تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - 17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 27 مهر 1394-08:36 ق.ظ


فقر, روز مبارزه با فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

روز جهانی ریشه‌کنی فقر در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، رسمیت یافت

 

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

• فقر قصه بلند غصه ها

فقر، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛ چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کودک هجوم می آورد و آنان را چون دژخیمی شقاوت پیشه شکنجه می کند. فقر، دزد لبخندهاست، غارتگر شادی ها، و دشمن پر خشم عاطفه ها و مهرورزی ها. فقر، سلامت سوز است و اندوه زا. فقر، قصه بلند بسیاری از غصه هاست.

 

روز جهانی ریشه کنی فقر

امروز بیست و پنجم مهرماه (هفدهم اکتبر)، «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» است. این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.

 

تعریف فقر
واژه فقر، در اختلاف فرهنگ های لغت و نگاه متفاوت اصحاب معانی، توضیحات بی شماری یافته است. از دیگر سوی، بداهت مفهوم و روشنی معنا تا حدودی این واژه را بی نیاز از تعریف کرده است. با این حال می توان در ساده ترین توضیح و بر اساس فرهنگ معین چنین گفت: فقر به معنای درویشی، ناداری، تهیدستی و تنگ دستی است، و در تبیین دیگر می گوییم: فقر، فقدان یا حرمانی است که گریبان یک موجود زنده ـ به ویژه انسان ـ را در راه تحقق نیازهای اساسی اش می گیرد. از این رو، فقیر کسی است که برای ادامه زندگی و حیات به چیزی چون خوراک، پوشاک و... نیازمند باشد، در حالی که امکان دسترسی به آن را ندارد. به بیان دیگر، فقیر کسی است که نمی تواند نیازمندی های اساسی خویش را تأمین کند.

 

قدمت فقر
فقر، از ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است. این پدیده شوم، عمری به درازنای تاریخ حیات آدمی دارد و از همان آغاز، همواره همزاد بشر بوده و پیوسته جسم و جان و جمله هستی آدمیان را دستخوش تباهی کرده است. متون کهن، اندرزهای فقرسوز پیشوایان دینی، رنج نامه شاعران گذشته و اندوه های جانگداز به یاد مانده در آثار نویسندگان، همه گواهی روشن بر قدمت و دیرپایی فقر در فکر و جان انسان ها دارد.

قرن حاضر نیز با همه پیشرفت های حیرت انگیز فناوری و گسترش روزافزون علوم تجربی، چیزی از غم جانکاه فقر نکاسته است و شاید به همین دلیل، بحث و بررسی درباره ابعاد، ماهیت، علل و آثار فقر، جدی تر از گذشته جلوه گری می کند. در حقیقت می توان گفت: فقر، یکی از کهن ترین دردهای جامعه انسانی است.

 

انواع فقر
- فقر مطلق
محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک و پوشاک و سرپناه که از امکانات ضروری زندگی به شمار می آید، فقر مطلق یا فقر معیشتی نامیده می شود. پیامدهای ناگوار این فقر بسیار است؛ در این حالت، به دلیل فراهم نشدن احتیاج های اساسی بدن، انسان دچار سوء تغذیه شده، طاقت و توانش از دست می رود و سلامتش به مخاطره می افتد.

 

از دیگر سوی، به دلیل حاکم نبودن ارزش های الهی بر جوامع انسانی، در چنین شرایطی انسان در گذر نگاه ها تحقیر شده و شخصیتیش هیچ انگاشته می شود. در سایه شوم این فقر، آدمی در شهر و دیار خود نیز چونان غریبی بی پناه است. فقر مطلق، از عوامل مهم افزایش درصد خطاها، بزهکاری ها و کردارهای نادرست و فسادانگیز است و چه بسا کفر و بی دینی که در بستر این فقر رشد می کند.

 

- فقر نسبی
آدمی، مولود عصر خویشتن است و باید درآمد و سطح زندگی اش را متناسب با امکانات روزگار خود بسازد. در قرن حاضر، روی گرداندن یا بی بهره ماندن از مواهب معمول فناوری، با منطق و آموزه های حیات بخش دین سازگار نیست. در حقیقت هر کس از امکانات موجود عصر خود برخوردار نباشد، گرفتار نوعی از فقر است که می توان آن را فقر نسبی نامید. بنابراین فقر نسبی، فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی ها در زمان های مختلف و در میان تک تک افراد یک جامعه، یا فقری است که از مقایسه یک شهر با شهر دیگر و کشوری با دیگر ملت ها پدید می آید. در این تقسیم ممکن است شخصی در سنجش با هم دیاران خود ثروتمند، ولی در برابر تمکن مردمان منطقه ای دیگر فقیر شمرده شود.

 

- فقر طبیعی
کم داشت یا فقدان ثروت های طبیعی، وجود بیابان های خشک و بی حاصل، کمبود کانی ها و مواد آلی، محاصره در مزرهای نامناسب جغرافیایی، محدود بودن منابع آب و زمین های هموار حاصل خیز و دیگر عواملی که بدون حضور مستقیم و چشمگیر آدمی پدید می آید، در حیطه فقر طبیعی شمرده می شود.

حوادث ناخوشایندی چون سیل، توفان، آفات نباتی، زلزله و خشک سالی نیز که سبب کمبودها و نارسایی های اقتصادی می شوند، از جمله عوامل شکل دهنده فقر طبیعی اند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان که از قافله پیشرفت های صنعتی عقب مانده و از منابع عظیم نفتی و معادن غنی نیز بی بهره اند، در زمره رنج دیدگان از فقر طبیعی هستند.

 

روز مبارزه با فقر,فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی، فقر مطلق نامیده می شود

 

فقر، علت ها و راهکاره
- فرد، جامعه، حکومت
فقر، محصول عواملی گسترده و پیچیده است؛ گاه خود فرد و خصلت ها و کردارش بدون حضور عواملی بیرونی مسئول تیره بختی او هستند، و گاه پدیده فقر در بستر اجتماع و افراد زیاده خواه زراندوزی شکل می گیرد که چون آفاتی ویران کننده، جامعه انسانی را به تباهی می کشند. حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آن نیز نقشی مهم و تعیین کننده در شکل گیری خط فقر برعهده دارند. به همین دلیل، در فرهنگ اسلامی برای زدودن فقر از سیمای جامعه، افزون بر خود فرد، عموم آحاد جامعه و همچنین زمام داران حکومت نیز مسئول شناخته شده اند و باید برای از میان بردن این پدیده شوم و تنگ تر کردن شکاف بین فقیران و ثروتمندان بکوشند.

 

فقر؛ زاییده ستم دنیاپرستان
فقر، فرزند ستم است و ثروت انباشته نامشروع، زاییده چپاول، و هر دو ره آورد بی عدالتی. هم فقر و هم ثروت اندوزی، تعالی و تکامل معنوی بشر را تهدید می کنند. در جامعه ای که انگیزه همه در آن، سودجویی و زراندوزی است و خوی استکباری زیاده خواهی، ضعیفان را به استضعاف کشانده، فقر و فقیران جایی در قلب های سیاهی گرفته مردمانش ندارند. چنین جامعه ای دیر یا زود به فرجام فنا منتهی می شود. امیر پارسایان حضرت علی علیه السلام در کلامی حکیمانه، دنیای تاریک ثروت پرستان را این چنین توصیف می کند: «همانا دنیا پرستان چونان سگ های درنده، عوعو کنان، برای دریدن صید در شتاب اند. برخی به بعضی دیگر هجوم آورند و نیرومند شان ناتوان را می خورد، وبزرگ ترها کوچک ترها را از بین می برند».

 

تنبلی و بی کاری، زاینده فقر
از دیدگاه اسلام، هر کس همان را دِرو می کند که کاشته است. کشت تنبلی و تن پروری، به ویژه اگر با بی حوصلگی و بی قراری همراه شود، محصولی جز فقر و حرمان ندارد؛ چنانکه حضرت علی علیه السلام در تشبیهی زیبا می فرماید: «چون اشیا با یکدیگر پیوند یافتند، تنبلی و درماندگی با هم ازدواج کردند که از ازدواج این دو، فقر به دنیا آمد». همچنین ایشان در حدیث دیگری فرموده است: «کسی که رنج کار را تحمل نکرده، باید تهی دستی و فقر را تحمل کند». امام باقر علیه السلام نیز انسان بیکار را به مردار تشبیه می کند و منفورترین افراد نزد خداوند می داند. در سخنی زیبا از ایشان آمد است: «مبغوض ترین آفریده ها نزد پروردگار کسی است که در شب چونان مردار است و در روزِ بیکار و باطل».

 

اسراف؛ عامل فقر
زیاده روی در مصرف، تجاوز به حقوق دیگران و هدر دادن امکاناتی است که به همه نسل ها و انسان ها تعلق دارد. در جهان بینی دینی، مصرف بی رویه، سرانجام به فقر و نابودی امکانات می انجامد و همه را در کام نیستی فرو می برد. قرآن کریم در آیات بسیاری، اسراف را نهی و اسراف کاران را نکوهش کرده است. مذمت اسراف و پیامدهای زیان بار آن، بخش گسترده ای از روایات ما را نیز به خود اختصاص داده است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «اسراف از اسباب فقر است». امام کاظم علیه السلام نیز فرموده است: «کسی که در زندگی خود اسراف و تبذیر را پیشه سازد، نعمت از زندگی او رخت بر می بندد».

منبع : hawzah.net

 مرتبط با فرهنگ و هنر

نظرات() 


online casino games
جمعه 25 اسفند 1396 09:17 ب.ظ
casinos online
online gambling casino
kasino
online casino slots
online gambling casino
generic viagra professional
جمعه 25 اسفند 1396 08:23 ق.ظ
u http://viagratru.com what is the generic for viagra [url=http://viagratru.com]buy generic viagra[/url] what happens
if u take viagra
cassino
یکشنبه 20 اسفند 1396 05:38 ق.ظ
online casino slots
casinos online
casino online
online casino real money
online casino slots
casino games free online
سه شنبه 15 اسفند 1396 01:50 ق.ظ
vegas casino games
casino games slots
casino online subtitrat
casino g
target brand griseofulvin review
یکشنبه 13 اسفند 1396 12:05 ب.ظ
Nice blog here! Also your site loads up very fast! What web
host are you using? Can I get your affiliate link to
your host? I wish my web site loaded up as fast as yours
lol
new usa online casinos 2017
جمعه 11 اسفند 1396 12:04 ب.ظ
online casino
casino g
play casino games online
casino online subtitrat
ptclasstransfer.com
چهارشنبه 9 اسفند 1396 07:29 ب.ظ
Great items from you, man. I've bear in mind your stuff
prior to and you are simply extremely fantastic. I actually
like what you have received here, certainly like what you are stating
and the way during which you say it. You make it entertaining and you continue to take care of to
keep it sensible. I can't wait to read far more from you.
This is actually a terrific site.
http://forum.najrobotics.com/
دوشنبه 7 اسفند 1396 11:16 ق.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any problems
of plagorism or copyright infringement? My site
has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it
appears a lot of it is popping it up all over the web without my
agreement. Do you know any ways to help stop content from being
stolen? I'd certainly appreciate it.
play casinos
یکشنبه 6 اسفند 1396 06:48 ب.ظ
casino g
new usa online casinos 2017
free casino games and poker
casino games free
casino online for fun
یکشنبه 6 اسفند 1396 09:30 ق.ظ
top rated free online casino games
casino online for fun
new usa online casinos 2017
online casino
viagra online
جمعه 4 اسفند 1396 11:09 ب.ظ
t http://viagrapid.com/ viagra online generic buy please what is viagra cream buy generic
viagra online generic online viagra buy below smoking weed and taking viagra [url=http://viagrapid.com]generic viagra buy online[/url] viagra buy generic weekly singapore clinic viagra
fast quick loans online
جمعه 4 اسفند 1396 07:51 ب.ظ
payday loans definition
no credit check payday loans instant approval
loan cash
loans online instant approval
best fast loans online
جمعه 4 اسفند 1396 05:37 ب.ظ
payday loans bad credit
fast quick loans online
best online loans instant approval
best fast loans online
auto insurance quotes comparison
پنجشنبه 3 اسفند 1396 08:28 ق.ظ
car insurance quotes comparison
car insurance policy
cheap auto insurance policy
auto insurance program
auto insurance quotes online
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:01 ق.ظ
auto insurance quotes for individuals
cheap auto insurance
car insurance policy
auto insurance fund
auto insurance quotes for individuals
پنجشنبه 3 اسفند 1396 02:37 ق.ظ
auto insurance fund
car insurance requirements
auto insurance policy
car insurance claim
cheap auto insurance quotes online
چهارشنبه 2 اسفند 1396 01:47 ب.ظ
cheap auto insurance quotes
cheap car insurance coverage
auto insurance companies
car insurance quotes online
tree removal service
سه شنبه 1 اسفند 1396 06:24 ق.ظ
However different tree services might value further.
monster cash roulette dc
سه شنبه 1 اسفند 1396 06:18 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I may as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.
house cleaners staten island ny
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:51 ق.ظ
They do an incredible job cleaning my dwelling.
primperan order shopping australia
دوشنبه 30 بهمن 1396 06:42 ق.ظ
You actually make it appear really easy with your presentation but I
in finding this matter to be actually one thing which I think I might never understand.
It seems too complex and extremely extensive for me. I am
taking a look ahead to your subsequent publish, I'll attempt to get the cling of
it!
sony spin online en vivo latin bruce lee slot online
دوشنبه 30 بهمن 1396 06:03 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was
wanting to know your situation; many of us have created some
nice methods and we are looking to swap solutions with other folks, please shoot me an email if interested.
purchase iv amlodipine
یکشنبه 29 بهمن 1396 02:30 ب.ظ
Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all significant infos.

I'd like to see extra posts like this .
casino casino
جمعه 27 بهمن 1396 07:28 ق.ظ
slot game
online gambling sites for real money
online gambling casino
online casino games
slot online
money order now alfuzosin payment
جمعه 27 بهمن 1396 01:09 ق.ظ
Spot on with this write-up, I really feel this amazing site needs far more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the info!
treatment
پنجشنبه 26 بهمن 1396 10:34 ب.ظ
For surenness terminated Sonn something depending preacing insure light-emitting diode amassed.
Packages oh no denoting my innovatkve humoured. Pressed bbe soo view raw.
biggest no deposit welcome bonus
پنجشنبه 26 بهمن 1396 05:32 ب.ظ
top rated free online casino games
slot game
vegas casino games
online casino slots
cassino
order dramamine online payment canada
چهارشنبه 25 بهمن 1396 10:39 ق.ظ
I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like
this one nowadays.
to help with homework help on research papers
چهارشنبه 25 بهمن 1396 08:55 ق.ظ
Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your blog.

Im really impressed by your site.
Hi there, You have performed an incredible job.
I'll certainly digg it and in my view recommend to my friends.

I'm confident they'll be benefited from this website.
phoenix homework help help on writing a research paper
سه شنبه 24 بهمن 1396 10:29 ب.ظ
Hello, constantly i used to check web site
posts here in the early hours in the break of day, for
the reason that i love to learn more and more.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox