تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - 17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 27 مهر 1394-08:36 ق.ظ


فقر, روز مبارزه با فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

روز جهانی ریشه‌کنی فقر در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، رسمیت یافت

 

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

• فقر قصه بلند غصه ها

فقر، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛ چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کودک هجوم می آورد و آنان را چون دژخیمی شقاوت پیشه شکنجه می کند. فقر، دزد لبخندهاست، غارتگر شادی ها، و دشمن پر خشم عاطفه ها و مهرورزی ها. فقر، سلامت سوز است و اندوه زا. فقر، قصه بلند بسیاری از غصه هاست.

 

روز جهانی ریشه کنی فقر

امروز بیست و پنجم مهرماه (هفدهم اکتبر)، «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» است. این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.

 

تعریف فقر
واژه فقر، در اختلاف فرهنگ های لغت و نگاه متفاوت اصحاب معانی، توضیحات بی شماری یافته است. از دیگر سوی، بداهت مفهوم و روشنی معنا تا حدودی این واژه را بی نیاز از تعریف کرده است. با این حال می توان در ساده ترین توضیح و بر اساس فرهنگ معین چنین گفت: فقر به معنای درویشی، ناداری، تهیدستی و تنگ دستی است، و در تبیین دیگر می گوییم: فقر، فقدان یا حرمانی است که گریبان یک موجود زنده ـ به ویژه انسان ـ را در راه تحقق نیازهای اساسی اش می گیرد. از این رو، فقیر کسی است که برای ادامه زندگی و حیات به چیزی چون خوراک، پوشاک و... نیازمند باشد، در حالی که امکان دسترسی به آن را ندارد. به بیان دیگر، فقیر کسی است که نمی تواند نیازمندی های اساسی خویش را تأمین کند.

 

قدمت فقر
فقر، از ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است. این پدیده شوم، عمری به درازنای تاریخ حیات آدمی دارد و از همان آغاز، همواره همزاد بشر بوده و پیوسته جسم و جان و جمله هستی آدمیان را دستخوش تباهی کرده است. متون کهن، اندرزهای فقرسوز پیشوایان دینی، رنج نامه شاعران گذشته و اندوه های جانگداز به یاد مانده در آثار نویسندگان، همه گواهی روشن بر قدمت و دیرپایی فقر در فکر و جان انسان ها دارد.

قرن حاضر نیز با همه پیشرفت های حیرت انگیز فناوری و گسترش روزافزون علوم تجربی، چیزی از غم جانکاه فقر نکاسته است و شاید به همین دلیل، بحث و بررسی درباره ابعاد، ماهیت، علل و آثار فقر، جدی تر از گذشته جلوه گری می کند. در حقیقت می توان گفت: فقر، یکی از کهن ترین دردهای جامعه انسانی است.

 

انواع فقر
- فقر مطلق
محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک و پوشاک و سرپناه که از امکانات ضروری زندگی به شمار می آید، فقر مطلق یا فقر معیشتی نامیده می شود. پیامدهای ناگوار این فقر بسیار است؛ در این حالت، به دلیل فراهم نشدن احتیاج های اساسی بدن، انسان دچار سوء تغذیه شده، طاقت و توانش از دست می رود و سلامتش به مخاطره می افتد.

 

از دیگر سوی، به دلیل حاکم نبودن ارزش های الهی بر جوامع انسانی، در چنین شرایطی انسان در گذر نگاه ها تحقیر شده و شخصیتیش هیچ انگاشته می شود. در سایه شوم این فقر، آدمی در شهر و دیار خود نیز چونان غریبی بی پناه است. فقر مطلق، از عوامل مهم افزایش درصد خطاها، بزهکاری ها و کردارهای نادرست و فسادانگیز است و چه بسا کفر و بی دینی که در بستر این فقر رشد می کند.

 

- فقر نسبی
آدمی، مولود عصر خویشتن است و باید درآمد و سطح زندگی اش را متناسب با امکانات روزگار خود بسازد. در قرن حاضر، روی گرداندن یا بی بهره ماندن از مواهب معمول فناوری، با منطق و آموزه های حیات بخش دین سازگار نیست. در حقیقت هر کس از امکانات موجود عصر خود برخوردار نباشد، گرفتار نوعی از فقر است که می توان آن را فقر نسبی نامید. بنابراین فقر نسبی، فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی ها در زمان های مختلف و در میان تک تک افراد یک جامعه، یا فقری است که از مقایسه یک شهر با شهر دیگر و کشوری با دیگر ملت ها پدید می آید. در این تقسیم ممکن است شخصی در سنجش با هم دیاران خود ثروتمند، ولی در برابر تمکن مردمان منطقه ای دیگر فقیر شمرده شود.

 

- فقر طبیعی
کم داشت یا فقدان ثروت های طبیعی، وجود بیابان های خشک و بی حاصل، کمبود کانی ها و مواد آلی، محاصره در مزرهای نامناسب جغرافیایی، محدود بودن منابع آب و زمین های هموار حاصل خیز و دیگر عواملی که بدون حضور مستقیم و چشمگیر آدمی پدید می آید، در حیطه فقر طبیعی شمرده می شود.

حوادث ناخوشایندی چون سیل، توفان، آفات نباتی، زلزله و خشک سالی نیز که سبب کمبودها و نارسایی های اقتصادی می شوند، از جمله عوامل شکل دهنده فقر طبیعی اند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان که از قافله پیشرفت های صنعتی عقب مانده و از منابع عظیم نفتی و معادن غنی نیز بی بهره اند، در زمره رنج دیدگان از فقر طبیعی هستند.

 

روز مبارزه با فقر,فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی، فقر مطلق نامیده می شود

 

فقر، علت ها و راهکاره
- فرد، جامعه، حکومت
فقر، محصول عواملی گسترده و پیچیده است؛ گاه خود فرد و خصلت ها و کردارش بدون حضور عواملی بیرونی مسئول تیره بختی او هستند، و گاه پدیده فقر در بستر اجتماع و افراد زیاده خواه زراندوزی شکل می گیرد که چون آفاتی ویران کننده، جامعه انسانی را به تباهی می کشند. حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آن نیز نقشی مهم و تعیین کننده در شکل گیری خط فقر برعهده دارند. به همین دلیل، در فرهنگ اسلامی برای زدودن فقر از سیمای جامعه، افزون بر خود فرد، عموم آحاد جامعه و همچنین زمام داران حکومت نیز مسئول شناخته شده اند و باید برای از میان بردن این پدیده شوم و تنگ تر کردن شکاف بین فقیران و ثروتمندان بکوشند.

 

فقر؛ زاییده ستم دنیاپرستان
فقر، فرزند ستم است و ثروت انباشته نامشروع، زاییده چپاول، و هر دو ره آورد بی عدالتی. هم فقر و هم ثروت اندوزی، تعالی و تکامل معنوی بشر را تهدید می کنند. در جامعه ای که انگیزه همه در آن، سودجویی و زراندوزی است و خوی استکباری زیاده خواهی، ضعیفان را به استضعاف کشانده، فقر و فقیران جایی در قلب های سیاهی گرفته مردمانش ندارند. چنین جامعه ای دیر یا زود به فرجام فنا منتهی می شود. امیر پارسایان حضرت علی علیه السلام در کلامی حکیمانه، دنیای تاریک ثروت پرستان را این چنین توصیف می کند: «همانا دنیا پرستان چونان سگ های درنده، عوعو کنان، برای دریدن صید در شتاب اند. برخی به بعضی دیگر هجوم آورند و نیرومند شان ناتوان را می خورد، وبزرگ ترها کوچک ترها را از بین می برند».

 

تنبلی و بی کاری، زاینده فقر
از دیدگاه اسلام، هر کس همان را دِرو می کند که کاشته است. کشت تنبلی و تن پروری، به ویژه اگر با بی حوصلگی و بی قراری همراه شود، محصولی جز فقر و حرمان ندارد؛ چنانکه حضرت علی علیه السلام در تشبیهی زیبا می فرماید: «چون اشیا با یکدیگر پیوند یافتند، تنبلی و درماندگی با هم ازدواج کردند که از ازدواج این دو، فقر به دنیا آمد». همچنین ایشان در حدیث دیگری فرموده است: «کسی که رنج کار را تحمل نکرده، باید تهی دستی و فقر را تحمل کند». امام باقر علیه السلام نیز انسان بیکار را به مردار تشبیه می کند و منفورترین افراد نزد خداوند می داند. در سخنی زیبا از ایشان آمد است: «مبغوض ترین آفریده ها نزد پروردگار کسی است که در شب چونان مردار است و در روزِ بیکار و باطل».

 

اسراف؛ عامل فقر
زیاده روی در مصرف، تجاوز به حقوق دیگران و هدر دادن امکاناتی است که به همه نسل ها و انسان ها تعلق دارد. در جهان بینی دینی، مصرف بی رویه، سرانجام به فقر و نابودی امکانات می انجامد و همه را در کام نیستی فرو می برد. قرآن کریم در آیات بسیاری، اسراف را نهی و اسراف کاران را نکوهش کرده است. مذمت اسراف و پیامدهای زیان بار آن، بخش گسترده ای از روایات ما را نیز به خود اختصاص داده است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «اسراف از اسباب فقر است». امام کاظم علیه السلام نیز فرموده است: «کسی که در زندگی خود اسراف و تبذیر را پیشه سازد، نعمت از زندگی او رخت بر می بندد».

منبع : hawzah.net

 مرتبط با فرهنگ و هنر

نظرات() 


tercio borlenghi jr
جمعه 30 تیر 1396 12:11 ب.ظ
I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good
content as you did, the internet will be much more useful than ever before.
Silvia Odete Morani Massad
سه شنبه 27 تیر 1396 10:59 ب.ظ
I know this website gives quality depending content and extra material, is there any other web page which presents such information in quality?
Lelio Vieira Carneiro Junior
شنبه 24 تیر 1396 06:38 ق.ظ
Amazing! Its in fact remarkable article, I have got much clear idea concerning from
this piece of writing.
půjčka na směnku dnes
چهارشنبه 21 تیر 1396 09:05 ب.ظ
I have been exploring for a little for any high-quality
articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
Reading this info So i'm happy to convey that I've a very
just right uncanny feeling I came upon just what I needed.
I such a lot for sure will make sure to don?t disregard
this website and provides it a glance on a constant basis.
казино фараон вход играть на деньги
یکشنبه 18 تیر 1396 12:50 ب.ظ
Very good info. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon).

I've bookmarked it for later!
Lourdes
پنجشنبه 15 تیر 1396 12:05 ب.ظ
It's going to be finish of mine day, except before end I am reading this impressive
post to increase my knowledge.
http://sjmagazine.mihanblog.com/post/248
شنبه 10 تیر 1396 04:44 ق.ظ
Can I simply just say what a comfort to discover somebody that really understands what they
are discussing on the web. You definitely realize how to bring a problem
to light and make it important. More and more people must look at this and understand this side of the story.
I can't believe you are not more popular given that you definitely have the gift.
Joni
پنجشنبه 8 تیر 1396 04:13 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for in the long run we are all the grateful
dead
scene hairstyles
سه شنبه 6 تیر 1396 07:49 ق.ظ
Thanks for finally writing about >انایوردم خطبه سرا - 17
اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی
فقر <Liked it!
hair extensions salon
یکشنبه 4 تیر 1396 07:58 ق.ظ
I've been browsing online greater than 3 hours these days,
yet I never found any interesting article like yours.
It's lovely price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more helpful than ever before.
Warrnambool dating service
سه شنبه 30 خرداد 1396 10:31 ق.ظ
Hi there, You've done an excellent job. I'll definitely digg it and personally
suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from this website.
forgotten laws
جمعه 26 خرداد 1396 10:45 ب.ظ
I couldn't refrain from commenting. Exceptionally well
written!
Caleb
چهارشنبه 24 خرداد 1396 04:04 ق.ظ
Subsequently, please go to the Contact Us Web page earlier than considering to name Sky and when.
Hannah
شنبه 20 خرداد 1396 02:10 ب.ظ
It's fantastic that you are getting ideas from this piece of
writing as well as from our dialogue made at
this time.
best broadband for my area
دوشنبه 15 خرداد 1396 07:03 ق.ظ
I constantly emailed this weblog post page to all my contacts,
since if like to read it next my links will too.
Fred
شنبه 6 خرداد 1396 04:55 ق.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everyone else encountering problems with your site.

It seems like some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know
if this is happening to them as well? This might be a problem with my browser because I've
had this happen previously. Many thanks
Alana
جمعه 5 خرداد 1396 06:00 ب.ظ
Thanks for another informative site. Where else could I get that type of information written in such an ideal method?
I've a challenge that I'm simply now working on, and I have been at the
look out for such info.
Dorothy
جمعه 5 خرداد 1396 12:34 ب.ظ
This piece of writing is truly a fastidious
one it helps new the web visitors, who are wishing in favor
of blogging.
Dinah
جمعه 5 خرداد 1396 02:32 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this
website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from.

kudos
Deloras
پنجشنبه 4 خرداد 1396 02:47 ب.ظ
I blog frequently and I genuinely appreciate
your information. Your article has really peaked my interest.
I am going to bookmark your website and keep checking for new
information about once per week. I subscribed to your RSS feed too.
svtvnetwork.com
پنجشنبه 4 خرداد 1396 07:49 ق.ظ
Link exchange is nothing else however it is simply
placing the other person's weblog link on your page at appropriate place and other person will also do similar in favor of you.
Augusto de Arruda Botelho
سه شنبه 2 خرداد 1396 02:10 ب.ظ
With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

My site has a lot of completely unique content I've either
written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.
Do you know any solutions to help reduce content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.
levitra side effects long term
دوشنبه 1 خرداد 1396 06:49 ب.ظ
Conversely, patients already receiving an optimized dose of a
PDE5 inhibitor should be started on the lowest dose of an alpha-blocker; increases in the alpha-blocker
dose should be done in a stepwise fashion.
a dhemale tube
یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 05:02 ب.ظ
I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really good article on building up new web site.
nginx error
شنبه 9 اردیبهشت 1396 12:37 ب.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However
I am experiencing issues with your RSS. I don't know the reason why
I can't subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS
issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond?
Thanks!!
Val
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 04:11 ب.ظ
This type of optimization will gain placing for longtime as
its social circle will certainly additionally end
up being strong.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 07:43 ق.ظ
Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted
with then you can write if not it is difficult to write.
antabuse disulfiram online
شنبه 26 فروردین 1396 10:18 ب.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Extremely helpful information specially the last
part :) I care for such info much. I was looking for this particular information for a long time.

Thank you and best of luck.
hidden beauty nature quotes
جمعه 25 فروردین 1396 09:12 ب.ظ
This page definitely has all the information I needed about
this subject and didn't know who to ask.
comprare sildenafil online
جمعه 25 فروردین 1396 08:49 ب.ظ
I read this article fully on the topic of the resemblance of hottest and previous technologies, it's
awesome article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox