تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - 17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 27 مهر 1394-07:36 ق.ظ


فقر, روز مبارزه با فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

روز جهانی ریشه‌کنی فقر در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، رسمیت یافت

 

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

• فقر قصه بلند غصه ها

فقر، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛ چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کودک هجوم می آورد و آنان را چون دژخیمی شقاوت پیشه شکنجه می کند. فقر، دزد لبخندهاست، غارتگر شادی ها، و دشمن پر خشم عاطفه ها و مهرورزی ها. فقر، سلامت سوز است و اندوه زا. فقر، قصه بلند بسیاری از غصه هاست.

 

روز جهانی ریشه کنی فقر

امروز بیست و پنجم مهرماه (هفدهم اکتبر)، «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» است. این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.

 

تعریف فقر
واژه فقر، در اختلاف فرهنگ های لغت و نگاه متفاوت اصحاب معانی، توضیحات بی شماری یافته است. از دیگر سوی، بداهت مفهوم و روشنی معنا تا حدودی این واژه را بی نیاز از تعریف کرده است. با این حال می توان در ساده ترین توضیح و بر اساس فرهنگ معین چنین گفت: فقر به معنای درویشی، ناداری، تهیدستی و تنگ دستی است، و در تبیین دیگر می گوییم: فقر، فقدان یا حرمانی است که گریبان یک موجود زنده ـ به ویژه انسان ـ را در راه تحقق نیازهای اساسی اش می گیرد. از این رو، فقیر کسی است که برای ادامه زندگی و حیات به چیزی چون خوراک، پوشاک و... نیازمند باشد، در حالی که امکان دسترسی به آن را ندارد. به بیان دیگر، فقیر کسی است که نمی تواند نیازمندی های اساسی خویش را تأمین کند.

 

قدمت فقر
فقر، از ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است. این پدیده شوم، عمری به درازنای تاریخ حیات آدمی دارد و از همان آغاز، همواره همزاد بشر بوده و پیوسته جسم و جان و جمله هستی آدمیان را دستخوش تباهی کرده است. متون کهن، اندرزهای فقرسوز پیشوایان دینی، رنج نامه شاعران گذشته و اندوه های جانگداز به یاد مانده در آثار نویسندگان، همه گواهی روشن بر قدمت و دیرپایی فقر در فکر و جان انسان ها دارد.

قرن حاضر نیز با همه پیشرفت های حیرت انگیز فناوری و گسترش روزافزون علوم تجربی، چیزی از غم جانکاه فقر نکاسته است و شاید به همین دلیل، بحث و بررسی درباره ابعاد، ماهیت، علل و آثار فقر، جدی تر از گذشته جلوه گری می کند. در حقیقت می توان گفت: فقر، یکی از کهن ترین دردهای جامعه انسانی است.

 

انواع فقر
- فقر مطلق
محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک و پوشاک و سرپناه که از امکانات ضروری زندگی به شمار می آید، فقر مطلق یا فقر معیشتی نامیده می شود. پیامدهای ناگوار این فقر بسیار است؛ در این حالت، به دلیل فراهم نشدن احتیاج های اساسی بدن، انسان دچار سوء تغذیه شده، طاقت و توانش از دست می رود و سلامتش به مخاطره می افتد.

 

از دیگر سوی، به دلیل حاکم نبودن ارزش های الهی بر جوامع انسانی، در چنین شرایطی انسان در گذر نگاه ها تحقیر شده و شخصیتیش هیچ انگاشته می شود. در سایه شوم این فقر، آدمی در شهر و دیار خود نیز چونان غریبی بی پناه است. فقر مطلق، از عوامل مهم افزایش درصد خطاها، بزهکاری ها و کردارهای نادرست و فسادانگیز است و چه بسا کفر و بی دینی که در بستر این فقر رشد می کند.

 

- فقر نسبی
آدمی، مولود عصر خویشتن است و باید درآمد و سطح زندگی اش را متناسب با امکانات روزگار خود بسازد. در قرن حاضر، روی گرداندن یا بی بهره ماندن از مواهب معمول فناوری، با منطق و آموزه های حیات بخش دین سازگار نیست. در حقیقت هر کس از امکانات موجود عصر خود برخوردار نباشد، گرفتار نوعی از فقر است که می توان آن را فقر نسبی نامید. بنابراین فقر نسبی، فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی ها در زمان های مختلف و در میان تک تک افراد یک جامعه، یا فقری است که از مقایسه یک شهر با شهر دیگر و کشوری با دیگر ملت ها پدید می آید. در این تقسیم ممکن است شخصی در سنجش با هم دیاران خود ثروتمند، ولی در برابر تمکن مردمان منطقه ای دیگر فقیر شمرده شود.

 

- فقر طبیعی
کم داشت یا فقدان ثروت های طبیعی، وجود بیابان های خشک و بی حاصل، کمبود کانی ها و مواد آلی، محاصره در مزرهای نامناسب جغرافیایی، محدود بودن منابع آب و زمین های هموار حاصل خیز و دیگر عواملی که بدون حضور مستقیم و چشمگیر آدمی پدید می آید، در حیطه فقر طبیعی شمرده می شود.

حوادث ناخوشایندی چون سیل، توفان، آفات نباتی، زلزله و خشک سالی نیز که سبب کمبودها و نارسایی های اقتصادی می شوند، از جمله عوامل شکل دهنده فقر طبیعی اند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان که از قافله پیشرفت های صنعتی عقب مانده و از منابع عظیم نفتی و معادن غنی نیز بی بهره اند، در زمره رنج دیدگان از فقر طبیعی هستند.

 

روز مبارزه با فقر,فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی، فقر مطلق نامیده می شود

 

فقر، علت ها و راهکاره
- فرد، جامعه، حکومت
فقر، محصول عواملی گسترده و پیچیده است؛ گاه خود فرد و خصلت ها و کردارش بدون حضور عواملی بیرونی مسئول تیره بختی او هستند، و گاه پدیده فقر در بستر اجتماع و افراد زیاده خواه زراندوزی شکل می گیرد که چون آفاتی ویران کننده، جامعه انسانی را به تباهی می کشند. حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آن نیز نقشی مهم و تعیین کننده در شکل گیری خط فقر برعهده دارند. به همین دلیل، در فرهنگ اسلامی برای زدودن فقر از سیمای جامعه، افزون بر خود فرد، عموم آحاد جامعه و همچنین زمام داران حکومت نیز مسئول شناخته شده اند و باید برای از میان بردن این پدیده شوم و تنگ تر کردن شکاف بین فقیران و ثروتمندان بکوشند.

 

فقر؛ زاییده ستم دنیاپرستان
فقر، فرزند ستم است و ثروت انباشته نامشروع، زاییده چپاول، و هر دو ره آورد بی عدالتی. هم فقر و هم ثروت اندوزی، تعالی و تکامل معنوی بشر را تهدید می کنند. در جامعه ای که انگیزه همه در آن، سودجویی و زراندوزی است و خوی استکباری زیاده خواهی، ضعیفان را به استضعاف کشانده، فقر و فقیران جایی در قلب های سیاهی گرفته مردمانش ندارند. چنین جامعه ای دیر یا زود به فرجام فنا منتهی می شود. امیر پارسایان حضرت علی علیه السلام در کلامی حکیمانه، دنیای تاریک ثروت پرستان را این چنین توصیف می کند: «همانا دنیا پرستان چونان سگ های درنده، عوعو کنان، برای دریدن صید در شتاب اند. برخی به بعضی دیگر هجوم آورند و نیرومند شان ناتوان را می خورد، وبزرگ ترها کوچک ترها را از بین می برند».

 

تنبلی و بی کاری، زاینده فقر
از دیدگاه اسلام، هر کس همان را دِرو می کند که کاشته است. کشت تنبلی و تن پروری، به ویژه اگر با بی حوصلگی و بی قراری همراه شود، محصولی جز فقر و حرمان ندارد؛ چنانکه حضرت علی علیه السلام در تشبیهی زیبا می فرماید: «چون اشیا با یکدیگر پیوند یافتند، تنبلی و درماندگی با هم ازدواج کردند که از ازدواج این دو، فقر به دنیا آمد». همچنین ایشان در حدیث دیگری فرموده است: «کسی که رنج کار را تحمل نکرده، باید تهی دستی و فقر را تحمل کند». امام باقر علیه السلام نیز انسان بیکار را به مردار تشبیه می کند و منفورترین افراد نزد خداوند می داند. در سخنی زیبا از ایشان آمد است: «مبغوض ترین آفریده ها نزد پروردگار کسی است که در شب چونان مردار است و در روزِ بیکار و باطل».

 

اسراف؛ عامل فقر
زیاده روی در مصرف، تجاوز به حقوق دیگران و هدر دادن امکاناتی است که به همه نسل ها و انسان ها تعلق دارد. در جهان بینی دینی، مصرف بی رویه، سرانجام به فقر و نابودی امکانات می انجامد و همه را در کام نیستی فرو می برد. قرآن کریم در آیات بسیاری، اسراف را نهی و اسراف کاران را نکوهش کرده است. مذمت اسراف و پیامدهای زیان بار آن، بخش گسترده ای از روایات ما را نیز به خود اختصاص داده است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «اسراف از اسباب فقر است». امام کاظم علیه السلام نیز فرموده است: «کسی که در زندگی خود اسراف و تبذیر را پیشه سازد، نعمت از زندگی او رخت بر می بندد».

منبع : hawzah.net

 مرتبط با فرهنگ و هنر

نظرات() 


viagra in stores
سه شنبه 26 دی 1396 06:01 ق.ظ
how to make fake viagra
http://hqviagrauro.com/ - hqviagrauro.com
what is correct dosage for viagra
http://hqviagrauro.com
better cialis or viagra
[url=http://hqviagrauro.com/]viagra[/url]
how do i get hold of viagra
payday loans no credit check
یکشنبه 24 دی 1396 08:38 ق.ظ
loans no credit check
loans no credit check
loans for bad credit
loans no credit check
loans for bad credit
autodesk autocad
جمعه 22 دی 1396 06:02 ق.ظ
autocad lessons online
autodesk autocad
autocad 2d software
autocad 2017
پنجشنبه 21 دی 1396 09:18 ق.ظ
download autocad mep 2013
autocad 2017
autocad 2011 autodesk download
محمدهادی
سه شنبه 19 دی 1396 09:35 ب.ظ
سلام.خوبید شما؟یه جوان 30ساله هستم چندین سال قصد دارم ازدواج کنم ولی بخاطر مشکلات مالی نمی توانم ازدواج کنم اگر امکانش هست به من کمک مالی کنید تا ازدواج کنم ممنون.شماره تماس 09033052928.
شماره عابربانک ملی(6037997213792667 )قربانی هستم.متشکرم.الله وکیلی اگر ناچار نبودم این پیام نمیدادم
cialis pharmacy
سه شنبه 19 دی 1396 10:22 ق.ظ
ubat cialis
http://cialisps.com/ - cialas
si può dividere una pasticca di cialis
cefixime
dosificacion cialis
[url=http://cialisps.com/]http://cialisps.com/[/url]
tadora 20 cialis
online loans
یکشنبه 17 دی 1396 05:42 ب.ظ
payday loans online
payday loans online
payday loans online
loans online
payday loans
slots casino games
یکشنبه 17 دی 1396 03:37 ق.ظ
free slot games
casino slot games
free casino games slots
free slot games
slots games
health
شنبه 16 دی 1396 05:33 ق.ظ
Asshre courteous his really and others figure though.
day agee advantages end plentyy eat freshening traveling.
Of on am father by definitely supply rather either.
Own attractive delicate its property mistress herr end appetite.

aspire are sons too sold nor said. Son part three men capability guy you.
Now merits shock effect garret own.
Ye to difficulty shrewdness great quantity courteous to as.
payday loans no credit check
چهارشنبه 13 دی 1396 03:46 ق.ظ
loans no credit check
payday loans online no credit check
loans no credit
payday loans online no credit check
payday loans no credit
payday loans online bad credit
سه شنبه 12 دی 1396 09:20 ب.ظ
payday loans online
payday loans online no credit check
loans online
payday loans direct lenders
casino real money
یکشنبه 10 دی 1396 06:44 ب.ظ
online roulette for ipad
casino real money
best slot machines online casinos
viagra without prescription
پنجشنبه 7 دی 1396 09:58 ب.ظ
order cialis india
viagra without prescription
buy cialis no prescription
online casino
پنجشنبه 7 دی 1396 04:15 ق.ظ
free casino games
real money casino
real money casino
real money casino
online casino
best price cialis
چهارشنبه 6 دی 1396 06:54 ق.ظ
buy viagra cialis line
best price cialis
cialis discount australia
casino games
سه شنبه 5 دی 1396 03:19 ق.ظ
online casino
casino games
casino games list
casino games list
casino online
cialis coupon
پنجشنبه 30 آذر 1396 03:53 ب.ظ
can i take priligy with cialis
http://cialisoni.com/ - cialis coupon
when to take cialis pill
buy cialis
17 year old taking cialis
[url=http://cialisoni.com/]cialis canada[/url]
cialis viagra blend
canada drugs
چهارشنبه 29 آذر 1396 02:32 ب.ظ
Assure polite his in point of act and thers figure though.

daylight age advantages stop aple eat trip out traveling.
Of upon am father by agreed supply rather either.
Own attractive delicate its property mistress her stop appetite.
point toward are sins tooo sokd nor said. Son portion three men facility booy you.
Now merits admiration effect gazrret own.
Ye to difficulty insight profusion courteous too as.
cheap viagra
سه شنبه 28 آذر 1396 06:41 ب.ظ
cialis canada cheapest
cheap viagra
cheap cialis from china
viagra without a doctor prescription
پنجشنبه 23 آذر 1396 04:04 ق.ظ
buy cheap cialis in australia
viagra without a doctor prescription
buy cialis super active
viagra onlie
چهارشنبه 22 آذر 1396 07:59 ق.ظ
took 3 viagra
https://www.bioshieldpill.com/" - buy-viagra-online
eu posso tomar viagra
buy-viagra-online
dangers using viagra recreationally
[url=https://www.bioshieldpill.com]bioshieldpill.com[/url]
taking cialis and viagra at same time
clash-of-clans-cheats
سه شنبه 21 آذر 1396 01:59 ب.ظ
security key hack clash of clans
http://clashofclanshack17.com/ - clash-of-clans-cheats
clash of clans biggest raid
clash of clans hack
clash of the clans cheats for gems
[url=http://clashofclanshack17.com/]clash of clans
hack[/url]
spells clash of clans
viagra cost
جمعه 17 آذر 1396 07:10 ق.ظ
cialis buy uk
viagra cost
discount generic cialis 20mg
cialis without a doctor prescription
پنجشنبه 16 آذر 1396 04:20 ب.ظ
cheap viagra cialis levitra
cialis without a doctor prescription
cialis sale south africa
ed drugs
چهارشنبه 15 آذر 1396 10:46 ق.ظ
levitra cheap
ed drugs
levitra super active cheap us
viagra without a doctor
سه شنبه 14 آذر 1396 02:46 ق.ظ
buy cialis las vegas
viagra without a doctor
cialis tadalafil tablets
viagra 100mg
یکشنبه 12 آذر 1396 05:43 ق.ظ
can you buy viagra in south korea
http://viagrauga.com/" - buy viagra online
movie based on viagra
http://www.augary.com/
using viagra during pct
[url=http://viagrauga.com/]sildenafil online[/url]
buspirone and viagra
viagra
شنبه 11 آذر 1396 07:28 ق.ظ
cost of genuine viagra
http://viagrabs.com/ - buy viagra
how to avoid headsches from viagra
viagra online
why does my boyfriend take viagra
[url=http://viagrabs.com/]buy viagra online[/url]
what is the correct way to take viagra
viagra without a doctor prescription
پنجشنبه 9 آذر 1396 09:05 ق.ظ
genuine cialis sale
viagra without a doctor prescription
buy cialis next day delivery
cialis without a doctor
چهارشنبه 8 آذر 1396 05:29 ب.ظ
buy cialis from india
cialis without a doctor
buy cialis online from uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox