها بوده اند و به این دلیل نهایت سعی خود را به کار برده تا اصالت تاریخی هزاره ها را انکار نمایند و به تعبیر خودشان ثابت کنند که هزاره ها از خاک افغانستان نیستند.

به این خاطر درجاهای مختلف و در صفحات گوناگون کتاب، یک مطلب بر ضد هزاره ها، بار بار تکرار شده است. از جمله می توان به تکرار یک مطلب در صفحات ۵۸۵،۶۵۵ و ۶۶۴ اشاره کرد.


بیان مطالب نامرتبط و تفرقه افگنانه:
درصفحه ۶۶۵ کتاب، زیر عنوان “طرز معیشت، سبک معماری و ساختمان منازل، نوشته شده است که: ” هزاره ها اکثرا به شکل متفرق و پراکنده به سر می بردند، اما بعد از جدی سال ۱۳۵۸ که ببرک کارمل به قدرت رسید، عملا قدرت اجراییوی به دست سلطان کشتمند که مربوط جناح پرچم و از ملیت هزاره بود، متمرکز گردید.” بعد می گوید: “در دوران جهاد که مردم هزاره مقیم در ایران هشت حزب سیاسی را تأسیس نموده بودند، در دشت برچی، قلعه شاده و تایمنی در ولایت کابل و ولایات هرات، قندهار، بلخ، بامیان، ارزگان، غور، میدان وردک بهسود وغیره ساحات به فعالیت پرداختند تا این که بعد از سقوط رژیم داکتر نجیب الله و اشغال کابل توسط مجاهدین هزاره ها نیز درقدرت سهیم شدند، ولی هرگز به سهم شان در قدرت قانع نبوده به بهانه به دست آوردن حقوق حقه شان بین آنها و سایر احزاب درگیری های شدیدی صورت گرفت…”

باتوجه به مطالب فوق چند پرسش مطرح می شود:
۱- آیا روش و شیوه بیان مطالب در مورد طرز معیشت سایر اقوام ساکن در افغانستان نیز همین گونه بوده است؟ تاجایی که اینجانب در این کتاب مطالعه کرده، شیوه های نگارش و تحقیق و چگونگی پرداخت مطالب در مورد اقوام بسیار متفاوت بوده است. این موضوع، ناهماهنگی در متن تحقیقاتی و اهداف پنهانی نویسندگان را آشکارمی سازد.

۲- در مطلب فوق دربرابر واژه ” بهسود” علامت گذاشته شده تا خواننده را به پاورقی کتاب ارجاع دهد. در پاورقی به جنگ و مقاومت هزاره ها در برابر سپاه حبیب الله کلکانی اشاره شده است. من نفهمیدم که جنگ با سپاه حبیب الله چه پیوندی با طرز معیشت، سبک معماری و ساختمان منازل هزاره ها دارد. چه چیزی اصولا آوردن چنین پاورقی را در اینجا توجیه می کند؟

۳- در مطلب بالا به وضوح هزاره ها به خاطر خواست مشارکت سیاسی اقوام در قدرت، مورد ملامت قرار گرفته و احقاق حقوق شان به عنوان یک “بهانه” برای جنگ با سایر احزاب و گروهها قلمداد شده است. این خود نوعی قضاوت وپیشداوری است که با اصول تحقیقات مردم نگارانه منافات دارد. نویسنده نمی داند که هزاره ها در دوونیم قرن اخیر نه تنها به صورت عامدانه و ظالمانه از تمامی حقوق انسانی و مدنی خود محروم شدند؛ که به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده برای حذف فزیکی هزاره ها تلاش های مداوم صورت گرفت.

اجرای سیاست های قتل عام، نسل کشی، کوچ اجباری، غارت زمین واموال، وضع مالیات سنگین و اعمال انواع بی رحمی ها و چپاول گری ها، جعل و انکارهویت هزاره ها در تاریخ، درجهت حذف کامل این قوم صورت گرفت؛ به این دلیل احقاق حقوق برابراقوام در پرتوی اصل عدالت، آزادی و برادری، از آرمان ها وآرزوهای همیشگی هزاره ها به حساب می آید. پس از پیروزی مجاهدین بازهم حق هزاره ها در قدرت نادیده گرفته شد و به همین دلیل هزاره ها همواره در مورد احقاق حقوق شان با حکومت چانه زنی می کردند؛ اما هیچگاه خواهان جنگ وخونریزی در بین مردم افغانستان نبودند و خواسته های خود را از طریق فشارهای سیاسی و مذاکره و گفتگو با جوانب مختلف سیاسی تعقیب می کردند. هزاره ها هیچ وقت جنگ را به نفع خود نمی دانند؛ به این خاطرجدا از مسأله ملی اگر تنها منافع خود را هم در نظر داشته باشند، بازهم جنگ را راه حل نمی دانند.

امروز نیز هزاره ها احساس می کنند که به حقوق شان نرسیده اند وباور دارند که تبعیض در سطوح مختلف براین قوم اعمال می شود؛ اما رسیدن به حقوق کامل شان را نه از راه مخالفت، خشونت، ستیز و یا به گفته نویسنده “بهانه گیری” برای جنگ، که از طریق همکاری باحکومت، حمایت از پروسه های ملی، مشارکت سیاسی و تقویت حس برادری و برابری در میان اقوام افغانستان دنبال می نمایند. به همین خاطر هزاره ها نسبت به مسایل تبعیض آمیز، تفرقه افگنانه و خصومت آفرین بسیار حساس می باشند و در برابر آن واکنش نشان می دهند، تا مبادا بار دیگر رشته های نیم بند اعتماد، وحدت و برادری اقوام افغانستان، در سایه توطیه های شوم دشمنان ازهم بگسلد و آرامش نسبی مردم برای چندمین بار برهم بخورد.

در این بخش اشکالات دیگری هم موجود است که به دلیل اختصار از پرداختن به آنها اجتناب می شود.

مشخصات فیزیکی هزاره ها:
درصفحات ۶۶۶ و ۶۶۷ سعی شده است تا مشخصات فیزیکی و و یژگی های جسمی هزاره ها توضیح داده شود. در این مورد پس ازآن که خصوصیات جمجمه را بیان می کند، به یک ضرب المثل عامیانه استناد می کند که می گوید: ” هزاره، موی نداره” بعد نویسنده اضافه می کند که ” البته در دوران جهاد تا امروز همه مردان بشمول هزاره ها ریش شان را نمی تراشند.” این بحث از لحاظ تخنیکی چند مشکل دارد:

۱- بحث بیان مشخصات جسمی انسان مربوط به اتنوگرافی نمی شود؛ بلکه به یکی از شاخه های علم بیولوژی و یا انسان شناسی جسمی مربوط می شود.

۲- اول می گوید: هزاره موی نداره، بعد می گوید که در دوران جهاد تا امروز ریش شان را نمی تراشند. همین نکته بیانگرآن است که هزاره ها ریش دارند، اگرچه ممکن است مانند دیگران فراگیر، زبر، درشت و پرپشت نباشد.

۳- خودتان گفته اید که هزاره ها به سید ها و ملاها بسیار احترام دارند. سید ها و ملاها از قدیم ریش تراشیدن را حرام می دانستند. بنابراین مردم هزاره پیش از دوران جهاد ریش شان را می گذاشتند. بازهم برخلاف گفته نویسنده که هزاره ها تا امروز ریش شان را می گذارند؛ ریش تراشیدن، خصوصا در میان نسل جدید هزاره، به یک امر عادی تبدیل شده است.

۴- در پاراگراف پایین تر به نقل از مؤلف( پشتو قبیلو شجری او مینی) و او به نقل از یک هزاره بدون نام و نشان، درمورد مردم هزاره اصل و اعلا مطالبی کاملا خلاف واقع، ساختگی و دروغ آورده شده است. این نشان آن است که نویسنده برای کوبیدن و توهین کردن هزاره ها حتا استنادبه یک نفر نامعلوم و بدون نام و نشان را نیز از نظر دور نداشته است.

درصفحه ۶۶۷ می نویسدکه : ” تمام خانم های این قوم دارای رنگ سفید، چاق و روهای صاف مقبول دارند واما چشمان، ابرو وبینی شان همسان مردهای شان بوده و بدون سرتمام بدن شان خالی از موی می باشد.”
حال سوال این است که منبع این تحقیق چیست وچرا از آن نام برده نشده است؟
دوم، آیا ویژگیهای جسمی سایر اقوام نیز با همین جزییات شرح داده شده است؟ اگرنه چرا؟
سوم، چه الزام و ضرورتی وجود داشت که نویسنده به این گونه مسایل مزخرف آنهم در مورد یکی از اقوام بپردازد؟ درحالی که این موضوعات مربوط بحث اتنوگرافی نمی شود.

دین ومذهب و باورهای عامیانه هزاره ها:
درصفحه ۶۶۸ کتاب نوشته کرده است که ” گرچه طورکلی هزاره ها شیعه مذهب و رافضی استواراند و در سابق با اهل سنت و جماعت چندان روابط خوبی نداشتند، اما هستند هزاره های که اهل تشیع نبوده، بلکه سنی اند.”
دراینجا چگونگی آغاز جمله، آرزو و قصد پنهانی نویسنده را می رساند. اما به کار بردن کلمه ” رافضی” به لحاظ مفهوم تاریخی یک تهمت بزرگ به اهل تشیع به حساب می آید.

کسب و کارو عادات مردم هزاره
درصفحه ۶۷۰ به صورت ناشیانه و غیر محققانه زیر عنوان “کسب و کار و عادات مردم هزاره” مسأله منازعه کوچی ها و هزاره ها را به گونه جانبدارانه آورده است. اولا دعوای کوچی ها و مردم محل چه ارتباطی به بحث اتنوگرافی دارد؟ ثانیا نویسنده اصل بی طرفی را در این مورد و موارد مشابه از دست داده است. ثالثا به جای ارایه معلومات درست، به قضاوت و داوری پرداخته است که از حیطه صلاحیت او به طورقطع بیرون می باشد.

وقیحانه تر از آنها این که در صفحه ۶۷۵ ادعا کرده است: ” باهر فرد بالغ قوم هزاره یک میل اسلحه ( تفنگ کلاشینکوف) موجود است”!! حال این که این سرمحقق محترم چنین معلومات دسته اول را از کجای شکم خود درمی آورد، معلوم نیست. چیزی که تاهنوز از دید نهادهای امنیتی کاملا پنهان مانده است!!

درصفحه ۵۲۳ کتاب در مورد موقعیت جغرافیایی ولسوالی واغظ ولایت غزنی می نویسد: ” به طرف غرب آن دره ترگان و ککرک مربوط ولسوالی جاغوری است!!(ص۵۲۳)” از این اشتباه فاحش تر درکجا پیدا خواهد شد. ولسوالی جاغوری چندین کیلومتر از دره ترگان و ککرک فاصله دارد و این دره ها جزیی از ولسوالی جاغوری به شمار نمی آید.
درباره موقعیت ولسوالی قره باغ ولایت غزنی نیز می گوید که شرق آن ولسوالی جاغوری است!! درصورتی که جاغوری به طرف غرب قره باغ واقع شده است و نه به طرف شرق آن.

خوانندگان گرامی! اینها مروری بسیارگذرایی بود بر بخش های کوچکی از کتاب “اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان” که به صورت اجمال مورد نقد قرارگرفت. نقد تفصیلی کتاب را با توجه به سطحی بودن و غیرعلمی بودن اثر، غیر مفید و ضیاع وقت می دانم. نمونه های بالا، برای اثبات این موضوع کافی به نظر می رسد.

نوشتار خود را با این شعر ملک الشعرای بهار به پایان می رسانیم که:
“اقوام روزگار به اخلاق زنده اند
قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است”

منبع: سایت مردم هزاره  

نظرات() 


Mollie
جمعه 15 دی 1396 10:47 ق.ظ
Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which
blog platform are you using for this site? I'm getting sick and tired of Wordpress
because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of a
good platform.
viagra dosage
جمعه 15 دی 1396 07:09 ق.ظ
buah mengandung viagra
http://www.hqviagrauro.com/ - viagra quick delivery
viagra originally for
hqviagrauro.com
viagra and pilots
[url=http://hqviagrauro.com/]hqviagrauro.com[/url]
why do i get headaches from viagra
loans online
پنجشنبه 14 دی 1396 03:19 ق.ظ
payday loans no credit check
payday loans online bad credit
payday loans online bad credit
payday loans direct lenders
cialis online
یکشنبه 10 دی 1396 01:07 ب.ظ
où acheter cialis
http://cialisps.com/ - cialis price
can i take cialis with cold medicine
generic-cialis
cialis 10mg cost
[url=http://cialisps.com]cialis[/url]
cialis lo receta la seguridad social
site de rencontre d'amour gratuit
سه شنبه 5 دی 1396 08:10 ق.ظ
site de rencontre handicap gratuit site de rencontre d'amour gratuit rencontre nouvelle-aquitaine site
de rencontre gens du voyage site de rencontre pour senior en suisse rennes rencontre celibataire
site de rencontre suisse sans inscription site de rencontre gratuit mobile rencontre gratuites sans inscription site de rencontre 22 rencontre amicale lille nord site de rencontre geneve ado histoire d'amour de rencontre site de rencontre de
militaire gratuit sortir et rencontrer des gens a paris site de rencontre gratuit
aisne site de rencontre canadien gratuit sans inscription site
de rencontre canadien gratuit pour homme site de rencontr gratuit sans inscription site
de rencontre femmes enceintes site de rencontre gratuit picardie site de rencontre 972 rencontres dans le 29 site de rencontre femme noire homme blanc rencontrer des femmes canadiennes site de rencontre breton a paris rencontre 43300 simple rencontre amicale rencontrer des nouveaux amis
sexe rencontre gratuite faire des rencontres amicales ado site
de rencontre gratuit non payant pour ado rencontre suisse valais site de
rencontre dijon exigence rencontre limoges site de rencontre gratuit 25
30 ans ou rencontrer du monde a londres site de rencontre finistere 29 rencontre seropositif site de
rencontre femme ukraine site de rencontre xxx gratuit site de rencontre gratuit pour lesbienne rencontre d'un jour
bruxelles shooting photo pour site de rencontre rencontre sexe rennes site de rencontre extra gratuit rencontre a calais site de rencontre gratuit sans inscription en ligne site rencontre senior site de rencontre 85 gratuit
sites de rencontre specialises
سه شنبه 5 دی 1396 05:20 ق.ظ
rencontres sex gratuit sites de rencontre specialises rencontre
ales 30 chat de rencontres gratuit faire des rencontres amicales sur paris bi rencontre rencontre femme en vendee applications rencontre comment faire
la bonne rencontre cite de rencontre ado gratuit rencontre coquine toulon application rencontre geolocalisation ou rencontrer du
monde a lyon sites de rencontres coquins site de rencontre gratuit pour paris agence de rencontre gratuit granby site de rencontre entre ado gratuit comment
rencontrer le grand amour rencontre femme aix en provence site rencontre etudiant lyon rencontre
telephonique essai gratuit site de rencontre tout gratuit pour les hommes site de rencontre flirt avis site
rencontre parents solo site rencontre femme premier pas comment rencontrer un homme a 45 ans rencontre vielle femme site
rencontre parent solo rencontre entre femme et femme site rencontre amicale lyon rencontres amities seniors sites de rencontre gratuites sans inscription rencontre pour baise application de rencontre usa
rencontres hautes alpes site rencontre roulette site de rencontre noire et blanc forum de
discussion rencontre musique site de rencontre site rencontre
pour femme comment rencontrer une fille quand on est timide avis site rencontre motard rencontre protestant site de rencontre sans s'inscrire et gratuit rencontres 77 site de
rencontres entre seniors site rencontre ephemere gratuit site de rencontre moins
de 30 ans rencontre femme libanaise site de rencontres totalement gratuit pour les femmes
free uk adult dating sites
سه شنبه 5 دی 1396 01:39 ق.ظ
christian chat rooms free free uk adult dating sites write an awesome online
dating profile genuine website online dating casual dating
sites reviews free online text dating a good dating site username interesting facts about
dating websites dating a recovering sex addict best dating sites
nyc free best taglines for dating profiles asian dating site nyc
farmers ranchers dating site female profile for dating site parents dating sites free bbc dating app dating
men online lgbt dating sites usa free dating sites alberta canada online dating sa pilipinas jamaica dating
site login online dating profile writers online dating website list 60
dating sites wap dating site dating website 'for ugly people' celebrating first engagement no sign up free online dating
grouper group dating app canada gay online dating date review site free mature singles dating site over 30 dating websites free millionaire dating site in usa free phone dating
sites free online dating sites in india without registration best mixed race dating sites cool bio for dating site best safe dating apps rating dating websites kenyan online dating sites my boyfriend visited online dating sites dating sites for over 50 years old uk
online dating free dating sites reviews canada best gay male dating sites online
free dating sites in usa most popular swiss dating site free dating sites for
mobile phones uk best site for dating in nigeria meeting someone online dating
ukraine dating website
دوشنبه 4 دی 1396 10:59 ب.ظ
singapore online dating ukraine dating website free dating sites for doctors best dating website glasgow free black dating uk online dating for long term relationships mexican and
black dating sites asian dating website montreal black christian uk dating
sites best dating sites for over 35 widow and widower dating site crossdressing dating site
dating for heavy set woman dating sites for lesbian free free
dating site in africa free dating site for married in india online dating sri lanka colombo best dating sites
free canada jokes about online dating sites russian dating pictures gone wrong free online dating sites in auckland free no email needed dating sites good questions to ask a girl
on a dating site hispanic dating sites for free country girls dating site 100 free cuban dating sites christian dating+long
distance relationships search partner dating site biker dating site free canada
chat room online free pakistan funny headline quotes for dating sites
gay dating sites in australia best dating sites serious relationships 100 free dating ireland top 10 most successful dating websites other gay dating apps online dating site in china most popular dating sites turkey best online dating apps for long term relationships nudist dating website 100 free dating site online best
online dating profile pua completely free christian online dating
hispanic dating sites for free date ideas perth australia single seniors online
dating online dating story gone bad medical professional
online dating dating site for catholic singles best dating site for
couples
quiero conocer chicas de new york
دوشنبه 4 دی 1396 10:37 ب.ظ
pagina para conocer personas cristianas quiero conocer
chicas de new york app conocer gente seria contactos mujeres tarragona como conocer
mujeres como hacer amigos en facebook sin que te bloqueen mejores sitios para conocer gente en internet anuncios reales de mujeres
en cuenca aplicacion nueva para conocer gente contactos
con chicas rusas anuncios clasificados de sexo las mejores paginas para conocer gente como conocer a gente
por internet donde encontrar chicas en buenos aires aplicaciones
para conocer mujeres en chile conocer mujeres solteras en los angeles california aplicaciones para conocer mujeres argentina mujeres q buscan pareja
en buenos aires conocer gente de estados unidos anuncios sexo valladolid busco chica
para pareja de hecho ver mujeres solteras en honduras paginas
donde puedo conocer gente como conocer a mujeres en la calle paginas para
buscar chicas solteras conocer gente santiago chile pagina de contacto mujeres donde puedo conocer mujeres ucranianas
contacto con mujeres rusas gratis contactos granada mujeres chat para
conocer amigos en espana paginas para conocer personas jovenes se busca chica interna sevilla mujer busca hombre para relacion seria en quito
encuentros sexuales zaragoza chica busco chico los olivos soy hombre busco mujer soltera chica busca
chico quito villaflora webs para conocer gente conoce gente gay cerca
de ti aplicacion para conocer chicas contactos mujeres cadiz busco conocer gente nueva chica busca chico burgos como encontrar gente
por internet chica busca chico para follar conocer mujeres solteras en espana chica busca a chica panama mujeres cristianas
solteras en peru busco chica para
mujeres solteras buscando pareja en el salvador
دوشنبه 4 دی 1396 02:13 ب.ظ
busco chica joven mujeres solteras buscando pareja en el salvador donde conocer gente en internet contactos con mujeres en plasencia como puedo conocer mujeres rusas
se buscan chicos contacto mujeres en tenerife buscando mujeres solteras en huancayo conocer gente gratis
sin pagar facebook de mujeres solteras en piura anuncios
de sexo en sevilla salas para conocer gente gratis conocer chicas venezuela mujer busca chico joven contactos de mujeres en sevilla chica busco chico trujillo
redes sociales para conocer gente colombia aplicaciones para conocer gente
en madrid contactos badajoz mujeres como hacer amigos gratis por internet anuncios clasificados sexo conocer gente gratis en espana conoce a
gente de tu zona busco chica lesbiana mujeres solteras en sevilla contactos chicas las palmas las mejores apps para conocer gente
de otros paises mujeres de 30 a 35 anos solteras como
conocer gente nueva en skype app para conocer gente para viajar contactos mujeres liberales telefonos de mujeres solteras en dallas tx conocer gente en ibiza two conoce gente nueva
contacto mujeres palencia chat para conocer gente de europa mejores aplicaciones para conocer
gente en colombia contactos chicas barcelona contactar con mujeres paginas de mujeres solteras de estados unidos
conocer amigos por wasap chica busca chico whatsapp gente para conocer
por skype mujeres solteras new jersey estados unidos
conocer mujeres solteras en santiago de chile contactos chicas vitoria busco chico para casarme por papeles mujeres solteras rusas viajes solo para conocer gente mujeres solteras quito gratis
dating websites for disabled
دوشنبه 4 دی 1396 04:40 ق.ظ
older younger dating sites dating websites for disabled free dating in kansas city list of dating apps how to ask a girl for a date
online best online dating site philippines malaysia dating website nairobi online dating age gap love dating site red flags online dating big and tall dating websites
free online dating lesbian websites top ten free dating sites in australia what are some real free dating sites
biggest problem with online dating what are the best gay dating sites awesome online dating profile names
100 free dating sites dublin how to online date as a woman secret dates website online dating for expats in germany naughty dating app review danger of online dating dating chat rooms free
all dating site apps first meeting online dating long
distance online dating story blog list gay dating site top lds dating sites
usernames for dating sites ideas girl meet girl dating
site dating site free chat room free dating site in san francisco totally free dating
sites uk best free online dating apps in india
handicap dating website black men white women dating site online dating research
study best online dating for 40 plus worst dating sites best
online dating free websites sugar daddies dating sites in gauteng i met my
husband on a dating website female online dating profile tips fun username for dating sites best dating apps for black singles teenage dating app hsv dating websites london england
dating sites dating website icebreakers
baise plan cul
دوشنبه 4 دی 1396 02:09 ق.ظ
site pour trouver un plan cul baise plan cul plan cul vaulx en velin plan cul dijon plan cul aix en provence etudiante cherche plan cul plan cul lattes site plan cul
gratuit sans inscription plan cul sainte genevieve des bois plan cul luneville plan cul geneve plan cul a pau plan cul
sur roanne plan cul haute vienne plan cul noisy le sec plan cul en bretagne plan cul nice
plan cul avec couple plan cul avec cougar plan cul soisy sous montmorency plan cul sassenage rencontre pour plan cul plan cul
poitiers plan cul gay lille plan cul tassin la demi lune plan cul obernai plan cul sur la rochelle plan cul saint saulve plan cul allier plan cul
st nazaire plan cul pres de chez toi plan cul saint priest plan cul pessac plan cul guerande
plan cul la londe les maures plan cul nice gratuit plan cul
jouy le moutier plan cul thionville plan cul bruges comment
se passe un plan cul plan cul ecully plan cul occitanie plan cul hard plan cul la roche sur foron plan cul rennes gratuit
amoureuse de son plan cul plan cul 13 plan cul etudiant plan cul meyzieu plan cul saint hilaire de riez
transexuelles porno
یکشنبه 3 دی 1396 10:22 ب.ظ
sexe des anges transexuelles porno je montre mon sex video sex aloha chaine porno gratuite cameron diaz sex tape porno bresiliene serie
sexe jeux hentai porno porno italien retro webcam sexe teen les debilles sexe antillaise porno hamster sexe video
mannequin sex porno interacial fond ecran sexe eva green sex scene films
gay porno sexe avec sa voisine porno vintage italien porno doigtage porno
webcams famme porno belle maman porno porno travestis cyprine porno recits porno food sex porno sinoi
tortue sexe sexe xxxxx photo sexe mature massages sex sex porn video porno
xncc flashing sex porno age porno gay nain film porno homosexuel sexe dominant model
sexe porno partouzes cougard porno te en porno vieilles
femmes sexe celeb sex scene lara croft sexe porno jeune black sexe homme
rase
sexe ejaculation
یکشنبه 3 دی 1396 07:37 ب.ظ
photos porno mature sexe ejaculation porno full toons sex sexe webcam xxx
cartoon sex videos sexe en cam en dire extrait video porno gratuit porno gay scato sexe discotheque farrah
abraham sex tape porno dingur fun porno sexe dans la cuisine porno gratuit trans sexe hub hot sex video sexe etrange films porno xxx porno seins videos sexes gratuites leora sex site porno
femme voir video porno sex nik video sexe prof amteur et sexe sex et sex porno nature sex
hard porno mature hd porno bla k porno arap belle porno porno hard
lesbienne sex arabo sex addict sexe tape star porno xnnx porno
vintage allemand play porno francais sex le porno du jour sexe a tours porno
gratis bi dessin anime disney porno inseste porno suceuse porno sexe rapide video porno lesbienne
porno des vieilles
یکشنبه 3 دی 1396 04:16 ب.ظ
dessin anime porno 3d porno des vieilles
sex amat film porno gratuit black sm porno porno il baise sa fille sex
cocu porno ipad sexe au couvent film porno anal foto porno serveuse sexe porno toulon actrice sex papy
sex sex en bretagne cam sex en direct sex blacks ayem nour
sex accessoire sexe rasage sexe homme sex entre amis film entier vf videos sexe amateur photos porno porno dinque sexe couple cam
karine ferri sex tape fille nue porno porno gratuiy porno doux porno labo porno blanck porno
mature lingerie amateur teen webcam sex famme sex amateur teen webcam sex ma femme aime
le sexe sex petite fille femme sexi porno sex
tape rihanna massage sexe video porno papi gros sein porno sexe histoires baiser sexe casting sexe sexe albi ava devine porno sexe culotte film porno gartuit
american online dating
پنجشنبه 30 آذر 1396 02:31 ق.ظ
how to find out if your ex is on a dating site american online dating free to
chat online dating sites boyfriend dating sites dating site indonesia foreigner free online dating in lagos nigeria using dating sites tips the best dating websites for free dating after sex free dating sites don't work what should i say to
a girl online dating online dating over 40 australia dating sites for australian singles best dating site uk how to ask a
girl out through online dating free to message online dating sites online dating in italy dating sites for singles
reviews sample online dating profile most popular free dating sites in canada i love black
women dating site iphone dating apps gay dating websites for married uk born again christian dating sites uk best
asian dating site melbourne free site dating india dating
site headlines for males online dating farmers nz christian dating apps uk free online love dating sites dates websites swedish
dating sites for free best online dating montreal get a date online dating for friendship only how can i find out if
my boyfriend is on dating sites for free best app for
dating uk meeting up online dating best online dating sites for married online dating question christian dating sites in united states the best free uk dating sites american samoa dating sites free non payment dating sites dating
sites singles over 40 best date spots in new york city dating site for depressed good
dating website subject lines good messages for online dating free online dating 20s
buy generic viagra online
چهارشنبه 22 آذر 1396 04:21 ق.ظ
viagra over the counter cvs
https://www.bioshieldpill.com/" - buy-viagra-online
ecstacy and viagra
viagra
viagra without headaches
[url=https://bioshieldpill.com/]buy-viagra-online[/url]
buy viagra super force online
clash of clans hack
سه شنبه 21 آذر 1396 10:01 ب.ظ
clash of clans winter update
http://clashofclanshack17.com/ - coc hack
clash of clans bases for town hall 6
clash of clans hack
what are all the dark troops in clash of clans
[url=http://clashofclanshack17.com/]clash of clans hack[/url]
clash of clans wiki
free unlimited hosting with cpanel no ads
سه شنبه 21 آذر 1396 12:01 ق.ظ
web hosting services in india free unlimited hosting with cpanel no ads
anti ddos vps hosting dedicated mysql server performance what does non dedicated server mean web hosting prices in pakistan linux vps server cheap linux vps hosting cheap
hosting shared ssl web hosting top 10 uk migrating wordpress
to new host web hosting help forum what is reseller hosting website hosting and
maintenance web space hosting web hosting services australia web
hosting in toronto canada unmanaged windows vps hosting vps
cheap uk cpanel vps optimized unlimited bandwidth wordpress hosting dedicated windows server hosting india web
hosting services for blogs web hosting email only web hosting
reviews pc world best wordpress hosting platform vps hosting cpanel cheapest vps server
hosting cheapest windows shared hosting web hosting
ddos protection free wordpress custom domain vps hosting
uses vps windows hosting indonesia how much dedicated ram do i need for a server website domain hosting reviews web hosting for
small business australia virtual private server uk review linux master reseller hosting website hosting uk wordpress
web hosting space cost dedicated servers best price free
hosting with cpanel and mysql best fast shared hosting web hosting services australia uk managed wordpress hosting
mongodb shared hosting web hosting store 100mbps unmetered dedicated
server best server hosting sites web hosting account
cialis online
یکشنبه 19 آذر 1396 10:08 ق.ظ
cialis 10mg erfahrungen
http://cialisle.com - buy cialis
cialis dosierung erhöhen
cialis
cialis con ricetta o senza
[url=http://cialisle.com/]cialis online[/url]
perchè cialis fa male al cuore
cialis online
جمعه 17 آذر 1396 11:22 ق.ظ
viagra vs cialis headaches
http://www.cialisoni.com/ - buy cialis
cialis studio torrino
cialis-canada
cialis et cardiaque
[url=http://cialisoni.com/]buy cialis online[/url]
cialis generico siti affidabili
Sheryl
سه شنبه 14 آذر 1396 05:55 ق.ظ
I know this web site presents quality depending articles or reviews and other material, is there
any other web page which offers these kinds of things in quality?
http://viagrabs.com
شنبه 11 آذر 1396 08:53 ق.ظ
viagra given to horses
http://www.viagrabs.com/ - buy viagra online
the value card for viagra
generic viagra
slang for viagra
[url=http://viagrabs.com/]viagra online[/url]
im 21 what would happen if i took viagra
ivor tarot consultant brighton
پنجشنبه 9 آذر 1396 12:40 ق.ظ
taurus daily tarot love ivor tarot consultant brighton free tarot
relationship readings napo tarot free online tarot card reading for love life best online tarot
reddit free tarot card reading divination gemini today love tarot astro tarot deni large tarot decks judgement tarot reversed relationship
dark tarot reading by decans free three card tarot reading tarot reading oracle lovecraft tarot card meanings tarot card
meanings major and minor arcana tarot suits four elements the tower
card tarot love tarot lovers card tarot card love spreads and meanings tarot king
of wands eight wands tarot relationship the wildwood tarot virtual tarot
ask question common tarot card spreads tarot reading articles free online
tarot reading for future free tarot reading yes or no question wands tarot reading what is the meaning of virtual tarot
what does the word tarot card mean free tarot reading single card tarot
card meaning death tarot card reading guidelines zen osho tarot tarot wish spell tarot
card reading near me osho zen tarot card tarot the world card ace of swords reversed tarot meaning
judgement tarot future love meaning of the eight of cups tarot card free daily horoscope and tarot card reading
royal road tarot knight of wands boktai 2 tarot card 3 celtic cross
tarot significator three of wands tarot card by oak princess of coins love tarot the empress tarot card relationships empress tarot reversed
oui non voyance
چهارشنبه 8 آذر 1396 05:37 ب.ظ
voyance horoscope gratuit quotidien oui non voyance voyance forfait voyance
gratuit par chat voyance toulouse voyance gratuite
par tchat reponse immediate voyance gratuite par webcam jeu voyance gratuite en ligne
vrai voyance par sms chat voyance direct voyance a 1 euro la minute tarot de voyance gratuit tchat
voyance amour gratuit en ligne voyance 100 gratuite immediate sms voyance gratuit voyance numerologie en ligne qui connait
un site de voyance serieux voyance totalement gratuite sans cb chat avec voyance gratuit voyance
par telephone pas cher voyance directe par tchat voyance serieuse gratuite chat
voyance gratuite chance au jeux comment marche la voyance par telephone voyance sans attente et
sans cb voyance gratuit en chat tele voyance consultation voyance telephone gratuite voyance gratuite sante voyance gratuite avec le pendule tchat gratuit
voyance en direct cours de voyance toulouse voyance avignon 84 association contre la voyance jeux de voyance meilleure voyance
audiotel tirage de carte voyance en ligne voyance amour chat gratuit voyance par tchat
en direct voyance immediate gratuite magie voyance audiotel
serieuse sans attente voyance nice avis voyance couple gratuite par tchat tirage voyance gratuit voyance telephonique gratuite sans attente monsite voyance marc de cafe voyance carte
voyance la justice voyance caen avis voyance par telephone
tarot gratuit cartomancie croisee
چهارشنبه 8 آذر 1396 02:12 ب.ظ
tarot gratuit avenir amoureux tarot gratuit cartomancie croisee
tarot indien tirage tirage tarot amour oui non tirage du tarot divinatoire gratuit origine tarot egyptien tarot signification diable tarot mois tarot ermite tirage tarot serieux lame tarot 7 tarot gratuit oui
non en ligne tirage tarot amour gratuit fiable tarot divinatoire du jour gratuit tarot gratuit du travail voyance et tarot
tarot amerindien tarot tirage carte gratuit tirage tarot divinatoire tarot arcane sans nom et pape tirage du tarot oui ou non gratuit tirer carte
tarot gratuit ton avenir tarot arcane le tarot gratuit en ligne signification lame
tarot tirage tarot amour gratuit homme tirage tarot gratuit
immediat ligne tirage gratuit tarot egyptien carte tarot persan signification tirage tarot gratuit pour la sante tarot amour en ligne gratuit
tarot carte 5 tirage carte tarot gratuit serieux tarot du jour travail gratuit interpretation carte tarot divinatoire tirage tarot
gratuit en ligne tirage du tarot gratuit voyance tarot gratuite immediate tarots gratuit amour amour tarot divinatoire tirage du tarot belline aleister crowley
tarot interpretation tarot croix celtique interpretation tirage tarot
diable tarot et carte gratuit tarot magique pour attirer
l'amour tirage gratuit du tarot divinatoire tarot general tirage tarot divinatoire amour carte tarot voyance gratuit
astronomy for astrologers
چهارشنبه 8 آذر 1396 01:00 ب.ظ
astrology 12 houses astronomy for astrologers chinese astrology today monkey astrological ascendant tables astrology global economy numerology astrology by date of birth cancer attributes
astrology blood type astrology rahu in 3rd house in vedic astrology astrology astrology synastry report what is the astrology sign for august 30 astrology posts astronomical events 2019 astrology 3rd house significance
of empty houses in vedic astrology signs in houses astrology astrology for this week in english links
for astrology forecasts online astrology library cardinal signs astrology
meaning astrological meaning of solar eclipse read
my own astrology what is the mood of an astrologer's day astrologyanswers review astrological keywords may 5 astrology sign astrology sign april
free vedic astrology report online what does node mean in astrology
finger of fate astrology astrology signs january
25 what astrology sign is july 25 show me my
astrology lips reading astrology dr rao astrology astrological sign capricorn vedic astrology or western astrology
more accurate free astrology reading for career age of astrology signs astrology houses and rulers 365 astrology profiles dane rudhyar astrological houses
astrology signs january 23 astrology exaltation greatest astrologer of the world award vaitheeswaran koil nadi astrology reviews astrological signs partner astrological sign july 27 jewish astrology
vidente argentino en bilbao
چهارشنبه 8 آذر 1396 10:09 ق.ظ
como poder ser vidente vidente argentino en bilbao vidente natural en cordoba capital vidente visa barato
vidente famoso de mexico consulta tarot vidente vidente famoso de mexico consulta tarot vidente gratis vidente consulta
gratis por telefono vidente tarotista particular vidente madrid buena un buen vidente
en mexico vidente particular casa que significa ser vidente natural vidente sin cartas que significa vidente
y clarividente vidente bueno y gratis como
puedo ser una persona vidente vidente particular barata consulta tarot vidente vidente por correo que significa ser
vidente natural vidente pago por paypal consulta
vidente 24 horas mejor vidente barcelona vidente 24 horas gratis el mejor
vidente de chile vidente gratis para el amor vidente
en linea gratis ahora vidente de verdad en madrid que significa vidente y clarividente vidente bueno en valencia vidente
totalmente gratis vidente del amor que significa vidente y
bidente quiero ser vidente que hago vidente del amor vidente gratis por chat medium vidente
consulta gratis vidente sevilla gratis vidente gratis telefono fijo medium vidente valencia consulta vidente en linea gratis encontrar una buena vidente vidente gratis chat vidente medium sin cartas tirada de cartas vidente como se si soy vidente natural medium y vidente gratis vidente buena en madrid
horoscope mois de fevrier
چهارشنبه 8 آذر 1396 06:30 ق.ظ
signe horoscope 1er juin horoscope mois de fevrier horoscope du jour gemeaux 1er
decan horoscope avec son ascendant horoscope du jours sagittaire horoscope amour sagittaire sante horoscope fevrier horoscope poisson horoscope sagittaire du mois de juin horoscope de l'homme vierge horoscope gemeaux femme sophia loren horoscope elle astro horoscope du jour signe horoscope poisson horoscope du jour ne aujourd'hui horoscope 1er
decan vierge horoscope du jours sagittaire avril horoscope poisson horoscope vierge
femme astrologie horoscope ascendant les horoscope du jour horoscope vierge femme du jour horoscope mois
horoscope du jour taureau 2eme decan mon horoscope du jour signe vierge horoscope amour taureau homme mon horoscope du poisson horoscope d hier feminin horoscope horoscope
mois de juillet taureau horoscope gemeaux homme du mois horoscope date de naissance homme horoscope du mois d'octobre verseau horoscope du jour taureau ascendant vierge horoscope astrologique quotidien horoscope femme lion et homme gemeaux horoscope du jour femme taureau horoscope d'aujourd'hui vierge horoscope suisse
horoscope professionnel cancer du jour info astrologie du jour
horoscope poissons horoscope du jour vierge 3 decan horoscope cancer du jour
horoscope femme verseau jour horoscope gemeaux femme aujourd'hui horoscope
du jour femme horoscope de verseau aujourd'hui horoscope feminin du jour
horoscope selon date et heure de naissance horoscope feminin taureau
alguna vidente buena en valencia
سه شنبه 7 آذر 1396 11:21 ب.ظ
video de persona vidente alguna vidente buena en valencia vidente famosa
en miami vidente gratis telefono fijo vidente
madrid centro vidente en sevilla la voluntad alguna vidente buena que acierte tarot vidente economico vidente buena y fiable vidente en capital federal vidente de verdad 5 euros como puedo ser vidente vidente de nacimiento sin cartas el mejor vidente de madrid videos
de gente vidente tarotista vidente santiago centro vidente natural capital federal vidente famosa colombiana vidente gratis por whatsapp en argentina vidente 806 una
buena vidente en barcelona vidente brasileno en peru vidente
y medium de nacimiento que significa vidente y bidente la mejor vidente de zaragoza alguna vidente
buena en valencia vidente 24 horas barato una buena vidente en valencia el vidente mas famoso del mundo vidente valencia voluntad tarotista vidente gratis un buen vidente en lima vidente tarotista vigo vidente y medium de
nacimiento vidente barcelona voluntad luzcia vidente
natural atiendo personalmente casos de gente vidente alguem conhece vidente serio em portugal vidente de confianza madrid ana vidente gijon vidente seria y economica vidente famoso venezolano vidente malaga opinion vidente en malaga buena que significa vidente y bidente vidente
pago por paypal el mejor psiquico del peru vidente 24 horas vidente telefono fijo como saber
si soy vidente o clarividente
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox