یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 27 مهر 1394-08:36 ق.ظ


فقر, روز مبارزه با فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

روز جهانی ریشه‌کنی فقر در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، رسمیت یافت

 

17 اکتبر؛ روز جهانی ریشه کنی فقر

• فقر قصه بلند غصه ها

فقر، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛ چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کودک هجوم می آورد و آنان را چون دژخیمی شقاوت پیشه شکنجه می کند. فقر، دزد لبخندهاست، غارتگر شادی ها، و دشمن پر خشم عاطفه ها و مهرورزی ها. فقر، سلامت سوز است و اندوه زا. فقر، قصه بلند بسیاری از غصه هاست.

 

روز جهانی ریشه کنی فقر

امروز بیست و پنجم مهرماه (هفدهم اکتبر)، «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» است. این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.

 

تعریف فقر
واژه فقر، در اختلاف فرهنگ های لغت و نگاه متفاوت اصحاب معانی، توضیحات بی شماری یافته است. از دیگر سوی، بداهت مفهوم و روشنی معنا تا حدودی این واژه را بی نیاز از تعریف کرده است. با این حال می توان در ساده ترین توضیح و بر اساس فرهنگ معین چنین گفت: فقر به معنای درویشی، ناداری، تهیدستی و تنگ دستی است، و در تبیین دیگر می گوییم: فقر، فقدان یا حرمانی است که گریبان یک موجود زنده ـ به ویژه انسان ـ را در راه تحقق نیازهای اساسی اش می گیرد. از این رو، فقیر کسی است که برای ادامه زندگی و حیات به چیزی چون خوراک، پوشاک و... نیازمند باشد، در حالی که امکان دسترسی به آن را ندارد. به بیان دیگر، فقیر کسی است که نمی تواند نیازمندی های اساسی خویش را تأمین کند.

 

قدمت فقر
فقر، از ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است. این پدیده شوم، عمری به درازنای تاریخ حیات آدمی دارد و از همان آغاز، همواره همزاد بشر بوده و پیوسته جسم و جان و جمله هستی آدمیان را دستخوش تباهی کرده است. متون کهن، اندرزهای فقرسوز پیشوایان دینی، رنج نامه شاعران گذشته و اندوه های جانگداز به یاد مانده در آثار نویسندگان، همه گواهی روشن بر قدمت و دیرپایی فقر در فکر و جان انسان ها دارد.

قرن حاضر نیز با همه پیشرفت های حیرت انگیز فناوری و گسترش روزافزون علوم تجربی، چیزی از غم جانکاه فقر نکاسته است و شاید به همین دلیل، بحث و بررسی درباره ابعاد، ماهیت، علل و آثار فقر، جدی تر از گذشته جلوه گری می کند. در حقیقت می توان گفت: فقر، یکی از کهن ترین دردهای جامعه انسانی است.

 

انواع فقر
- فقر مطلق
محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک و پوشاک و سرپناه که از امکانات ضروری زندگی به شمار می آید، فقر مطلق یا فقر معیشتی نامیده می شود. پیامدهای ناگوار این فقر بسیار است؛ در این حالت، به دلیل فراهم نشدن احتیاج های اساسی بدن، انسان دچار سوء تغذیه شده، طاقت و توانش از دست می رود و سلامتش به مخاطره می افتد.

 

از دیگر سوی، به دلیل حاکم نبودن ارزش های الهی بر جوامع انسانی، در چنین شرایطی انسان در گذر نگاه ها تحقیر شده و شخصیتیش هیچ انگاشته می شود. در سایه شوم این فقر، آدمی در شهر و دیار خود نیز چونان غریبی بی پناه است. فقر مطلق، از عوامل مهم افزایش درصد خطاها، بزهکاری ها و کردارهای نادرست و فسادانگیز است و چه بسا کفر و بی دینی که در بستر این فقر رشد می کند.

 

- فقر نسبی
آدمی، مولود عصر خویشتن است و باید درآمد و سطح زندگی اش را متناسب با امکانات روزگار خود بسازد. در قرن حاضر، روی گرداندن یا بی بهره ماندن از مواهب معمول فناوری، با منطق و آموزه های حیات بخش دین سازگار نیست. در حقیقت هر کس از امکانات موجود عصر خود برخوردار نباشد، گرفتار نوعی از فقر است که می توان آن را فقر نسبی نامید. بنابراین فقر نسبی، فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی ها در زمان های مختلف و در میان تک تک افراد یک جامعه، یا فقری است که از مقایسه یک شهر با شهر دیگر و کشوری با دیگر ملت ها پدید می آید. در این تقسیم ممکن است شخصی در سنجش با هم دیاران خود ثروتمند، ولی در برابر تمکن مردمان منطقه ای دیگر فقیر شمرده شود.

 

- فقر طبیعی
کم داشت یا فقدان ثروت های طبیعی، وجود بیابان های خشک و بی حاصل، کمبود کانی ها و مواد آلی، محاصره در مزرهای نامناسب جغرافیایی، محدود بودن منابع آب و زمین های هموار حاصل خیز و دیگر عواملی که بدون حضور مستقیم و چشمگیر آدمی پدید می آید، در حیطه فقر طبیعی شمرده می شود.

حوادث ناخوشایندی چون سیل، توفان، آفات نباتی، زلزله و خشک سالی نیز که سبب کمبودها و نارسایی های اقتصادی می شوند، از جمله عوامل شکل دهنده فقر طبیعی اند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان که از قافله پیشرفت های صنعتی عقب مانده و از منابع عظیم نفتی و معادن غنی نیز بی بهره اند، در زمره رنج دیدگان از فقر طبیعی هستند.

 

روز مبارزه با فقر,فقر, 17 اکتبر روز مبارزه با فقر

محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی، فقر مطلق نامیده می شود

 

فقر، علت ها و راهکاره
- فرد، جامعه، حکومت
فقر، محصول عواملی گسترده و پیچیده است؛ گاه خود فرد و خصلت ها و کردارش بدون حضور عواملی بیرونی مسئول تیره بختی او هستند، و گاه پدیده فقر در بستر اجتماع و افراد زیاده خواه زراندوزی شکل می گیرد که چون آفاتی ویران کننده، جامعه انسانی را به تباهی می کشند. حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آن نیز نقشی مهم و تعیین کننده در شکل گیری خط فقر برعهده دارند. به همین دلیل، در فرهنگ اسلامی برای زدودن فقر از سیمای جامعه، افزون بر خود فرد، عموم آحاد جامعه و همچنین زمام داران حکومت نیز مسئول شناخته شده اند و باید برای از میان بردن این پدیده شوم و تنگ تر کردن شکاف بین فقیران و ثروتمندان بکوشند.

 

فقر؛ زاییده ستم دنیاپرستان
فقر، فرزند ستم است و ثروت انباشته نامشروع، زاییده چپاول، و هر دو ره آورد بی عدالتی. هم فقر و هم ثروت اندوزی، تعالی و تکامل معنوی بشر را تهدید می کنند. در جامعه ای که انگیزه همه در آن، سودجویی و زراندوزی است و خوی استکباری زیاده خواهی، ضعیفان را به استضعاف کشانده، فقر و فقیران جایی در قلب های سیاهی گرفته مردمانش ندارند. چنین جامعه ای دیر یا زود به فرجام فنا منتهی می شود. امیر پارسایان حضرت علی علیه السلام در کلامی حکیمانه، دنیای تاریک ثروت پرستان را این چنین توصیف می کند: «همانا دنیا پرستان چونان سگ های درنده، عوعو کنان، برای دریدن صید در شتاب اند. برخی به بعضی دیگر هجوم آورند و نیرومند شان ناتوان را می خورد، وبزرگ ترها کوچک ترها را از بین می برند».

 

تنبلی و بی کاری، زاینده فقر
از دیدگاه اسلام، هر کس همان را دِرو می کند که کاشته است. کشت تنبلی و تن پروری، به ویژه اگر با بی حوصلگی و بی قراری همراه شود، محصولی جز فقر و حرمان ندارد؛ چنانکه حضرت علی علیه السلام در تشبیهی زیبا می فرماید: «چون اشیا با یکدیگر پیوند یافتند، تنبلی و درماندگی با هم ازدواج کردند که از ازدواج این دو، فقر به دنیا آمد». همچنین ایشان در حدیث دیگری فرموده است: «کسی که رنج کار را تحمل نکرده، باید تهی دستی و فقر را تحمل کند». امام باقر علیه السلام نیز انسان بیکار را به مردار تشبیه می کند و منفورترین افراد نزد خداوند می داند. در سخنی زیبا از ایشان آمد است: «مبغوض ترین آفریده ها نزد پروردگار کسی است که در شب چونان مردار است و در روزِ بیکار و باطل».

 

اسراف؛ عامل فقر
زیاده روی در مصرف، تجاوز به حقوق دیگران و هدر دادن امکاناتی است که به همه نسل ها و انسان ها تعلق دارد. در جهان بینی دینی، مصرف بی رویه، سرانجام به فقر و نابودی امکانات می انجامد و همه را در کام نیستی فرو می برد. قرآن کریم در آیات بسیاری، اسراف را نهی و اسراف کاران را نکوهش کرده است. مذمت اسراف و پیامدهای زیان بار آن، بخش گسترده ای از روایات ما را نیز به خود اختصاص داده است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «اسراف از اسباب فقر است». امام کاظم علیه السلام نیز فرموده است: «کسی که در زندگی خود اسراف و تبذیر را پیشه سازد، نعمت از زندگی او رخت بر می بندد».

منبع : hawzah.net

 مرتبط با فرهنگ و هنر

نظرات() 


play casino games online
شنبه 5 خرداد 1397 01:35 ب.ظ
casino games free
casino online gambling
top rated free online casino games
casino online gambling
fatal heart
سه شنبه 28 شهریور 1396 03:30 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about traveling jobs.
Regards
century 21 real estate
سه شنبه 21 شهریور 1396 09:37 ب.ظ
It's really a great and useful piece of information. I'm happy that you
just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this.
Thanks for sharing.
garage door installers
سه شنبه 21 شهریور 1396 03:33 ب.ظ
What's up everyone, it's my first visit at this web site, and
post is actually fruitful in favor of me, keep up posting such content.
Colette
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:05 ب.ظ
Ahaa, its fastidious discussion on the topic of this piece of writing at
this place at this web site, I have read all that, so
at this time me also commenting at this place.
شنبه 18 شهریور 1396 08:20 ق.ظ
Why viewers still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is existing on net?
viagra without prescription
یکشنبه 12 شهریور 1396 05:59 ق.ظ
viagra cheap paypal
viagra without prescription
buy.viagra.com
foot pain
یکشنبه 12 شهریور 1396 03:01 ق.ظ
I've learn a few just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I wonder how much effort you put to create this sort of wonderful informative web site.
cialis
چهارشنبه 8 شهریور 1396 01:16 ب.ظ
buy cialis mississauga
cialis
best place buy cialis
viagra online
سه شنبه 7 شهریور 1396 02:28 ق.ظ
viagra online cheap
viagra online
order cheap generic viagra
Японским жидким стеклом willson
جمعه 3 شهریور 1396 03:20 ق.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this
website before but after checking through some of the post I
realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back often!
pt-br.facebook.com
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:45 ب.ظ
I'd like to thank you for the efforts you have put
in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired me to get
my own, personal website now ;)
Полироль willson body glass
جمعه 27 مرداد 1396 08:49 ق.ظ
I was curious if you ever thought of changing the layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
Maybe you could space it out better?
играть онлайн казино на деньги
پنجشنبه 19 مرداد 1396 02:21 ق.ظ
Hi would you mind letting me know which hosting
company you're using? I've loaded your blog in 3 different web
browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
Thanks a lot, I appreciate it!
игры онлайн бесплатно без регистрации казино автоматы
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:01 ق.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to
no backup. Do you have any methods to stop hackers?
Gretchen
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:38 ق.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every one is
getting more from this site, and your views are fastidious for new
people.
Christian
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:12 ب.ظ
I want to to thank you for this great read!! I definitely loved every little bit of it.
I have got you book-marked to check out new things you post…
Seymour
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:31 ق.ظ
Fantastic goods from you, man. I've keep in mind
your stuff previous to and you are just too wonderful.
I really like what you've bought here, certainly like
what you're stating and the best way during which you say
it. You're making it enjoyable and you still care for
to stay it sensible. I can't wait to read far more from you.
That is actually a great site.
nutshellurl.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:03 ق.ظ
I every time emailed this webpage post page to all my friends, as if
like to read it then my contacts will too.
How do you stretch your Achilles?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:35 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it ;) I may return yet again since i have book marked it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:59 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
http://shanellehutzler.hatenablog.com/archive/2015/09/27
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:52 ب.ظ
What's up mates, its impressive piece of
writing about tutoringand completely defined, keep it up all the time.
пантогор рлс
پنجشنبه 12 مرداد 1396 04:53 ب.ظ
May I just say what a comfort to discover a person that genuinely understands what
they're discussing over the internet. You actually realize how to
bring an issue to light and make it important.

More people really need to read this and understand this side of the story.
I was surprised you aren't more popular given that you definitely have the gift.
Joellen
چهارشنبه 11 مرداد 1396 05:47 ق.ظ
This is a topic that's close to my heart... Cheers! Where are your contact details though?
Пантогор в аптеке цена и отзывы
یکشنبه 8 مرداد 1396 09:27 ق.ظ
Hello are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started
and create my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
Пантогор купить в уфе
یکشنبه 8 مرداد 1396 07:10 ق.ظ
You actually make it appear so easy together with your presentation but
I in finding this matter to be really one thing that I feel
I would never understand. It seems too complex and very
huge for me. I'm looking forward to your next put up, I'll try to get the hang of it!
играть в интернет казино онлайн на
چهارشنبه 4 مرداد 1396 06:08 ب.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really nice post
on building up new blog.
Glam Seamless Reviews
چهارشنبه 4 مرداد 1396 12:25 ق.ظ
Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
heads up! Other then that, great blog!
Georges Sadala Rihan
سه شنبه 3 مرداد 1396 04:21 ق.ظ
First off I would like to say great blog! I had a quick question that I'd like to ask if you don't mind.

I was curious to know how you center yourself and clear your head prior to writing.
I've had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts
out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply
just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?

Kudos!
Georges Sadala Rihan
دوشنبه 2 مرداد 1396 02:02 ب.ظ
Your method of telling everything in this paragraph is actually nice, all can effortlessly understand
it, Thanks a lot.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox