وی متولد پنجم مرداد سال ۶۳ خطبه سرای تالش است و دارای مدارک کارشناسی برق و حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی می باشد.

حسینی خطبه سرا بصورت مستقل وارد عرصه انتخابات تالش شده است.

علی حسین خطبه سرا