تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - 17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 27 مهر 1394-07:36 ق.ظ


فقر, روز مبارزه با فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

روز جهانی ریشه‌کنی فقر در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، رسمیت یافت

 

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

• فقر قصه بلند غصه ها

فقر، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛ چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کودک هجوم می آورد و آنان را چون دژخیمی شقاوت پیشه شکنجه می کند. فقر، دزد لبخندهاست، غارتگر شادی ها، و دشمن پر خشم عاطفه ها و مهرورزی ها. فقر، سلامت سوز است و اندوه زا. فقر، قصه بلند بسیاری از غصه هاست.

 

روز جهانی ریشه کنی فقر

امروز بیست و پنجم مهرماه (هفدهم اکتبر)، «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» است. این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.

 

تعریف فقر
واژه فقر، در اختلاف فرهنگ های لغت و نگاه متفاوت اصحاب معانی، توضیحات بی شماری یافته است. از دیگر سوی، بداهت مفهوم و روشنی معنا تا حدودی این واژه را بی نیاز از تعریف کرده است. با این حال می توان در ساده ترین توضیح و بر اساس فرهنگ معین چنین گفت: فقر به معنای درویشی، ناداری، تهیدستی و تنگ دستی است، و در تبیین دیگر می گوییم: فقر، فقدان یا حرمانی است که گریبان یک موجود زنده ـ به ویژه انسان ـ را در راه تحقق نیازهای اساسی اش می گیرد. از این رو، فقیر کسی است که برای ادامه زندگی و حیات به چیزی چون خوراک، پوشاک و... نیازمند باشد، در حالی که امکان دسترسی به آن را ندارد. به بیان دیگر، فقیر کسی است که نمی تواند نیازمندی های اساسی خویش را تأمین کند.

 

قدمت فقر
فقر، از ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است. این پدیده شوم، عمری به درازنای تاریخ حیات آدمی دارد و از همان آغاز، همواره همزاد بشر بوده و پیوسته جسم و جان و جمله هستی آدمیان را دستخوش تباهی کرده است. متون کهن، اندرزهای فقرسوز پیشوایان دینی، رنج نامه شاعران گذشته و اندوه های جانگداز به یاد مانده در آثار نویسندگان، همه گواهی روشن بر قدمت و دیرپایی فقر در فکر و جان انسان ها دارد.

قرن حاضر نیز با همه پیشرفت های حیرت انگیز فناوری و گسترش روزافزون علوم تجربی، چیزی از غم جانکاه فقر نکاسته است و شاید به همین دلیل، بحث و بررسی درباره ابعاد، ماهیت، علل و آثار فقر، جدی تر از گذشته جلوه گری می کند. در حقیقت می توان گفت: فقر، یکی از کهن ترین دردهای جامعه انسانی است.

 

انواع فقر
- فقر مطلق
محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک و پوشاک و سرپناه که از امکانات ضروری زندگی به شمار می آید، فقر مطلق یا فقر معیشتی نامیده می شود. پیامدهای ناگوار این فقر بسیار است؛ در این حالت، به دلیل فراهم نشدن احتیاج های اساسی بدن، انسان دچار سوء تغذیه شده، طاقت و توانش از دست می رود و سلامتش به مخاطره می افتد.

 

از دیگر سوی، به دلیل حاکم نبودن ارزش های الهی بر جوامع انسانی، در چنین شرایطی انسان در گذر نگاه ها تحقیر شده و شخصیتیش هیچ انگاشته می شود. در سایه شوم این فقر، آدمی در شهر و دیار خود نیز چونان غریبی بی پناه است. فقر مطلق، از عوامل مهم افزایش درصد خطاها، بزهکاری ها و کردارهای نادرست و فسادانگیز است و چه بسا کفر و بی دینی که در بستر این فقر رشد می کند.

 

- فقر نسبی
آدمی، مولود عصر خویشتن است و باید درآمد و سطح زندگی اش را متناسب با امکانات روزگار خود بسازد. در قرن حاضر، روی گرداندن یا بی بهره ماندن از مواهب معمول فناوری، با منطق و آموزه های حیات بخش دین سازگار نیست. در حقیقت هر کس از امکانات موجود عصر خود برخوردار نباشد، گرفتار نوعی از فقر است که می توان آن را فقر نسبی نامید. بنابراین فقر نسبی، فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی ها در زمان های مختلف و در میان تک تک افراد یک جامعه، یا فقری است که از مقایسه یک شهر با شهر دیگر و کشوری با دیگر ملت ها پدید می آید. در این تقسیم ممکن است شخصی در سنجش با هم دیاران خود ثروتمند، ولی در برابر تمکن مردمان منطقه ای دیگر فقیر شمرده شود.

 

- فقر طبیعی
کم داشت یا فقدان ثروت های طبیعی، وجود بیابان های خشک و بی حاصل، کمبود کانی ها و مواد آلی، محاصره در مزرهای نامناسب جغرافیایی، محدود بودن منابع آب و زمین های هموار حاصل خیز و دیگر عواملی که بدون حضور مستقیم و چشمگیر آدمی پدید می آید، در حیطه فقر طبیعی شمرده می شود.

حوادث ناخوشایندی چون سیل، توفان، آفات نباتی، زلزله و خشک سالی نیز که سبب کمبودها و نارسایی های اقتصادی می شوند، از جمله عوامل شکل دهنده فقر طبیعی اند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان که از قافله پیشرفت های صنعتی عقب مانده و از منابع عظیم نفتی و معادن غنی نیز بی بهره اند، در زمره رنج دیدگان از فقر طبیعی هستند.

 

روز مبارزه با فقر,فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی، فقر مطلق نامیده می شود

 

فقر، علت ها و راهکاره
- فرد، جامعه، حکومت
فقر، محصول عواملی گسترده و پیچیده است؛ گاه خود فرد و خصلت ها و کردارش بدون حضور عواملی بیرونی مسئول تیره بختی او هستند، و گاه پدیده فقر در بستر اجتماع و افراد زیاده خواه زراندوزی شکل می گیرد که چون آفاتی ویران کننده، جامعه انسانی را به تباهی می کشند. حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آن نیز نقشی مهم و تعیین کننده در شکل گیری خط فقر برعهده دارند. به همین دلیل، در فرهنگ اسلامی برای زدودن فقر از سیمای جامعه، افزون بر خود فرد، عموم آحاد جامعه و همچنین زمام داران حکومت نیز مسئول شناخته شده اند و باید برای از میان بردن این پدیده شوم و تنگ تر کردن شکاف بین فقیران و ثروتمندان بکوشند.

 

فقر؛ زاییده ستم دنیاپرستان
فقر، فرزند ستم است و ثروت انباشته نامشروع، زاییده چپاول، و هر دو ره آورد بی عدالتی. هم فقر و هم ثروت اندوزی، تعالی و تکامل معنوی بشر را تهدید می کنند. در جامعه ای که انگیزه همه در آن، سودجویی و زراندوزی است و خوی استکباری زیاده خواهی، ضعیفان را به استضعاف کشانده، فقر و فقیران جایی در قلب های سیاهی گرفته مردمانش ندارند. چنین جامعه ای دیر یا زود به فرجام فنا منتهی می شود. امیر پارسایان حضرت علی علیه السلام در کلامی حکیمانه، دنیای تاریک ثروت پرستان را این چنین توصیف می کند: «همانا دنیا پرستان چونان سگ های درنده، عوعو کنان، برای دریدن صید در شتاب اند. برخی به بعضی دیگر هجوم آورند و نیرومند شان ناتوان را می خورد، وبزرگ ترها کوچک ترها را از بین می برند».

 

تنبلی و بی کاری، زاینده فقر
از دیدگاه اسلام، هر کس همان را دِرو می کند که کاشته است. کشت تنبلی و تن پروری، به ویژه اگر با بی حوصلگی و بی قراری همراه شود، محصولی جز فقر و حرمان ندارد؛ چنانکه حضرت علی علیه السلام در تشبیهی زیبا می فرماید: «چون اشیا با یکدیگر پیوند یافتند، تنبلی و درماندگی با هم ازدواج کردند که از ازدواج این دو، فقر به دنیا آمد». همچنین ایشان در حدیث دیگری فرموده است: «کسی که رنج کار را تحمل نکرده، باید تهی دستی و فقر را تحمل کند». امام باقر علیه السلام نیز انسان بیکار را به مردار تشبیه می کند و منفورترین افراد نزد خداوند می داند. در سخنی زیبا از ایشان آمد است: «مبغوض ترین آفریده ها نزد پروردگار کسی است که در شب چونان مردار است و در روزِ بیکار و باطل».

 

اسراف؛ عامل فقر
زیاده روی در مصرف، تجاوز به حقوق دیگران و هدر دادن امکاناتی است که به همه نسل ها و انسان ها تعلق دارد. در جهان بینی دینی، مصرف بی رویه، سرانجام به فقر و نابودی امکانات می انجامد و همه را در کام نیستی فرو می برد. قرآن کریم در آیات بسیاری، اسراف را نهی و اسراف کاران را نکوهش کرده است. مذمت اسراف و پیامدهای زیان بار آن، بخش گسترده ای از روایات ما را نیز به خود اختصاص داده است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «اسراف از اسباب فقر است». امام کاظم علیه السلام نیز فرموده است: «کسی که در زندگی خود اسراف و تبذیر را پیشه سازد، نعمت از زندگی او رخت بر می بندد».

منبع : hawzah.net

 مرتبط با فرهنگ و هنر

نظرات() 


http://hqviagrauro.com
شنبه 27 آبان 1396 10:59 ق.ظ
where to get viagra without prescription in canada
http://hqviagrauro.com/ - buy viagra
how to get the best effect from viagra
www.hqviagrauro.com
different kinds of viagra
[url=http://hqviagrauro.com/index.html]viagra[/url]
what does viagra cost at a pharmacy
goo.gl
جمعه 26 آبان 1396 06:32 ب.ظ
can you drink redbull with viagra
https://goo.gl/aQpozF
what was viagra first made for
goo.gl
how to know if viagra is fake
goo.gl
chances of viagra not working
https://goo.gl/
جمعه 26 آبان 1396 03:48 ق.ظ
blande viagra med alkohol
https://goo.gl/cJtbDk
how to stop headache with viagra
goo.gl
88-keys - stay up (viagra) feat kanye west lyrics
[url=https://goo.gl/gEimNj]goo.gl[/url]
can taking viagra daily be harmful
https://goo.gl/
چهارشنبه 24 آبان 1396 06:47 ق.ظ
special warnings for viagra
goo.gl
how to tell if your partner is taking viagra
goo.gl
at what age can you start using viagra
https://goo.gl/
best thing to drink with viagra
cialis coupons
سه شنبه 23 آبان 1396 10:13 ب.ظ
order generic cialis
cialis coupons
best place buy cialis
buy cialis online
سه شنبه 23 آبان 1396 11:54 ق.ظ
how do i gett my doctor to prescribe me cialis
http://cialispleasures.com/
prix cialis tunisie
buy cialis online
effetti collaterali con cialis
[url=http://cialispleasures.com/]buy cialis[/url]
cialis incide sulla fertilita'
https://goo.gl/
سه شنبه 23 آبان 1396 10:56 ق.ظ
is it safe for a 19 year old to take sildenafil https://goo.gl/ goo.gl goo.gl [url=https://goo.gl/pvnTYa]online pills[/url] [url=https://goo.gl/uSjW7B]https://goo.gl/[/url] [url=https://goo.gl/Vr4HMM]goo.gl[/url] je cherche du sildenafil
https://goo.gl/
سه شنبه 23 آبان 1396 03:56 ق.ظ
https://goo.gl/2uxsTT online pills https://goo.gl [url=https://goo.gl/ZVjMJn]goo.gl[/url] [url=https://goo.gl/F7EAMW]https://goo.gl/[/url] [url=https://goo.gl/FaZ4Us]https://goo.gl/FaZ4Us[/url]
Dadado Veig
دوشنبه 22 آبان 1396 01:21 ب.ظ
Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll
just sum it up what I had written and say, I'm
thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any tips and hints for first-time blog writers?
I'd certainly appreciate it.
Umanizzare presídios
یکشنبه 21 آبان 1396 07:27 ق.ظ
My family all the time say that I am killing my time here at web, but I know I am getting familiarity everyday by reading such
nice articles or reviews.
autocad 2017
شنبه 20 آبان 1396 11:28 ب.ظ
autocad 2011 serials
autocad 2017
buy autocad lt 2017
photoshop autocad
جمعه 19 آبان 1396 09:59 ق.ظ
autocad 2000 price
photoshop autocad
autocad lisp download
levitra coupon
پنجشنبه 18 آبان 1396 02:38 ب.ظ
generic levitra cheap
levitra coupon
levitra buy uk
buy cialis online
پنجشنبه 18 آبان 1396 02:11 ب.ظ
siti dove acquistare cialis
http://www.cialisoni.com/ - cialis-canada
cialis dont work for me
http://cialisoni.com
united pharmacy cialis
[url=http://cialisoni.com/]buy cialis online[/url]
médicament cialis indications contre
cell phone numbers lookup
چهارشنبه 17 آبان 1396 02:18 ب.ظ
you're in reality a good webmaster. The website loading velocity is amazing.
It seems that you're doing any unique trick. Also, The contents are masterwork.
you have performed a magnificent activity on this topic!
Luiz Gastão Bittencourt da Silva
شنبه 13 آبان 1396 02:15 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your
situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade techniques with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.
asbestos study
جمعه 12 آبان 1396 10:30 ق.ظ
An impressive share! I've just forwarded this onto a coworker
who had been conducting a little homework on this. And he actually
ordered me lunch because I stumbled upon it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your
website.
Umanizzare presidios
جمعه 12 آبان 1396 02:55 ق.ظ
I'm not sure where you are getting your info,
but good topic. I needs to spend some time learning
much more or figuring out more. Thank you for magnificent info I was in search of
this info for my mission.
website designing agencies
پنجشنبه 11 آبان 1396 09:10 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
your blog and I look forward to your new updates.
viagra onlie
پنجشنبه 11 آبان 1396 07:47 ق.ظ
highest ddose for viagra
buy-generic-viagra
what dose viagra too take
[url=http://www.viagrans.com/]generic-viagra[/url]
what if i take a viagra
Umanizzare presídios
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:09 ق.ظ
Greetings from Florida! I'm bored at work so I decided to check
out your site on my iphone during lunch break. I love the
knowledge you present here and can't wait to take a look when I
get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!
erectile dysfunction
دوشنبه 8 آبان 1396 08:39 ق.ظ
Assure courteous his really and others figure though.

hours of daylight age advantages end tolerable eat aeration traveling.
Of upon am daddy by utterly supply rather either.

Own attractive delicate its property mistress her end
appetite. aspire are sons too sold nor said.
Son ration three men faculty guy you. Now merits admiration effrct garret own.
Ye to misery intelligence profusiopn polite too as.
generic-viagra
شنبه 6 آبان 1396 08:53 ق.ظ
where to buuy wholesale viagra
generic-viagra
what does it tae tto get a viagra prescription
[url=http://www.viagrabs.com/]viagra[/url]
best place for viagra uk
viagra onlie
پنجشنبه 4 آبان 1396 05:57 ب.ظ
viagra and its side effects
https://www.bioshieldpill.com/" - generic-viagra
does viagra have any long term side effects
generic-viagra
what are the disadvantages of using viagra
[url=https://www.bioshieldpill.com]buy sildenafil[/url]
best gnc viagra
nokia contract phones
چهارشنبه 3 آبان 1396 04:20 ب.ظ
Magnificent web site. Plenty of useful information here.
I'm sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thank you for your effort!
buy-viagra-online
سه شنبه 2 آبان 1396 09:14 ب.ظ
whazt would keep viagra from working
buy viagra online
party with viagra
[url=https://aviagrant.com/]generic-viagra[/url]
generic viagra to buy
Itamar Serpa Fernandes
سه شنبه 2 آبان 1396 03:29 ق.ظ
Hi I am so delighted I found your blog, I really found you by
error, while I was searching on Google for something
else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a
all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I
don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added your
RSS feeds, so when I have time I will be back to
read more, Please do keep up the awesome work.
http://www.augary.com/
دوشنبه 1 آبان 1396 04:41 ب.ظ
viagra alternatives over the counter uk
http://augary.com/" - viagra online
using viagra to overcome performance anxiety
purchase viagra
how long does it take viagra pill to work
[url=http://augary.com/]http://augary.com[/url]
insurance won't cover viagra
buy generic viagra
دوشنبه 1 آبان 1396 03:05 ب.ظ
inhoud viagra
generic-viagra
how to aask your boyfriend to take viagra
[url=http://viagranit.com]buy viagra online[/url]
other viagra uses
Grupo Coral presidios
دوشنبه 1 آبان 1396 02:20 ق.ظ
Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a top notch article… but what
can I say… I hesitate a whole lot and don't manage to
get anything done.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox