تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - نظر ویل دورانت در مورد پارسیان و کوروش هخامنشی
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

نظر ویل دورانت در مورد پارسیان و کوروش هخامنشی

نوشته شده توسط : قارانقوش
پنجشنبه 27 اسفند 1394-10:44 ب.ظ

«ویل دورانت»، نویسنده و تاریخ نگار مشهور آمریکایی است. وی یکی از سرشناس‌ترین پژوهشگران تاریخ تمدن و تاریخ فلسفه محسوب می‌شود.


مهم‌ترین اثر ویل دورانت، «تاریخ تمدن» (که به همراه همسرش آریل دورانت نوشته) در یازده جلد انتشار یافته و نام این کتاب‌ها عبارت است از: «مشرق زمین، گاهواره زمین»، «یونان باستان»، «قیصر و مسیح»، «عصر ایمان»، «رنسانس»، «اصلاح دین»، «آغاز عصر خرد»، «عصر لویی چهاردهم»، «عصر ولتر»، «روسو و انقلاب» و «عصر ناپلئون». کتاب «تاریخ تمدن» او به بیشترین زبان‌های جهان ترجمه شده و کتاب درسی معروف‌ترین دانشگاه‌های جهان است.

وی در نخستین جلد کتابش با عنوان «مشرق زمین، گاهواره تمدن» درباره فرهنگ، تمدن، هنر، معماری و شاهان ایرانی مطالب جالبی را نوشته است. وی در کتاب‌هایش سعی کرده تا از توصیف صرف فراتر رود و با نگاهی تحلیلی، تاریخ را روایت کند.ویل دورانت در «تاریخ تمدن» در مورد کوروش هخامنشی می نویسد:

کوروش یکی از کسانی بود که گویا برای فرمانروایی آفریده شده‌اند...در اداره امور به همان گونه شایستگی داشت که در کشورگشایی‌های حیرت‌انگیز خود. با شکست‌خوردگان به بزرگواری رفتار و نسبت به دشمنان سابق خود مهربانی می‌کرد. پس مایه شگفتی نیست که یونانیان درباره وی داستان‌های بی‌شمار نوشته و او را بزرگ‌ترین پهلوان جهان پیش از اسکندر دانسته باشند...

مایه تاسف آن است که از نوشته های هرودوت و گزنوفون نمی توانیم اوصاف و شمایل وی را طوری ترسیم کنیم که قابل اعتماد باشد،مورخ اول تاریخ وی را با بسیاری داستان های خرافی در هم آمیخته و دومی کتاب خود را همچون رساله ای در فنون جنگ نوشته و در ضمن آن خطابه ای در تربیت و فلسفه آورده است.چون این داستان ها را کنار بگذاریم از کوروش جز شبح فریبنده ای باقی نمی ماند.

آنچه به یقین می‌توان گفت این است که کوروش زیبا و خوش اندام بوده!!!، چه پارسیان تا آخرین روزهای هنر باستانی خویش به وی همچون نمونه زیبایی اندام می‌نگریسته‌اند. دیگر اینکه وی موسس سلسله هخامنشی یا سلسله «شاهان بزرگ» است که در نامدارترین دوره تاریخ ایران بر آن سرزمین سلطنت می‌کرده است. آن اندازه که از افسانه‌ها بر می‌آید کوروش از کشورگشایانی بوده است که بیش از هر کشورگشای دیگری او را دوست می‌داشته‌اند و پایه‌های سلطنت خود را بر بخشندگی و خوی نیکو قرار داده بود. دشمنان وی از نرمی و گذشت او آگاه بودند و به همین جهت در جنگ با کوروش مانند کسی نبودند که با نیروی نومیدی می‌جنگد و می‌داند چاره‌ای نیست جز اینکه بکشد یا خود کشته شود...وی هرگز شهرها را غارت نمی‌کرد و معابد را ویران نمی‌ساخت.

دورانت سپس رفتار کوروش در احترام به ادیان و مذاهب دیگر را با «ناپلئون» مقایسه می کند و می نویسد:

{کوروش،}هر وقت سرزمینی را می گشود که پیش از او جهانگشای دیگری به آن جا نرفته بود،با کمال تقوا و ورع!! قربانیهایی به خدایان محل تقدیم می کرد، مانند ناپلئون همه ی ادیان را قبول داشت و میان آن ها فرقی نمی گذاشت  و با مرحمتی بیش از ناپلئون به تکریم همه ی خدایان می پرداخت. وی از لحاظ دیگری نیز به ناپلئون شبیه است چه مانند وی قربانی بلند پروازی های خود شد.

ویل دورانت به خشونت و بی رحمی کوروش نیز اشاره می کند و می نویسد:

نقص بزرگی که بر خلق و خوی کوروش لکه‌ای باقی گذاشته، آن بود که گاهی بی‌حساب قساوت و بیرحمی داشته است. این بیرحمی به پسر نیمه دیوانه وی کمبوجیه به ارث رسید، بی‌آنکه از کرم و بزرگواری پدر چیزی به او رسیده باشد، وی پادشاهی خویش را با کشتن برادر و رقیب خویش به نام بردیا آغاز کرد.


* همانطور که دیدید ویل دورانت ضمن تحسین برخی ویژگی های اخلاقی کوروش، آن ها را مسلم نمی پندارد و مطالبی افسانه ای می خواند ضمن آنکه او را از بی رحمی ها و قساوت هایی که در همه ی شاهان ظالم تاریخ بوده نیز مبرا نمی کند اما متسافانه در بازگویی نظر ویل دورانت در مورد کوروش هخامنشی همیشه تنها قسمتی که به تعریف و تمجید از کوروش اختصاص دارد را می آورند تا خدای نا کرده به غرور ملی خواننده بر نخورد.


دورانت به نژاد پرستی قوم پارس نیز اشاره می کند:

به گفته هرودوت، پارسیان خود را از هر جهت بهتر و والاتر از همه مردم روی زمین می‌دانستند چنان باور داشتند که ملت‌های دیگر به آن اندازه به کمال نزدیک‌ترند که مرز و بوم ایشان از لحاظ جغرافیایی به سرزمین پارس نزدیکتر باشد، و بدترین مرد کسانی هستند که از پارس دورترند.

او همچنین سطح سواد و علم و فرهنگ پارسیان را اینگونه بیان می کند:

باید دانست که خطنویسی را پارسیان سرگرمی زنانه می پنداشتند و کمتر در بند آن بودند که از عشق ورزی و جنگاوری و شکار دست بردارند و به کار نویسندگی اشتغال ورزند و اثری ادبی ایجاد کنند.

مرد عادی معمولاً بیسواد و به این بی سوادی خود خرسند بود و تمام کوشش خود را در کار کشت زمین مصروف می داشت.
چنان به نظر می‌رسد که پارسیان، جز هنر زندگی، ھیچ ھنری به فرزندان خود نمی‌آموخته‌اند. ادبیات در نظر ایشان ھمچون تجملی بود که به آن کمتر نیازمند بودند، و علوم را ھمچون کالاھایی می‌دانستند که وارد کردن آنھا از بابل امکانپذیر بود؛ گرچه تمایلی به شعر و افسانه‌ھای خیالی داشتند، این کار را بر عھده مزدوران و طبقات پست اجتماع می‌گذاشتند، و لذت سخن گفتن و نکته‌پردازی و لطیفه‌گویی در گفت و شنود را برتر از لذت خاموشی و تنھایی و مطالعه و خواندن کتاب می‌شمردند. شعر را، بیش از آنکه از روی نوشته بخوانند، از راه آوازخوانی می‌شنیدند؛ با مردن خنیاگران، شعر نیز از میان رفت.

به عقیده ی دورانت شرابخواری و مستی از اصول لا ینفک زندگی پارسیان بوده: 
 مباحثه جدی در امور سیاسی آنگاه در مجامع پارسها صورت می گرفت که اهل مجلس مست باشند،چیزی که بود،بامداد روز بعد در نقشه های طرح شده تجدید نظر می کردند!!

بر عکس آنچه امروزه در فضای اینترنت پیرامون پیشرفت های علمی!! و صنعتی!!!هخامنشیان تبلیغ می شود ویل دورانت پارسیان را فاقد مهارت صنعتگری می داند: صناعت در پارس رواج و رونقی نداشت پارسیها به آن خشنود بودند که اقوام خاور نزدیک به حرفه ها و صناعات دستی بپردازند و ساخته های خود را همراه باج و خراج برای آن ها بفرستند.

نویسنده ی تاریخ تمدن وضعیت زن در دوران هخامنشیان را اینگونه بیان می کند:

«در زمان زرتشت پیغمبر، زنان- همانگونه که عادت پیشینیان بود منزلتی عادی داشتند و با کمال آزادی و با روی گشاده در میان مردم آمد و شد می‌کردند و صاحب ملک و زمین می‌شدند و در آن تصرفات مالکانه داشتند. پس از داریوش مقام زن به خصوص در میان طبقه ثروتمند تنزل پیدا کرد...زنان طبقات بالای اجتماع جرات آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوشدار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمی‌شد که آشکارا با مردان رفت و آمد کنند و زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را – ولو پدر یا برادرشان باشد- ببینند. در نقش‌هایی که از ایران باستان بر جای مانده است، هیچ صورت زنی دیده نمی‌شود و نامی از ایشان به نظر نمی‌رسد.

** آنچه از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت نقل شد به معنای تایید کامل این کتاب نیست بلکه تنها تلنگری بود به افرادی که اسرار دارند با تکیه بر سخنان برخی ایران شناسان غربی تاریخ ایران باستان را بزرگتر از آنچه که هست نشان دهند. 
چیزی که عوض داره گله نداره
پنجشنبه 27 اسفند 1394 02:20 ق.ظ
عجب!آقای پور بیرار که چیز دیگری می گوید.شماها چیز دیگری می گویید.شماهایی که چنین در مورد ما می نگارید هیچ انتظار نداشته باشیم به خودمان زحمت بدهیم و در مسائلی که ربطی به ما ندارد(مثل عراق و سوریه)وارد شویم.
نظرات() 


top law firms in Chandigarh
جمعه 28 دی 1397 12:27 ق.ظ
It's amazing designed for me to have a site, which is good in support
of my experience. thanks admintop law firm in Chandigarh
Spa Fiji - Tappoo Sigatoka
جمعه 28 دی 1397 12:26 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site?

Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or
two pictures. Maybe you could space it out better?
situs poker online
پنجشنبه 27 دی 1397 11:57 ب.ظ
This design is incredible! You definitely know how to keep a
reader entertained. Between your wit and your videos, I was
almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
live roulette tips to win
پنجشنبه 27 دی 1397 11:39 ب.ظ
Take shots of your daughter in multiple settings and numerous clothes.
An improved topic would be "Chevrolet", but even that is to tremendous.
It isn't so tough to earn money from given that.
scdairygoats.org
پنجشنبه 27 دی 1397 10:37 ب.ظ
Widely available in Asian markets like Thailand, China, and Malaysia, live casinos
are increasingly becoming a favorite among customers.
Casinos have also been able to profile problem
gamblers. Yet every year, many citizens make a living in the hallowed
halls of the casinos.
ปรัชญาความรู้
پنجشنبه 27 دی 1397 12:02 ب.ظ
Great beat ! I would like to apprentice even as you amend
your web site, how can i subscribe for a blog site?

The account helped me a appropriate deal.
I had been a little bit familiar of this your broadcast
provided brilliant transparent concept
평택에어컨
پنجشنبه 27 دی 1397 10:06 ق.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this.
And he actually ordered me lunch because I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending some time to discuss this
matter here on your site.
X Last Plus Male Enhancement
پنجشنبه 27 دی 1397 08:03 ق.ظ
But wanna tell that this is very useful, Thanks for taking your time to write
this.
예스카지노
پنجشنبه 27 دی 1397 02:50 ق.ظ
Gambling establishments Cruise ships to get Southern area South korea

- 예스카지노

I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site.
I'm hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well.
In fact, your creative writing abilities has motivated me to
get my own, personal site now ;) https://altofilm.co.kr/%ec%98%88%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/
baby blog
پنجشنبه 27 دی 1397 01:57 ق.ظ
This article offers clear idea designed for the new visitors
of blogging, that really how to do blogging and site-building.
situs poker online
چهارشنبه 26 دی 1397 11:48 ب.ظ
Everything said made a lot of sense. However, what about this?
what if you wrote a catchier title? I mean, I don't
want to tell you how to run your blog, however suppose you added
a post title that makes people desire more?
I mean انایوردم خطبه سرا - نظر ویل دورانت در مورد پارسیان و
کوروش هخامنشی is kinda vanilla. You should peek at Yahoo's home page and
see how they create post titles to grab people to click.
You might add a related video or a pic or two to get readers excited about what you've written. Just my opinion, it would make your posts
a little bit more interesting.
http://solatitaxi.com
چهارشنبه 26 دی 1397 06:57 ب.ظ
I'm gone to ihform my little brother, that he shouldd also pay a quick
vissit this webpage on regular basis to get updated from most recent reports.
door access controller
چهارشنبه 26 دی 1397 06:26 ب.ظ
Somebody essentially assist to make seriously articles I'd state.
This is the first time I frequented your web page and so far?
I surprised with the analysis you made to make this particular put up extraordinary.
Excelllent activity!
예산에어컨
چهارشنبه 26 دی 1397 04:29 ب.ظ
hi!,I really like your writing so much! proportion we communicate more approximately your article on AOL?
I need an expert on this house to unravel my problem.
May be that is you! Taking a look forward to see you.
바카라쿠폰
چهارشنبه 26 دی 1397 03:40 ب.ظ
No worries — you aren't doing anything incorrect!
home Remedies
چهارشنبه 26 دی 1397 02:57 ب.ظ
I visited several web sites except the audio feature for audio songs current at
this web page is genuinely wonderful.
roblox free robux online
چهارشنبه 26 دی 1397 02:32 ب.ظ
Some video games require spending Robux to play.
tangkasnet
چهارشنبه 26 دی 1397 01:06 ب.ظ
Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thank you for supplying these details.
인터넷바카라
چهارشنبه 26 دی 1397 08:25 ق.ظ
Yeah, Facebook is hit or miss for lots of bloggers.
Best Chandigarh Criminal Advocates
چهارشنبه 26 دی 1397 08:06 ق.ظ
This is a really good tip especially to those new to the
blogosphere. Brief but very accurate info… Thanks for sharing this one.
A must read post!
the wheels on the bus
چهارشنبه 26 دی 1397 07:04 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different browsers and both show the same results.
private driver transfer cuneo to nice
چهارشنبه 26 دی 1397 05:12 ق.ظ
Why visitors still make use of to read news papers
when inn this technological world the whole thing is accessible on web?
replay foot
چهارشنبه 26 دی 1397 04:57 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great web site.

I stumbledupon it ;) I will revisit once again since I
bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to
help others.
Campervan Hire
چهارشنبه 26 دی 1397 12:00 ق.ظ
I would like to thank you for the efforts you have put in writing this
website. I am hoping to see the same high-grade blog posts from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now ;
)
카지노사이트
سه شنبه 25 دی 1397 11:08 ب.ظ
If you are going for best contents like myself, only
go to see this site every day because it presents quality contents, thanks
Forskolin Advanced Weight Loss
سه شنبه 25 دی 1397 09:05 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like
this one today.
ZCode System
سه شنبه 25 دی 1397 08:16 ب.ظ
Just wanna input on couple of general things, The website design is excellent, the articles are very
good : D.
Click here
سه شنبه 25 دی 1397 08:11 ب.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming again to read further news.
DESI SEX
سه شنبه 25 دی 1397 07:03 ب.ظ
It's very effortless to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this article at this web page.
מעצב אתרים
سه شنبه 25 دی 1397 04:34 ب.ظ
A web site is an essential business tool -- and every business uses its
site differently. Some put it to use to generate instant revenue through ecommerce sales while others utilize it to generate leads, telephone calls or physical
location visits. There's one thing that each business really wants to accomplish with its website: leveraging it to produce more growth.
There are several ways to boost your leads, sales and revenue without purchasing a complete redesign and rebuild.
Listed here are 10 hacks that you should consider trying -- while simple, they are able to potentially help your company grow significantly.
1. Perform a conversion audit. Are you currently positive your website is designed to convert traffic?
The fact remains, plenty of web design companies are great at creating
appealing websites, however they aren't conversion rate
experts. Having a full-blown conversion audit performed is worth
the little out-of-pocket expense. Related: 5 Tools to Help You Audit Your Web
Content If you're able to identify problems and make changes to fix
them prior to launching marketing campaigns it wil dramatically reduce wasted advertising spend and provide you with a
stronger base to begin with
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox