تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - زبان آذری و هویت آذری ! « بازمانده هائی از دوران جنگ سرد »
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

زبان آذری و هویت آذری ! « بازمانده هائی از دوران جنگ سرد »

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 30 آبان 1394-09:50 ب.ظداستانی خواندانی از ساخت زبان و هویت ملی جدید برای مردمان مولداویایی  رومانیائی زبان به نام زبان مولداوی و ملیت مولداوی  توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی ( روس ها )

شاید برای خیلی از ما این سوال به وجود آمده باشد که چرا به ما آذری می گویند ؟ چرا با وجود صد ها کتاب و مقاله به زبان ترکی از دوران خیلی دور ، ولی باز ترکان آذربایجان را آذری های ترک شده می دانند ؟
چرا با وجود ساختگی و مضحک بودن فرضیه زبان آذری کسروی و رد علمی این فرضیه توسط استادان بزرگی چون استاد حسین محمدزاده صدیق ، دکتر جواد هئیت . . . ولی باز بر این جزوه چند صفحه ای تاکید کرده و مردمان آذربایجان را آذری های ترک شده و زبانشان را آذری می دانند ؟

زبان ترکی که هم قبل و هم بعد از صفویه آثار ارجمندی و بزرگی را بر جای گذاشته است که تعداد آنها بالغ بر صدها کتاب، رساله و اثر علمی، ادبی، فلسفی، شعر، نظم و نثر می‌باشد که بعضی از آثار ماقبلی صفوی عبارتند از: قوتاد، قوبیلیک، نهج الفرادیس، عتبه الحقایق، صحاح‌العجم، اغوزنامه، دیوان الغات الترک محمود کاشغری و دده قور قود و صدها اثر دیگر که طبعاً برای نوشتن آنها پشتوانه ادبی هزاران ساله لازم است ولی باز برخی روشنفکران دلسوزی که به فکر زبان و تاریخ مردم آذربایجان  هستند !!  ادعا می کنند که زبان ترکی زبانی است وارداتی از سوی مغولها و تمام مردمی که به این زبان تکلم میکنند در اثر زور شمشیر و با غالب شدن این زبان که ارتباطی به مغولها ندارد ترک زبان شده اند.حتی عنوان میشود سرآغاز گویش به این زبان به دوره صفوی برمیگردد و تا قبل از آن هیچ اذربایجانی ترک زبانی  وجود نداشته است.


جالبتر اینکه حتی یک کتاب یا دیوان به زبان آذری وجود ندارد جزء جزوه سراسر دروغ و سیاسی احمد کسروی که استاد حسین محمدزاده صدیق با آثار و تحقیقات خود دروغ و ساختگی بودن فرضیه کسروی را اثبات کرده است . با خواندان واقعیت تاریخی زیر به جواب تمام  سوالها خواهید رسید .


 کشور مولداوی یا مولداویا در شمال شرقی رومانی هر چقدر هم که از سرزمین آذربایجان دور باشد و هر چقدر هم که فرهنگ و زبان آن با زبان ترکی متفاوت باشد اما یک وجه مشترک مهمی آن را با آذربایجان مربوط میسازد و آن سیاستی است که تحت تاثیر آن زبان و هویت ملی هر دو در معرض تحریف قرار گرفته است.

زبان مردم مولداوی در اصل همان زبان رومانیائی است که در کشور رومانی صحبت میشود و از نظر ائتنیکی نیز مولداویها، رومانیائی بحساب میایند اما تاریخ سیاسی سرزمین مولداوی نقاط مشترک زیادی با جمهوری آذربایجان و آذربایجانی ها دارد.

 هر دو سالهای متوالی تحت سیطره روسیه تزاری قرارداشتند، هر دو بدنبال سقوط امپراطوری روسیه، دوره استقلال کوتاه مدت را تجربه کرده و در نهایت هر دو تا سالهای انحلال اتحاد شوروی بخشی از سرزمین شوروی بودند. حکومت شوروی و بخصوص دوره استالین، در کنار همه تاثیرات مثبت و منفی که در کل اتحاد شوروی و جهان بر پا گذاشت، در حیات اجتماعی و سیاسی مردم جوامعی که پیوندهای ائتنیکی و زبانی با کشورهای مستقل همجوار خود داشتند تاثیرات مضاعفی داشت. در این جوامع که مولداوی و آذربایجان نیز در زمره آنها بودند سیاست رسمی حاکمیت شوروی معطوف به دور کردن فرهنگی مردم این جوامع  از کشور های همجوار و حل آنها در درون مجموعه حکومت شوروی و روسیه بود.در مورد مولداوی برای قطع ارتباط فرهنگی و اجتماعی مردم با کشور همسایه همزبانش رومانی و جا انداختن هویت و زبان متفاوت با رومانیائی ها، دولت اتحاد شوروی زبان و هویت ملی جدیدی به نام زبان و ملیت مولداوی تعریف کرد و روشنفکران مولداویا را موظف نمود که استانداردهای این زبان را بر اساس لهجه محلی تنظیم نمایند.

 در ادامه همین سیاست، استفاده از نام زبان و هویت ملی رومانیائی ممنوع و منسوخ گردید و کسانی که با این سیاست مخالفت کردند با برچسب "پان رومانیسم" تحت تعقیب قرار گرفتند. این سیاستی بود که تا زمان انحلال اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد ادامه یافت.
 هر چند که در مقطع استقلال مولداوی، بر اساس خواست عمومی مردم که در بیانیه استقلال این جمهوری تبلور یافت، نام رسمی زبان مردم مولداوی به زبان رومانی برگشت، اما چند سال بعد تحت حاکمیت محافل نزدیک به روسیه و در جریان تدوین قانون اساسی در سال 1994، بازهم اصطلاحاتی مثل هویت مولداویائی و زبان مولداوی رسمیت یافت. در تازه ترین تحول پس از گذشت قریب بیست سال از تدوین قانون اساسی، در ماه دسامبر 2013  دادگاه قانون اساسی مولداوی با این استدلال که بیانیه استقلال مولداوی مقدم بر قانون اساسی است نام رسمی زبان کشور مولداوی را مجددا به زبان رومانی بر گرداند.

در سیر تحولات مذکور در بالا میتوان دقیقا نام جمهوری آذربایجان را بجای مولداوی و آذربایجانی ها را به جای مولداویایی ها  نشاند بدون اینکه در مسیر تحولات مربوط به تعریف هویت و نام زبان مردم تغییر اساسی دید-

با این استثناء که احتمال اقدامی از طرف دادگاهی در جمهوری آذربایجان در شرائط کنونی سیاسی آن کشور متصور نمیتواند باشد، چیزی که در فضای دموکراتیک مولداوی و استقلال قوه قضائیه آن از دولت ممکن شده است. در آذربایجان ( شمالی ) نیز در سال 1937 زبان رسمی کشور به زبان آذربایجانی تغییر یافت، در آذربایجان نیز هویت ترک منسوخ و مخالفان با اتهام "پان ترکیسم" تعقیب شدند. در آذربایجان نیز در فردای استقلال و در پرتو طوفان جنبش اجتماعی مردمی که خواستار احیا هویت ملی خود بودند، نام رسمی زبان مردم به زبان ترکی برگردانده شد و جالب اینجاست که در آذربایجان نیز در همان دورانی که در مولداوی نام تحمیلی دوره اتحاد شوروی مجدا رسمیت یافت، عنوان "زبان آذربایجانی" و یا "آذربایجانجا" جایگزین ترکی گردید.
دکتر نصیبلی معتقد است که مساله مولداوی با آذربایجان قابل مقایسه هست و این هر دو پروسه های مشابهی را طی نموده اند. به گفته  وی در آذربایجان نیز دولت شوروی برای جدا کردن آن از ترکیه و سایر ملتهای ترک ( ترکان ازبک ، قیرقیز ، قزاق ، ترکمن . . . ) هویت و نام زبان متفاوتی تعریف کرد و متعاقب آن، بکار بردن نام ترک بصورت زبان و هویت ملی آذربایجانیها ممنوع شد.

در کنار اینها البته دکتر نصیبلی در مورد عکس العمل مردم آذربایجان نسبت به تغییر نام زبان ترکی با مورد مولداوی تفاوت میبیند. وی میگوید که در مورد آذربایجان در عین حال که این نام را روس ها تحمیل کردند بلکه بخشی از مردم نیز آنرا پذیرفتند بصورتیکه مساله یک حالت دو سویه پیدا کرد.

 به نظر وی این یک مساله استثنائی در دنیاست و از یک زبان شناس و تورکولوگ معتبری نقل میکند که در دنیا ملت دیگری را نمیشود یافت که به این سادگی نام انتخابی بیگانگان را به خود پذیرد - که در اینجا وی مردم جمهوری آذربایجان امروز را در نظر میگیرد. دکتر نصیبلی توضیح میدهد که با اینکه نام زبان آذربایجانی از طرف شوروی مطرح شد اما ستون پنجم شوروی یعنی همانها که در داخل آذربایجان سیاست های حکومت شوروی ر اپیش میبردند نیز این نامگذاری را با ممنونیت قبول کردند. این اساسا آن سیاست مطلوبی بود که مورد استقبال محافل ضد ترک قرار گرفت و هم اینک نیز همه محافل ضد ترک که در اصل ضد آذربایجان هستند برای حفظ این نام به هر تلاشی دست میزنند.


وی به تاثیرات منفی سیاست آذربایجانی نامیدن ملت و زبان آذربایجان  نیز اشاره کرده و در کنار آن اظهار تاسف و شگفتی میکند که هنوز بخشی از مردم و روشنفکران ، هویت ملی و زبان ملی مارا آذری و یا آذربایجانی مینامند. وی میگوید که آذری نامیدن هویت ملی ما از طرف دشمنان را درک میکند و این که با اصرار لفظ "آذری” و “آذربایجانی” را استفاده میکنند، چرا که آنان دشمنان هویت ترک هستند اما گروه هائی را که سالها اثرات دراماتیک این سیاستهارا ندیده گرفته و خود را آلوده این الفاظ مینمایند نمیفهمد.


وی معتقد است که هم از نظر تئوی و هم از جنبه عملی نام زبان بیشترین درجه اهمیت را دارد و اگر قرار است هویت مردم انکار شود و برایش مساله ایجاد شود کافی است نام یک ملت و گروه را تغییر دهند. نصیبلی این پروسه را شبیه همان جریان مشهور مانقورت میبیند.  دکتر نصیبلی نام زبان و نام ملی راثروت و ارزشی میبیند که بدون آن، هویت ملت و همچنین شعور ملی از بین میرود. در این رابطه به تلاش های رژیم نژادپرست پهلوی  برای جا انداختن کلمه آذری بجای ترک اشاره میکند و اینکه در آن دوره ضدیت با ترک بحدی عمیق بود که آن رژیم حتی حاضر بود که مردم لفظ آذربایجانی را استفاده کنند تا اینکه کلمه ترک را بکار ببرند .

در اینجا لازم به توضیح است که در برخورد با مساله تحریف نام و هویت ملی ترکها، برخورد منفعلانه مورد نظر نصیبلی نمیتواند به مردم ساکن آذربایجان ایران  ( اذربایجان  جنوبی ) و ترکهای ساکن سایر مناطق در ایران تعمیم داده شود. هر چند در دوره حکومت اتحاد شوروی، نیروهای چپ فعال در آذربایجان بصورت تابعی از سیاست روز در جمهوری آذربایجان ( شمالی ) اعتراضی به این تحریف نداشتند اما، حساسیت اغلب فعالان  و روشنفکران در آذربایجان ایران ( جنوبی )  بر سر نام زبان ملی خود قابل مقایسه با برخورد انفعالی شمالی ها نیست.


در ارتباط با نامیدن زبان و هویت مردم آذربایجان ایران ( آذربایجان جنوبی ) با لفظ آذری که در مدیا و محافل ترکیه معمول است دکتر نصیبلی آنرا مساله  قابل اعتنائی نمیبیند. به نظر وی ریشه این مساله به دوره سالهای 1920 بر میگردد که در آن دوره برای تفکیک ترکهای آذربایجان و ترکهای ترکیه لفظ ترکهای آذری توسط یکی از مورخان بکار گرفته شد. وی میگوید که هر نوع تغییر در ادبیات کشورهای دیگر در این رابطه، به سیاست رسمی دولت آذربایجان وابسته است بطوریکه حل این مساله بصورت ساده منوط به اینست  که دولت آذربایجان به دولتهای دیگر اعلام نماید که به چه نامی مردم ما و زبان ما را بنامند.

*
نکته جالب اینست که برخی خبرگزاری های خارجی در خبری که در باره تصمیم دادگاه قانون اساسی مولداوی برای لغو نام تحمیلی زبان مردم این جمهوری مخابره کرده بودند زبان مولداوی را زبانی با طعم روسی ترسیم کرده بودند. اگر بخواهیم تعبیر مشابهی  را د ر مورد “زبان آذربایجانی” بکار ببریم ناچاریم آ نرا زبانی که هم طعم روسی و هم طعم فارسی دارد توصیف کنیم
نظرات() 


Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:44 ق.ظ

You revealed it exceptionally well!
cialis professional yohimbe cialis for sale no prescription cialis cheap cialis purchasing cialis 5 mg look here cialis order on line cialis 50 mg soft tab look here cialis cheap canada cialis billig cialis without a doctor's prescription
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 09:10 ب.ظ

Whoa loads of good information.
acheter du cialis a geneve tadalafil 5mg miglior cialis generico buy cialis cialis dose 30mg cialis 50 mg soft tab buy brand cialis cheap generic cialis review uk cialis dosage recommendations buy brand cialis cheap
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 10:34 ب.ظ

Really plenty of beneficial material!
estudios de cialis genricos generic cialis 20mg tablets cialis flussig click now cialis from canada cialis prezzo al pubblico cialis price in bangalore cialis australian price cialis 5 mg cialis authentique suisse buy online cialis 5mg
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:49 ق.ظ

You said it perfectly.!
tadalafil 20mg viagra vs cialis vs levitra cialis usa cost price cialis wal mart pharmacy cialis free trial cialis rezeptfrei cialis prezzo al pubblico cialis super acti tadalafil 10 mg try it no rx cialis
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:02 ب.ظ

Whoa all kinds of excellent material.
the best site cialis tablets only here cialis pills walgreens price for cialis cialis online holland cialis reviews we like it cialis soft gel can i take cialis and ecstasy cialis pills price each cost of cialis per pill buy cialis online cheapest
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:10 ق.ظ

Helpful forum posts. Thanks.
cialis kaufen bankberweisung brand cialis generic click here to buy cialis cialis generic india cialis 100mg cost import cialis cialis reviews generic cialis in vietnam cialis para que sirve cialis 100 mg 30 tablet
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 10:13 ب.ظ

Beneficial postings. Kudos!
click here take cialis cialis pas cher paris acheter cialis kamagra generic cialis 20mg uk click here cialis daily uk cialis prezzo al pubblico how to purchase cialis on line cialis super acti cialis 10 doctissimo tadalafil tablets
buy cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 08:56 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
acquistare cialis internet cialis 20 mg best price cialis patentablauf in deutschland free generic cialis cialis flussig click here to buy cialis cialis generico online cialis generico milano costo in farmacia cialis cialis manufacturer coupon
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:42 ب.ظ

You've made your point pretty nicely!!
generic cialis with dapoxetine buy cialis sample pack cialis coupons cialis et insomni buying cialis on internet cialis generika cialis cost wow look it cialis mexico effetti del cialis cialis billig
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 09:46 ق.ظ

Truly loads of beneficial material!
cialis for sale in europa cialis prices cialis en mexico precio we like it cialis price cialis generico postepay cialis super acti legalidad de comprar cialis buy cialis sample pack cialis billig preis cialis 20mg schweiz
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:44 ب.ظ

Amazing all kinds of fantastic info.
generic low dose cialis side effects of cialis generic low dose cialis click here take cialis miglior cialis generico cialis tablets australia cialis generico lilly fast cialis online cialis canada click here cialis daily uk
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:18 ق.ظ

Nicely spoken indeed! .
cialis tadalafil cialis tadalafil where do you buy cialis generic for cialis venta cialis en espaa generic cialis pill online acheter cialis kamagra cialis online napol generic cialis 20mg uk cipla cialis online
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:37 ب.ظ

You said it exceptionally well.
cialis rezeptfrei only best offers 100mg cialis estudios de cialis genricos cialis generico online try it no rx cialis venta cialis en espaa cialis kamagra levitra cialis tablets sublingual cialis online buy original cialis
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:40 ق.ظ

Thanks! Loads of stuff.

american pharmacy cialis cialis sicuro in linea we choice cialis pfizer india estudios de cialis genricos cialis online nederland cialis pills boards miglior cialis generico cialis 10 doctissimo we choice cialis uk tadalafil tablets
welche abnehmpillen wirken wirklich
جمعه 25 آبان 1397 06:26 ب.ظ
Saved as a favorite, I love your blog!
333 led canbus bulb
جمعه 25 آبان 1397 11:36 ق.ظ
A person necessarily lend a hand to make seriously posts I'd state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the analysis you made to create this actual submit incredible. Fantastic process!
automotive 290 led canbus lights
جمعه 25 آبان 1397 08:05 ق.ظ
I'm curious to find out what blog system you have been utilizing? I'm having some small security issues with my latest site and I'd like to find something more safe. Do you have any recommendations?
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
پنجشنبه 24 آبان 1397 05:51 ق.ظ
Great site you have listed here, offers useful material which may assist any one Also in the event everyone will be intresting in escort ladies, you should contact us.
Video game testers needed
یکشنبه 20 آبان 1397 07:56 ب.ظ
Did you know that it’s possible to make money testing video games?
You’re going to flip your lid when you see this http://j.gs/Brq4 Click that link
and start making money testing video games!
automotive 12 volt led lights
پنجشنبه 17 آبان 1397 12:17 ب.ظ
Very nice article, exactly what I wanted to find.
12 volt automotive led lights
پنجشنبه 17 آبان 1397 10:09 ق.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Regards!
wildtequilla
پنجشنبه 17 آبان 1397 05:28 ق.ظ
Every guy needs to know a cam girl like http://www.camgirl.pw/wildtequilla/ She
is a doll. You’ll have a whole lot of fun with any
girl at this site. The type of fun that will put a smile
on your face for days to come.
اطالة القضیب
چهارشنبه 16 آبان 1397 01:35 ب.ظ
What's up mates, fastidious paragraph and pleasant arguments commented here, I am truly enjoying by these.
12 volt automotive led dome lights
جمعه 11 آبان 1397 07:12 ب.ظ
It's the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have learn this publish and if I may just I want to suggest you few attention-grabbing issues or tips. Perhaps you can write next articles regarding this article. I wish to read even more things about it!
12 Volt Automotive CANbus Led Lights
جمعه 11 آبان 1397 12:01 ب.ظ
If some one wishes to be updated with most recent technologies then he must be go to see this site and be up to date every day.
auto 12v led lights
جمعه 11 آبان 1397 07:40 ق.ظ
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I'm going to return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.
automotive 12 volt led lights
پنجشنبه 10 آبان 1397 07:53 ب.ظ
What's up, just wanted to mention, I liked this post. It was funny. Keep on posting!
12 volt led brake lights
پنجشنبه 10 آبان 1397 10:00 ق.ظ
Excellent weblog here! Additionally your site so much up very fast! What host are you using? Can I am getting your associate hyperlink in your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol
Pillole per capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 02:10 ب.ظ
Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
you make running a blog glance easy. The total look of your site is fantastic, let alone the content!
Free auto approve list 10-17-2018
شنبه 28 مهر 1397 12:21 ب.ظ
There’s been a lot of changes since I last left a comment about my site.
I’m starting to add the new features that I’ve wanted
to. I hope in the next few weeks that all of it will be
up and running. It’s going to take time and I haven’t had much
of it to dedicate to this project. I thank you all for visiting my site and I hope you have a great weekend!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox