یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

انا یوردم خطبه سرا ­ تاریخ بوئی اوجا یاشا

نوشته شده توسط : قارانقوش
سه شنبه 3 آذر 1394-02:16 ب.ظ


           انا یوردم خطبه سرا ­ تاریخ بوئی اوجا یاشا  


          

                                                                        

 

http://khotbehsara.mihanblog.com/post/11245 درباره وبلاگ: آنایوردم


ما در راستای عمران و ابادی و توسعه جامعه بشری می کوشیم و هیچ منطقه ای را برمنطقه دگر و قومی را برقوم دیگر ترجیح نمی دهیم،زیرا که معتقدیم بنی آدم اعضای

یکدیگرند-که در افرینش زیک گوهرند!

ما همه جهان و جهانیان را زیبا می دانیم و کوبیدن برطبل نفرت و کینه و دشمنی بین مردمان و دامن زدن به دشمنی ها و تضادهای محلی و منطقه ای و جهانی بین ابوالبشر را کفر و برخود حرام می دانیم.در قاموس ما من خوبم تو بدی جای نداردو بر اصل

خود شکن آئینه شکستن خطاست ،سخت وفا داریم.و براصول دموکراسی و حقوق بشرو تقوای الهی و حفظ محیط زیست پای می فشاریم.

آری دوستان ،هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود - خرم آن نعمه که مردم بسپارند به یاد!

ایمیل وبلاگ آنایوردم ایران سرای امیدgharanghosh@yahoo.com

قارانقوش

قاتل سرطان شناسایی شد :نامه سردارسلیمانی به پادشاه عربستاناولین ها در خطبه سرامعاوضه «گردنه حیران» با ویلا!انا یوردم خطبه سرا ­ تاریخ بوئی اوجا یاشامختصری درباره تاریخ منطقه باستانی خطبه سراسیری در زندگی سنّتی تالش ها(داستان قاچاق نبی )خطبه سرا، سرای دلدادگان و عاشقان زیستگاه


انا یوردم خطبه سرا

­

تاریخ بوئی اوجا یاشا

­

اوزون قوجا باشون اوجا

­

ادون اوجا سسون اوجا

­

علم و هنر اوجاقیسان

­

ایگید لرون ماواسیسان

­

گوزلرون گوزلیسن

­

جنت لرون جنتیسن

­

برزوكیمین دایاق وارون

­

باغروكیمین ا رخا وارون

چیمرند و صبا كیمین

قله وارون قلعه وارون

­

داغ دیوینن كالویجك

­

جنتلی بیر مكان وارون

­

باشون اوسته باغرو كیمین

­

ایاقندا جوشقانلی بیرخزركیمین

هم خادم و كنیز وا رون

با غرو سنه وقارلانور

خزر سنه جوشقانلانور

یاشا یاشا ایللر یاشا

­

انایوردم خطبه سرا

­

تاریخ بوئی اوجایاشا

­

قارانقوش

                                     ایران     
مختصری درباره تاریخ منطقه باستانی خطبه سرا

نوشته شده توسط : قارانقوش

من آنچه را که روایت کرده اند باز می گویم لکن الزامی به باور کردن آنها در کار نیست،و شما این سخنم را می توانید در تمام روایات این تاریخ صادق بشمارید(هرودوت یونان ).

در سرزمین من امروره به یمن اینترنت هرکسی با دست رسی به فضای مجاری هر چه که ازمادر بزرگش به یاد دارد و یا سالخورده ای هشتادساله ای را در ده کوره ای می یابدابتدا سن او را به صدو سی سال می رساند و بعدیک پاکت سیکار هدیه اش کرده و شروع به صحبت کردن از به زعم خویش ازتاریخ میکند

ان بنده خدا هم هرانجه را که ار ذهنش می گذرد برزبان می اورد در حالیکه بسیاری ازمواقع که خود شاهد بوده ام یک روایت رادر طول یک هفته کاملا برخلاف هم تعریف می کنند و دوستان هم که در پی تعبیرتوهمات بی پایه خویش اند مطالب را سریع کتابت نموده ارشیمدس وار لخت و عور در کوچه و خیابان راه افتاده و اوره گا اوره گا گویان فریاذ زده وخود را رسوای چهان می سارند که احمد کسروی پیامبربی دینان وکتاب سوز یزرگ بعد از عمر خطاب ازمعروقترین انهاست و لاطاعلات مشمئز کننده اش در باره مردم اذربایچان از این گوته است !

با این مقدمه کوتاه تاریخ خطبه سرا را به طور مختصربا هم مرور میکتییم تا انشالله تاریخ چامع ان را در قرصت متاسب تقدیم علاقمتدان نماییم باشد که این مختصر راویان عریضه نویس را یه سوی مطالعات علمی سوق دهد! در اینجا لازم است یاداورشویم به منطورجلو گیری ازکپی رایت ازاعلام منابع واسناد ونوصیخ مفصل موضوع خودداری میکیم تا در چاپ کتاب با اعلام منابع ،حقوق خوانندگان و نویسنده محفوظ بماند

اینک نیم نگاهی به تاریخ خطبه سرا می اندازیم


خوتبه سارای / Xutbə saray

http://khotbehsara.mihanblog.com

بخش: کرگانرود ▫ شهرستان: تالیش


کادوسیان تاریخ هفت هزار ساله دارتدو ازاطراف دریاچه اورال به این منطقه امده اند این قوم در طی قرون به تیره های چندی منشعب گشته است که حقاری انچام شذه در منطقه اق اولر(خانه های سفید )نشانگر این امر است.بخشی یا تیره ای کوه ویا چنگل نشین بوده و به صورت گالشی و دامداری زندگی کرده و کوج نشین بوده است تیره یا بخش دیگر جلگه تشین بوده و به صورت متراکم زندگی تموده ازطریق کشاورزی امرار معاش نموده است و به تالشهای جلگه  نشین معروفتد یعتی کادوسیات بعد ار طی دوران چند صدساله عملا به د و تیره تالش و گالش تبدیل شده اند .امروزه یاقته های تاریخی حکایت ار ان دارد که بلوچ ها با کادوسیان همسایه بوده اند وار این منطقه به بلوچستان کوچ کرده اند!

مطلبی که یاد اوری ان لارم است ،این است که اقوام زیادی در ابن متطقه رفت و امد داشته و حتی براین منطقه و قوم تسلط داشته است که اولین ان حمله قوم متجاوز هخامنشی به این منطقه و نابودی تمدن کادوسیان می باشدو باید بدانیم که هرچه اثار باستانی ذیقیمت در ابن منطقه (تالش )کشف شده است مربوط به این دوران است که نشانگر عظمت تمدن کادوسبان و عمق توحش هخامنشیان است!علت انکه انزلی به این نام موسوم گشته است این است که در این تهاجم چمعی ازپارسی ها ی هخامنشی که به سرزمین انشان منسوب بودند ذر انا مستقر گشتند ولذا به انزلی موسوم گشت.

ازهمسایه های بزرگ کادوسیان که نقش بسیار تاثیر گذار در تاریخ منطقه داشته است باید ازقوم جنگجوی خزر نام یرد که یهودی و ترک یوده و در حمله اعراب به منطقه در مقابل انان ایستادگی پیروزمند کرده اندو این قوم بر کناره های دریای خزراز جمله استارا که ار مراکز بزرگ تالش و کادوسیان بوده تسلط داشته اندو عقیذه قوی برانست که نام استارا ار کلمه استر(زن خشایارشاه که داستان ان در کشتار ایرانی ها در واقعه پوریم در تورات مشهور است) اخذ شده دلیل برحاکم بودن قوم خزر براین منطثه است و علت انکه بومی های تالش ازکلمه استورو استفاده کرده اند وبعد به استارا تبدیل گشته است صحیح نبوده بلکه بومیان نام استارا را به خاطر طرزادای کلمات دز گویش خوداوستورو تلفظ کرده اندکما اینکه بابا را پوبو/رشت را روشت/انزلی را انزالی/لیسار را لیسور/برزبیل را بارزا بیل/بازار را بزر /خطبه سرا را خاطباسرا/ باغرو را بغرو /انابلاغی را انه بلاغی تکلم می کنند که گاها معنا پیدا می کتد وبرای برخی پیراهن عثمان می شود .فعلا ار این بحث می گذ ریم تا که شاید وقتی دبگر !

بافت جمعیتی خطبه سرا

ساکنان قدیمی خطبه سرا دو دسته افراد بومی کوه نشین و جلگه نشیند که کوه نشین ها هتوزبه گویش اولی این سرزمین تکلم مینمایندولی جلگه نشین ها به زبان ترکی تکلم میکنندو اقوام مهاجر که به این منطقه امده است در این بخش ساکن و ادغام شده است !

از ساکنان اولیه جلگه نشین تالش این ناحیه که به زبان ترکی تکلم می کنند باید ازساکنان اولیه بوراسرا /کشاورمحله و هله سو نام برد که اززمان های بسیار قذیم ترکی تکلم می کتتذ از جمله طوایف قنبرلی و سلیم لی می توان نام برد که شیرانی ها و سوزی ها و اتش افروزها با منسوبین ار این دسته می باشندو خاندان های بزرگی مثل معافی ها/نایبی ها/عزیزی های چوبر و ستاری های خطبه سرا ازطرف مادری ار این گروه می باشند!و خانواده نعمتی های کشاور محله نیزازبومیان تالش این منطقه اند.

مطللبی که هر تازه واردی را می تواند به اشتباه بیندارد وجود افرادیست که ار مناطق کوه نشین تارگی ها به این منطقه کوچ کرده اند و هنوزیه زبان بومی تکلم میکنند ولی افراد ی هم هستند که ار بومیان این منطقه اندو زمانی به گویش بومی حرف می زدند و لی اینک نرکی تکلم میکنند که ساکن محله باباسرا هستند.

ازاقرادی که می توان ازانها به علت قدمت سکونت بعنوان بدنه اصلی نام برد سادات خطبه سرا ازجمله میر اسماعیلی ها و عظیمی ها و .... است باید به یاد داشته باشیم وجود امامزاده ها یا تربه هایی از جمله اون ایکی علمدارکه هم عصر شیخ صفی الدین هستند شواهدی بر این امر ند!

خطبه سرا علاوه براین بدنه دارای دوتا بال بزرگ نیزهست که باید ازدو ایل بزرگ اشیک اغاسی واقاجانی نام یرد.

مطالعات ودریافت های تاریخی ما حاکیست که به دتبال شورش خان های منطقه به تحریک روس ها که تحت عنوان و بهانه اعتراض به مالیات برعلیه نادر شاه که دست روسها را از منتطقه قطع کرده بود صورت گرفت نادر این ایل تورک را ازمنطقه شیرازکه مدافع نادر و ایران بود در این منطقه ساکن کردو بعدازمعاهده ترکمانچای هم ایل بزرگ اقاجانی در خطبه سرا ساکن شد و این دو ایل بزر گ دارای روابط خصمانه نسبت به هم درگذشته بودنددبا هم دائما رقابت و گاها هم دشمنی داشتند.

مطلبی که باید درتاریخ خطبه سرا قیدشود کوچ جمعی ازسادات ازخواحه کری محله خطبه سرا به شیراباد است این سادات از ساکنان قدیمی خطبه سراهستندودارای زیارتگاهی به نام جدانیز در خطبه سرا می باشند و به دلیل ناسازگاری سران ایل اشیک اقاسی با انها مجبور به ترک منطقه شدند

در خطبه سرا دوگروه مهاچرکه دیرتر ازمابقی امده انذ وجود دارد که اصلی ترین و اثرگذارترین ان ترکها هستند ودر کل خطبه سرا پراکنده اند. گروه دوم ازمنطقه عنبران امده اند و در منطقه کیشلیک یا کشلی ساکنند

پایان

     

بدون شرح

                              


تبریز ویکی لینکلر tabrizlinks
دوشنبه 25 آبان 1394 10:45 ق.ظ
سلام
یاشا یولداش گؤزل وبیز وار...
منده سیزی لینک ائلدیم تشکور..
پاسخ قارانقوش :
سلام یولداش
سیزیده یاشابوب و ساغ اولون
تشکور..
سافت کرک
جمعه 22 آبان 1394 12:25 ب.ظ
هک تلگرام کسی که میخواهید کنترل کنید که با چه کسی در ارتباط است فقط با یک نرم افزار دست ساز بدون نیاز به دسترسی به گوشی طرف برای دریافت و دانلود بروی سایت ما کلیک کنید
tabiatgard
جمعه 22 آبان 1394 11:13 ق.ظ
پاسخ قارانقوش :
نظرات() 

شریعتی و نژادپرستی آریاگرایی

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-11:54 ب.ظ


ناسیونالیست های نژاد پرست آریایی گرا با تحریف تاریخ، جعل و افسانه سرایی درصدد بدبین کردن مردم و بخصوص نسل جوان به فرهنگ و تمدن اسلام هستند. و این حقیقت را نادیده می گیرند که "در طی 14 قرن همراهی تاریخ ایران و اسلام فرهنگ غنی و گسترده پدیده آمده است که در آن هیچ یک را نمی توان از دیگری باز شناخت، فرهنگ ایرانی بدون اسلام جستن به همان اندازه محال است و غیر قابل تصور که فرهنگ اسلامی را بدون ایران دیدن.

دکتر علی شریعتی،در بازشناسی هویت ایرانی –اسلامی،صفحه141

نظرات() 

صادق زیباکلام در اطلاعات تاریخی خود تجدید نظر کند

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-11:47 ب.ظ


 


پیوند به مطلب
 

ماسال نیوز نوشت:

نماینده سابق مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات دشمن شادکن صادق زیبا کلام گفت: آقای زیباکلام باید در اطلاعات تاریخی خود تجدید نظر کند.

بهمن محمدیاری در گفتگویی در واکنش به اظهارات صادق زیبا کلام مبنی بر اینکه آمریکا ستیزی در طی ۲۰۰ سال گذشته بزرگترین تیشه را به منافع ملی ایران زده است اظهار داشت: آقای زیبا کلام حتما بر مبنای استدلالی این حرف را زده است اما مطالعه تاریخ کشور نشان می دهد که حضور آمریکا در ایران به حدود ۷۰-۶۰ سال گذشته برمی گردد.

وی افزود: نمود حضور آمریکا در کشور در زمان نخست وزیر علی امینی بوده است که بر سر دعوای انگلیس و آمریکا برای منافع‌شان در ایران ظاهر شد و در کودتای سال ۳۲ هم که آمریکایی رسما وارد ایران شدند. قبل از سال ۳۲ بیشتر انگلیسی ها در تعیین سران رژیم و کابینه نفوذ و دخالت داشتند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادق زیبا کلام باید در اطلاعات تاریخی خود تجدید نظر کند گفت: متأسفانه ما هنوز باور نکرده ایم که خودمان می توانیم سیاست های ملی خودمان را خود تعیین کنیم و امروز باید بدانیم که جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی است که سیاست های کلان ملی آن در داخل مرزهای آن تعیین می شود بر خلاف گذشته که اگر شاه فرار می کرد آمریکا او را دوباره به کشور بر می گرداند.

محمدیاری تأکید کرد: ما معتقد هستیم رهبر حاکم هر کشوری اگر با مخالفت مردم خود مواجه می شود باید در خاک خودش بماند و به مردم پاسخگو باشد نه اینکه متواری شود و در پناه بیگانگان قرار گیرد. بنابراین اطلاعات آقای زیبا کلام باید با تاریخ ۲۰۰ سال گذشته تطبیق پیدا کند. از سوی دیگر اگر کشورهایی به خود اجازه می دهند که بیایند در کشورهای دیگر دخالت کنند و می خواهند منافع خودشان را به کرسی بنشانند مطمئنا ملت های مورد هجوم تحقیر و ذلیل خواهند شد مگر اینکه در برابر آنها ایستادگی کنند.

نماینده دوره های پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در تالش، رضوانشهر و ماسال با بیان اینکه بعداز پیروزی انقلاب ما بر سرنوشت خودمان حاکم شدیم گفت: اولین تغییر در اثر وقوع انقلاب این بوده است که خودمان بر سرنوشت کشورمان حاکم شدیم و آن حقارت و تحقیر شخصیت پیشین را توانسیتم از بین ببریم و دومین تغییراین بوده است که توانسیتم استعداد های بالقوه خودمان را به بالفعل تبدیل کنیم و امروز در زمره قدرتهای اقتصادی و سیاسی دنیا قرار بگیریم.

وی افزود: امروز هر دولتی بخواهند با منافع ما تضاد پیدا کند در مقابل آنها قرار می گیرم ضمن آنکه انقلاب ما یک انقلاب ایدئولوژیک است و ایدئولوژی به ما اجازه نمی دهد که تحت سیطره دیگران باشیم و دیدگاههای ملی ما ایجاب می کند که ما خودمان را مستقل از آمریکا ببینیم و چون آمریکا همیشه خوی برتربینی داشته است و سیاست هایش تحت لابی های صهیونیسیتی تعیین می شود جمهوری اسلامی نمی تواند در برابر جنایت های آنها ساکت بماند و مردم انقلابی برای دفاع از حق خودشان مقاومت خواهند کرد.

نظرات() 

مگر کنار زاینده‌رود قبرستان است؟

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-11:41 ب.ظ

اگر یک محقق ایران‌شناس و اصفهان‌شناس افغانستانی و هندی و پاکستانی هم چنین وصیتی می‌کرد، این همه شیدا و واله زیر تابوت او سینه می‌زد؟
استاد ایران‌شناس امریکائی، چرا به خود اجازه داده چنین وصیتی کند؟ مگر کنار زاینده‌رود قبرستان است؟ ایشان به فرهنگ ایرانی خیلی خدمت کرده‌اند. خوب دستشان درد نکند و سپاسگزار هم هستیم. ولی چرا در قبرستان اصفهان دفن نشوند؟ اگر مسیحی هستند، حتی می توان ایشان را در حیاط کلیسای وانک ارامنه هم دفن کرد. از هوشنگ گلشیری و استاد حسن کسائی که هر دو اصفهانی و فرهنگ‌ساز بودند، اهمیت بیشتری دارند و بیشتر به این کشور خدمت کرده‌‌اند؟

ظاهر بن جلون، نویسنده و شاعر مراکشی اغلب آثار خود را به فرانسه نوشته و به فرهنگ فرانسه بسی خدمت کرده است. آیا او به خود اجازه می‌دهد که وصیت کند جنازه‌اش را در در کنار رود سن دفن کنند؟ این ایران شناس محترم ، بیش از او به فرهنگ مردم کشوری دیگر خدمت کرده است؟

اگر یک محقق ایران‌شناس و اصفهان‌شناس افغانستانی و هندی و پاکستانی هم چنین وصیتی می‌کرد، این همه شیدا و واله زیر تابوت او سینه می‌زد؟ اورهان پاموک که در رمان "نام من سرخ" شهرهای ایران و علی‌الخصوص تبریز و اصفهان و قزوین را به عرش اعلا برده، به خود اجازه می‌دهد که چنین وصیتی کند؟

وصیت استاد امریکائی سرشار از خودبرتربینی و حتی توهین‌آمیز است. و البته به ظن قوی ناخواسته این فعل از او سر زده است. فی‌الواقع تفسیر صحیح آن درخواست را می‌توان اینگونه خلاصه کرد : « خیلی لطف کرده و عمری شما جهان سومی‌ها را تحویل گرفته‌ام. شما هم قوانین خود را زیر پا بگذارید و ساحل یکی از زیباترین شهرهایتان را به قبرستان اختصاصی من تبدیل کنید. البته اگر هم توانستید یک امام‌زاده هم برای من بسازید، شاید از پدر مقدس برای شما طلب آمرزش هم بکنم.»

محمد بابایی
مطالب مرتبط


نظرات() 

نگاهی به کتاب عباس میلانی درباره شاه

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-11:39 ب.ظ


خواندن متن پی‌دی‌اف کتاب "نگاهی به شاه" کار دشواری بود. تا اینکه دوست نازنینی، سخه چاپی و تر و تمیز آن را بزرگوارانه به من هدیه داد.
کتاب در دست مطالعه را کنار گذاشتم و بی‌درنگ شروع به مطالعه کردم. اکنون به بخش هشتم رسیدم. هفت بخش اول خلاصه‌ای از دوران رضاشاه تا انتقال جنازه ایشان به تهران بود. کتاب خیلی خواندنی است. اما نگرش دکتر میلانی هم در این کتاب دیدنی است. به تفصیل نظرم را در نهالستان خواهم نوشت. اجازه بدهید چند نکته که از همین بخش‌ها به نظرم رسیده، اجمالاً عرض بکنم. فی الواقع طاقت نیاوردم که به پایان کتاب برسم.

همین کتاب از دو منظر کاملاً متفاوت علاقه من را به آقای محمد قائد بیشتر کرد. اول اینکه ایشان از هر موضوعی تحلیلی منصفانه و همه‌جانبه و دقیق ارائه می‌دهند. از ناشر تا نویسنده و روزنامه‌نگار و کلاً هر صاحب‌نظری، مردم ایران را متهم می‌کنند که کتاب‌خوان نیستند و ایران در انتهای لیست کشورهای کتاب‌خوان جهان است.

 آقای قائد چند سال پیش مطلبی با این مضمون نوشت، در خارجه هم که آمار کتاب‌خوان بالاست، همه کانت و پوپر و هایدگر نمی‌خوانند. همین کتاب‌های معمولی را می‌خوانند. به عبارت دیگر، اگر کتاب خوب و خواندنی و معمولی به بازار عرضه شود، خوانده ایرانی هم اهل خواندن است. حتی آن را از بازار سیاه هم تهیه می‌کند و می‌خواند. تیراژ بالای کتاب " نگاهی به شاه" مؤید این موضوعست. متن کتاب ساده و روان و صمیمی است. منابع زیادی برای آن مطالعه شده و نویسنده صرفاً تحلیل و نظریه‌پردازی نمی‌کند. سرشار از اطلاعاتی است که برای خواننده تازگی دارد. به دوران معاصر و بسیار حساسی از تاریخ ایران پرداخته، و در یک کلمه کتاب خواندنی است و خوب هم خوانده می‌شود.

نگاه میلانی به دوران رضاشاه در مجموع جنبه انتقادی دارد. اما و به نظر من نسبت به این دوران بیشتر جانبدارانه برخورد می‌کند. در بخشهائی که به شخصیت ولیعهد رضاشاه می‌پردازد، نوعی حسرت "به مانند پدر نبودن” را نیز در آن می توان دید. اما هر جا وقتی پای ایرانی و فرهنگ ایران پیش می‌آید، دکتر عباس میلانی به یک روشنفکر کاملاً معمولی تبدیل می‌شود. نه تنها انتقادی و نکته‌ای در کار نیست، بلکه خواننده با سیاست‌مداری مواجه است که سیاست‌مدارانه مجیز فرهنگ ایرانی را هم می‌گوید. نویسنده هر جا به گزارش‌هائی از دیپلمات‌های غربی رسیده‌، که حاوی اظهاراتی تند علیه فرهنگ ایرانی است، بی‌درنگ آن را به تفرعن و روحیه استعماری و نژادپرستی و خودبرتربینی تعبیر می‌کند. و باز برمی‌گردم به مقایسه ایشان با بررسی‌های آقای محمد قائد از همین دوران.

محمد قائد که به واقع روشنفکری درجه یک است، جهانی فکر می‌کند، اما به فارسی و در خصوص مردم ایران می‌نویسد. عباس میلانی در این کتاب کاملاً ایرانی فکر می‌کند، اما به انگلیسی می‌نویسد. در بررسی این دوران، آقای قائد اتفاقاً دنبال منابعی است که اهل خارجه بدون لحاظ کردن مسائل دیپلماتیک نظرشان را صریح گفته باشند. و بعد مطابق چنین اطلاعاتی تحلیل درجه یک ارائه می‌دهند، که البته و لزوماً سیاست‌مدارانه نیست. و حتی برای کسانی که ایران و ایرانی را نقطه پرگار تمدن می‌دانند، دل‌آزار هم هست. به نظر می‌رسد آقای محمد قائد قصد دارد تا پایان عمر شریف خود یک منتقد درجه یک باقی بماند. و لزومی نمی‌بیند که از هم اکنون برای کاندیداتوری احتمالی ریاست‌جمهوری در آینده، رأی جمع کند. وقتی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا آن افتضاح را بالا آورد، قائد چنین نوشت :

«اگر قاجاریه را هیئت حاكمۀ فئودالها، و نظام اسلامی را عمدتاً فرزندان رعایای آنها بگیریم، طرز فكر این دو طبقه روی خطی قرار دارد كه تلقی هیئت حاكمۀ تكنوكرات پهلوی هم بر آن قرار داشت. بنابراین، در زمینۀ انظار خارجیان كه رودربایستی‌اش همه را كشته است، یا مشكلی وجود ندارد و این روال طبیعی امور در نیرنگستان آریایی‌ـ اسلامی بوده و هست و خواهد بود؛ یا اگر مشكلی هست در خود سرزمین، در فكر مردم و در فضای این جامعه است. وقتی سه رژیم متفاوت طی صد سال نسبت به تأیید خارجی تلقی یكسانی داشته‌اند و روی یك خط مستقیم قرار می‌گیرند، پس این لابد طرز فكر مردمشان است و جماعت باید به همان اندازه پاسخگو باشند كه اربابان. حرف دل‌آزاری است اما برای درك صریح قضایا ضرورت دارد. اگر وجود دو نقطه، به بیان اهل هندسه، به معنی خط باشد، وجود سه نقطۀ دارای تقدم و تأخر زمانی، جهت حركت خط را تعیین می‌كند.»

همین نگرش را با عکس‌العمل عباس میلانی به اظهارات سفیر وقت انگلیس نسبت به محمدرضا شاه جوان مقایسه بفرمائید : «در بخش آخر گزارشش از این دیدار با شاه، بولارد بار دیگر کلماتی به کار برد که همه بوی عفن نژادپرستی و تحقیر شخصیت ایرانیان می‌داد. بولارد نوشت. "در طول این دیدار شاه نشان داد که چقدر شخصیتش در کنه و اساس ایرانی است و چقدر آنچه در سوئیس گفته صورتکی بیش نیست"»

از این نکات در این کتاب زیاد است. اما به راستی! مگر سفیر خلاف گفته؟ همین عبارت را ما همه‌روزه در خصوص خودمان، و مرتباً به کار می‌بریم. حال که یک خارجی در یک گزارش وزارت خارجه انگلیس این حرف را زده، حتماً باید از آن نژادپرستی برداشت کنیم؟ در ادامه خواهم نوشت که آقای میلانی با اینکه خیلی از جزئیات را در این کتاب آورده، اما از فجایعی به سادگی گذشته که اتفاقاً تفسیر سخن سفیر در خصوص خود ایشان هم هست.

در جای جای دوران رضاشاه، مدام صحبت از سفرای روس و انگلیس و آلمان و بعضاً امریکاست. هیچ اتفاقی بدون نظر آنها نمی‌افتد. رضاشاه در اوج قدرت، اما به مانند یک ببر توخالی، بر اساس تصمیم متفیق سوار یک اتومبیل معمولی عازم ناکجاآباد می‌شود. بی‌آنکه به طور جدی کسی و یا بخشی از جامعه معترض شود. حتی نویسنده جائی از قول سفیر انگلیس نقل میکند که محمدرضا شاه را بطور "آزمایشی" پادشاه و جانشین پدر گذاشته‌اند. تا نتیجه را ببینند. در این دوران تقریباً تمام تصمصم‌های ریز و درشت کشوری، مربوط به سفارت‌های خارجی است. بنیانگذار ایران نوین مدام باید جوابگوی سفرای روس و انگلیس باشد. وقتی عرضه را تنگ می‌بیند، از آنها اجازه می‌خواهد که همه آلمانی‌های مقیم ایران را اخراج کند و کاری به سلطنتش نداشته باشند.

اما همین آقای میلانی وقتی به فرقه دموکرات آذربایجان می‌رسد، انگار نه انگار که پیشه‌وری رهبر یک جریان بود. در خصوص فرقه فقط از سیاست خارجی سخن می‌راند. در آن تاریخ، تفکر چپ در اوج دوران بالندگی خود بود. پیشه‌وری علاوه بر شخصیت آذربایجانی، تفکر چپ هم داشت. و باز در همان تاریخ، شاهد اوج نفرت روشنفکران ایران و جهان و حتی امریکا، از امپریالیسم انگلیس هستیم. در چنین فضائی سلطنت پهلوی اینگونه منتظر نظر سفارتخانه بریتانیا بود، اما میلانی سعی درستی می‌کند که دوران این دو پادشاه همه‌جانبه بررسی شود. ولی در حرکت فرقه، یکسره وابستگی می‌بیند. از شاهراده‌های قاجار با عنوان تحقیرآمیز "کالیبان شده" یاد می‌کند. دست‌کم آقا محمد خان قاجار، شخصیتی مستقل داشت و سلسله‌ خود را بر اساس روش‌های متداول در این صحاری بنیان گذاشت. و مدام گوش به زنگ سفارت انگلیس نبود. جانشین او هم به اراده او قدرت را به دست گرفت و منتظر جواب "آزمایش" سفارت انگلیس نبود. این معیار دوگانه نشانه همان چیزی است که سفیر انگلیس گفته است. در خارجه و استفورد درس خواندن و درس دادن هم حریف تلقی ایرونی از زمین و زمان نیست.

هر کس دوران رضاشاه را مطالعه می‌کند، یکی از عمده‌ترین مسائل این ایام، تأسی و تقلیدی بود که رضاشاه از از آتاتورک می‌کرد. تنها سفر خارجی که رضاشاه رفت، ترکیه بود. تنها رهبر خارجی مهم که ملاقات کرد، آتاتورک بود. در آن ملاقات که خوشبختانه فیلم کوتاهی هم از آن باقی مانده، رضاشاه به ترکی سلیس خطاب به آتاتورک می‌گوید که این دیدار به تاخیر افتاده و باید زودتر اتفاق می‌افتاد. کلاً نگاه به جمهوری ترکیه در این دوران بسیار مهم است. اما در کل این هفت بخش، دکتر میلانی فقط دوبار و به صورت گذرا اسم آتاتورک را می‌آورد. آن هم وقتی که مسئله حجاب مطرح است و پای روحانیان و برخورد با آنها به میان می‌آید. وقتی دوران رضاشاه با دقت درخورتوجه و اندکی هم به تفصیل، در این کتاب بررسی می‌شود، دست‌کم من خودم را آماده کرده بودم که از این بابت نیز مطالب دست اولی بخوانم. در کتاب‌های عادی هم از این موضوع صرفنظر نمی‌شود. به چه دلیلی این بخش از دوران رضاشاه کُلّهم حذف شده، معلوم نیست. اما قطعاً نقیضه بزرگی برای این کتاب پرخواننده است.

وقتی رضاشاه به دستور خارجی‌ها از سلطنت خلع شد، مقرر می‌شود که در اصفهان و در یک محضری، کل دارائی خود را به نام فرزند ارشد منتقل کند. آنطور که در این کتاب نوشته، فقط یک قلم 46 درصد کل نقدینگی کشور متعلق به رضاشاه بود. این علاوه بر زمین‌های بی‌شماری است که داشت. بعداً نیز معلوم می‌شود که در خارج و محلی امن، یک میلیون دلار ذخیره ارزی برای روز مبادا داشته‌اند. در آن دوران کل بودجه کشور در همین حدود بود. ملاحظه بفرمائید؛ صحبت از 46 درصد کل نقدینگی کل کشور است! رئیس یک فوج قزاق، که خود را بنیان‌گذار ایران نوین می‌داند، بعد از چند سال سلطنت تقریباً نصف ثروت کشور را بالا می‌کشد. دقیقاً نمی‌دانم که در این ارقام و با معیارهای امروزی، چند تا بابک زنجانی جا می‌شود، اما نویسنده به سادگی از کنار این مسائل رد شده و با این همه فساد تقریباً عادی برخورد می‌کند. حتی به نوعی با اخبار بی‌بی‌سی که گویا این ارقام را منشتر می‌کرده، برخورد منفی هم دارد. می‌گوید خطوط اصلی برنامه‌های بی‌سی‌سی را سفیر به تعبیر خودش مغرور انگلیس در تهران تهیه می‌کرد.

گویا این مبلغ فقط در حساب پس انداز رضاشاه بوده، و مبالغ هنگفت دیگری هم طبق گزارش فروغی در جساب چکی رضاشاه موجود بوده است. این در حالی است که نویسنده در مسائل به مراتب عادی‌تر، مانند دوستی یهودیان با ایرانیان هم به مسائل روز گریزی می‌زند. و مثلاً به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در خصوص هولوکاست می‌پردازد. من نمی‌دانم نصف نقدینگی کشور را بالا کشیدن در کجای دنیا سابقه دارد، اما چنین شخصیتی هنوز مورد علاقه کثیری از ایرانیان است. از صادق زیباکلام تا عباس میلانی به نوعی جانبدارانه از این دوران سخن می‌گویند، که علی‌القاعده باید اسباب شرمساری باشد. صحبت از چند کاخ و چند ویلا نیست. ظاهراً رضاشاه در جبهه‌های متفاوت، مشغول نبرد بوده تا کُلُهم کشور را بالا بکشد. مردم ایران که از پس او بر نمی‌آمدند، شاید و در مجموع باید سپاسگزار متفقین هم باشند که این روند را متوقف کردند. در دوران محمدرضا شاه پهلوی هرگز و در این حجم سرقت بیت‌المال صورت نگرفت.

به هر جهت دوران رضاشاه، دوران ورود بسیاری از پدیده‌ها مثل دانشگاه و راه آهن به ایران است. این حجم دزدی از مال مردم در این دوران، قطعاً ارزش بررسی مقایسه‌ای با کشورهای دور و نزدیک جهان، و صد البته تاریخ فساد در ایران معاصر را داشت .به نظر می‌رسد چنین بی‌توجهی از طرف نویسنده، اتفاقاً یکی از موفقیت‌های دوران رضاشاه است. حیف و میل بیت المال و تملک زورکی املاک مردم، بقدری بزرگ و متداول بوده که کم کم به امری عادی تبدیل می‌شود و چندان ارزش بررسی ندارد.

محمد قائد اصطلاحی دارد که می‌گوید "همه ما به طرز غم‌انگیزی ایرانی هستیم". این کتاب به خوبی نشان می‌دهد که رضاشاه در حساس‌ترین شرایط ایران، به طرز غم‌انگیزی فقط یک پادشاه ایرانی بود. ولیعهد او هم چیزی جز اسکی از سوئیسی‌ها یاد نگرفت. تشخیص سفیر بریتانبا هم کماییش درست بود. محمدرضا شاه به طرز غم‌انگیزی یک متوهم ایرانی بود که بعدها با پول نفت به ملکه بریتانیا هم درس سیاست می‌داد. و البته نویسنده این کتاب خواندنی هم به طرز غم‌انگیزی فقط یک روشنفکر ایرانی است. با معیارهای آشکارا دو گانه و بلکه چندگانه، در خصوص موضوعات واحد.

وقتی پای محمدرضاشاه در میان است، که سفیر انگلیس مطابق نوشته همین کتاب گفته او را "آزمایشی" نصیب کرده‌اند، تا اگر انتظارات را برآورد نکرد، فرد مناسبی به جای او نصب کنند، حتماً باید بررسی‌ها همه‌جانبه باشد. طبق نوشته همین کتاب، شاه بقدری سست و بی‌ارداده بود که حتی می‌خواست مانند بقیه اعضاء خانواده و همراه پدر به تبعید برود. جرات و جسارت برخورد با مصائب را نداشت. اما وقتی صحبت از فرقه دموکرات آذربایجان و رهبر بسیار تاثیرگذار آن میر جعفر پیشه‌وری است، حتماً لازم است که موضوع صرفاً از منظر وابستگی بررسی شود. رضاشاه که جای خود داشت، حتی بعید است ولیعهد در سوئیس درس خوانده او هم قادر بود که نوشته‌های پیشه‌وری را بخواند و درست هم درک بکند. در دورانی بسیار کوتاه، فرقه و پیشه‌وری تصمیم‌های بسیار دشواری گرفت. بعید است این موضوع حتی یک نمونه مشابه نیز در تاریخ سلسله چند ده ساله پهلوی داشته باشد.

همین اندازه که این کتاب را خواندم، احساس دوگانه‌ای‌ پیدا کردم. هم کتاب سرشار از اطلاعاتی است که آن را بسیار خواندنی می‌کند. و هم نگرش نویسنده مهر تائید بر نوعی ایرونی‌بازی واگیردار است که ظاهراً سرنوشت محتوم و غم‌انگیز ما با آن گره خورده است. محکوم هستیم که تا ابدالآباد، با هم‌میهن روشنفکر و نویسنده و عامی و خاص و استنفورددیده و کوروش‌پرست و دموکرات و چپ و راست و مذهبی و رئیس فرهنگستان و راننده تاکسی و حجت‌الاسلام و عضو ناسا و .... سر بدیهیات چانه بزنیم. و البته همه ما به طرز غم‌انگیزی ایرانی هستیم.

محمد بابایی


نظرات(0) نظرات() 

سرمایه گذار: این مجموعه را جمع آوری می‌کنم تا دوستان به مباحث سیاسی خود بپردازند!

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-11:35 ب.ظ

به گزارش خزر، در اقدامی غیر منتظره، از چند روز گذشته عملیات تخریب بزرگترین سورتمه شمال ایران در دهکده گردشگری حیران واقع در شهرستان مرزی بندر آستارا آغاز شد.
 با توجه به اینکه این مجموعه با حضور مسئولان کشوری و استان‌های گیلان و اردبیل و جمعی از مدیران ادارات کل استان‌های گیلان و اردیبل در سال 1390 افتتاح شده بود، تخریب آن در فاص


فاصله زمانی کوتاه، سوالات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که برای یافتن پاسخ آن علت را از میرصادق سیدی، مدیرعامل شرکت دهکده گردشگری تله کابین حیران جویا شدیم.

 برای احداث دهکده تاکنون 580 میلیارد ریال هزینه شده است

 سیدی در گفت‌وگویی در این خصوص اظهار کرد: دهکده گردشگری حیران در تیرماه 1390 با هدف توسعه صنعت توریسم و گردشگری در منطقه غرب استان گیلان احداث شده است.

 وی با اشاره به بخش‌های مختلف دهکده از قبیل تله کابین، سورتمه، پیست کارتینگ، رستوران، کافی شاپ، هتل در دست احداث، شهربازی در دست احداث، بازار صنایع دستی و...، ادامه داد: از همان زمان تاکنون، بخش‌های مختلف آن یکی پس از دیگری به بهره‌برداری رسیده و تا به حال در مجموع مبلغی معادل 580 میلیارد ریال توسط سرمایه گذار برای احداث و تکمیل بخش‌های مختلف هزینه شده است.

 سیدی با بیان اینکه کلیه تأسیسات این دهکده در زمینی به مساحت 6 هکتار است، افزود: مجموعه مذکور برای 137 نفر به شکل مستقیم با پرداخت حق بیمه و سایر مزایا، شغل ایجاد کرده است.

 وی از استقبال چشمگیر گردشگران داخلی و خارجی از این مجموعه سخن گفت و اضافه کرد: فقط در 6 ماه نخست سالجاری حدود 150 هزار نفر گردشگر و میهمان از امکانات این مکان توریستی استفاده کرده‌اند که یک چهارم این افراد، گردشگران خارجی هستند.

 وی گردشگران کشورهای عراق، ترکیه، عربستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و سایر ملیت‌ها را بیشترین بهره‌مندان از مجموعه فوق عنوان و بیان کرد: متأسفانه سرمایه گذار پروژه، طی تصمیمی قاطعانه، از چند روز گذشته عملیات تخریب و جمع آوری این مجموعه را آغاز کرده است.

 در سه روز گذشته بخشی از سورتمه تخریب شده است

 مدیرعامل شرکت دهکده گردشگری تله کابین حیران به تخریب بخشی از مرتفع‌ترین و طولانی‌ترین سورتمه شمال کشور طی چند روز اخیر اشاره کرد و یادآور شد: این سورتمه در 17 مرداد ماه سال 1394 با حضور دکتر محمدعلی نجفی، استاندار گیلان و تنی چند از مدیران استانی به بهره‌برداری رسید.

 وی کل مبلغ هزینه شده برای این سورتمه را بدون احتساب هزینه‌های جانبی، 60 میلیارد ریال برشمرد و گفت: تخریب این سورتمه در فاصله زمانی 5 ماه پس از افتتاح، مبین نارضایتی سرمایه گذار از اتهامات چند ماه اخیر است که به ناحق گریبان شرکت دهکده گردشگری تله کابین حیران را گرفته است.

 وی آغاز بارش باران در منطقه از عصر دیروز جمعه، 15 آبان ماه را دلیلی بر توقف عملیات تخریب عنوان کرد و خواستار ورود مسئولان بر توقف عملیات تخریب شد.

 وی اضافه کرد: سرمایه گذار پروژه همزمان با تخریب سورتمه، برنامه تخریب پیست کارتینگ را که با صرف هزینه 10 میلیارد ریالی احداث شده، در دستور کار قرار داده است.

 تخریب دهکده با هدف ممانعت از به وقوع پیوستن قوه قهریه است

 در ادامه احمدعلی رستمی، سرمایه گذار بخش خصوصی دهکده گردشگری حیران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص دلایل تخریب این مجموعه اظهار کرد: با توجه به اینکه دکتر محمدعلی نجفی، استاندار گیلان نظر ویژه‌ای را به حیران و توسعه این منطقه دارند، ولی اظهارنظرهای نسنجیده برخی فعالان سیاسی سبب شده است تا طی چند ماه اخیر شاهد این باشیم که چهره زشتی از منطقه زیبای حیران در اذهان عمومی نقش ببندد.

 وی با بیان اینکه عده‌ای نا آگاه طی چند ماه اخیر، پرونده زمین خواری حیران را به سرمایه گذار و مدیرعامل شرکت ‌ربط داده‌اند، بیان کرد: بنده با جمع آوری سرمایه خود از این دهکده، مانع از اهانت‌های این افراد چه در استان گیلان و چه در استان اردبیل خواهم شد.

 وی از تنظیم پرونده قلع و قمع و تخریب با فشار آقایان در دادگاه علیه مجموعه، به خصوص در بخش‌های سورتمه و پیست کارتینگ این مجموعه سخن گفت و هشدار داد: پیش از استفاده از قوه قهریه، سرمایه خود را از منطقه جمع آوری می‌کنم.

 وی در پایان به حضور تعداد کثیری از وزرا و مسئولان بلند پایه کشوری و خانواده‌های آنها در ایام تعطیل سال در این مجموعه سخن گفت و با اشاره به اینکه دهکده گردشگری حیران محلی مطمئن برای گردش و تفریح سالم بود، تصریح کرد: بنده این مجموعه را جمع آوری می‌کنم تا دوستان به مباحث سیاسی خود بپردازند.

طی چند روز اخیر حدود یک پنجم از سورتمه تخریب و بخش‌هایی از ایستگاه آن نیز به شکل کامل جمع آوری شده است./ایسنا

مطالب مرتبطز شعار مبارزه با زمین خواری تا عمل؛ بومیان حیران، قربانی جنجال مبارزه با زمین خواران سرِگردنه

نظرات() 

جوکهای جدید و خنده دار تلگرام

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-10:56 ب.ظجوکهای خنده دار تلگرام, جوک خنده دار باحال واتس آپ و تلگرام

مطالب طنز و خنده دار,جوکهای خنده دار تلگرام


دختره گوشیشو آورده بفروشه
میگم خانوم گوشیتون کارتن داره ؟؟
میگه :
.
.
.
.
کارتن ن ولی فیلم زیاد داره|||
همه با هم
یار دبستانی من...‌

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جکهای جدید و باحال تلگرام •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

بابام داشت نماز میخوند یهو داد زد: الله اکبر، الله اکبر
دویدم گفتم چیه بابا در میزنن؟
الله اکبر
.
گوشیت زنگ خورد؟
الله اکبر
.
مهرت گم شد؟
الله اکبر
.
کسی طوریش شده؟
الله اکبر
.
بو سوختنی میاد؟
الله اکبر
.
جک جونور دیدی؟
الله اکبر
.
گفتم خب بابا یکم راهنمایی کن..!!
با عصبانیت داد زد:
الله اکبر...
(دستشم به نشونه ی خاک بر سرت تکون داد)
بعد که نمازش تموم شد گفت:خاک توسر نفهمت یه ساعته دارم میگم نزن یه کانال دیگه دارم اخبار گوش میدم

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جوک تلگرام •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

ﻱ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺪ ﺟﻮﺭ ﺫﻫﻨﻤﻮ ﺩﺭ ﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ :
.
.
.
.
ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﻭ ﺟﺎ ﮐﺮﻩ ﺍﻱ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﭘﻤﺎﺩ ﻭ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺷﺮﺑﺖ
ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺲ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭﻳﻪ؟ !

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جوکهای خنده دار •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

ﺁﺑﺮﯾﺰﺵ ﺑﯿﻨﻰ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻗﺮﺹ ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﻡ،
ﺗﻮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :
ﺳﺮ ﺩﺭﺩ و ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮﻉ
ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ
ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﻰ ﮐﺒﺪ
ﺳﮑﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ و ﺳﮑﺘﻪ ﻯ ﻣﻐﺰﻯ
ﻣﺮﮒ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻰ !
.
.
.
ﮪﯿﭽﻰ ﺩﯾﮕﻪ … ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ﺷﺪﻡ
با آستینم پاکش میکنم
ﺍﻣﻨﯿﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﻩ !!

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• مطالب طنز و خنده دار •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

مواد لازم برای لاغر کردن خانمها
.
.
.
.
سوسک بالدار قهوه ای +اتاق قفل شده!!!!!

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جوکهای جدید •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

ﺩﯾﺸﺐ ﯾﮑﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺷﺒﺖ ﺷﯿﮏ..
ﻣﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺐ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺍُﺭﺑﯿﺖ..
.
.
.
.
.
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﻼکم ﮐﺮﺩ!
ﺷﺎﯾﺪ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺧﺮﺳﯽ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻪ ... !!!

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جوکهای خنده دار تلگرام •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

امروز ‏یه عطسه کردم
.
.
.
.
بعدش سریع رفتم قرص خوردم، سوپ درست کردم، آب نمک قرقره کردم، وقتی داشتم آب‌جوش میخوردم ویروس اومد بیرون گفت
 "باشه داداش،دارم میرم"

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جک های خنده دار از تلگرام •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

یه سلامی هم عرض کنیم به اون خانمهای خانه دار زحمتکشی که الان دارن جلوی شوهراشون ادای کار کردن درمیارن و جرات نمیکنن برن سمت گوشیهاشون
.

.

.
خسته نباشی کدبانو

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین جوک های خنده دار •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

به دوستم میگم دوست داری دانشگاه کجاقبول بشی؟؟!!

.

.

.

.

میگه:
یا امیر شریف  یا صنعتی کبیر
خدا بیامرز این اواخر زیاد علف میکشید

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جکهای جدید و باحال تلگرام •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘــــــﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ
.
.
.
.
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﯿﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ:
ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﻭﻏﻪ، ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
.
.
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ!
ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ!
ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ!
ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ!
ﻣﺚ ﻻﺷﺨﻮﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﺍﺻﻦ ﺑﺸﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﯿﭽﯽ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺲ!!
به نظر شما ﺩﻟﺪﺍﺭﯾﺶ ﺑﺪﻡ ﯾﺎ بزنم جد و آبادشو بیارم جلو چشماش؟؟؟؟

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جوک خنده دار باحال واتس آپ و تلگرام •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

عایا از پستای من خسته شده اید؟
گزینه1_ نه عشقم
2_ نه گلم
3_ نه عمرم

 

•°•°•°•°•°•°•°•°• جکهای جدید و باحال تلگرام •°•°•°•°•°•°•°•°•

 

با دوست پسرم دعوام شد درحد تیم ملی
.
.
شمارشو  تو روزنامه به عنوان کارگر افغانی آگهی کردم.
 واسه من شاخ میشی .. كصافط میمون

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوتهمرتبط با سرگرمی

نظرات() 

بازداشت برخی از مدیران گروه‌های شبکه‌های اجتماعی موبایلی توسط سپاه

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-10:52 ب.ظ


تعدادی از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی به واسطه اقدامات ضدامنیت اخلاقی بازداشت شدند.
download سپاه
تعدادی از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی به واسطه اقدامات ضدامنیت اخلاقی بازداشت شدند.

سپاه سایبری صاحب الامر (عج) استان قزوین تعدادی از مدیران گروه‌های فعال در شبکه های اجتماعی موبایلی را دستگیر کرد.

این افراد که در حوزه ضد امنیت اخلاقی فعالیت می‌کردند، در یک عملیات فنی- اطلاعاتی پیچیده شناسایی و دستگیر شدند.

مهم‌ترین اقدامات این افراد که منجر به دستگیری آنها شده، موارد زیر است:

1ـ تسهیل شیوه دستیابی کاربران به محتویات مستهجن و مبتذل از طریق راه‌اندازی گروه در شبکه‌های ارتباطی موبایلی

2ـ انتشار متون مبتذل و مستهجن در قالب "داستان متنی و تصویری" ، "طنز، مشاوره جنسی و..." ، " تصاویر مبتذل و مستهجن ایرانی و خارجی "

3 ـ تشویق افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت در راستای قبح‌زدایی و عادی‌سازی این جرایم (انتشار شماره تلفن افراد به منظور برقراری ارتباط نامشروع و...)

4 ـ و انتشار متون توهین‌آمیز به قومیت‌ها و مسئولین و چهره‌های شاخص ملی در این عملیات، مدیران بیش از 170 گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی شناسایی و تعدادی از آنها جهت طی مراحل قضایی، به مراجع ذیربط تحویل داده شدند.
نظرات() 

جنجال دیده شدن بشقاب پرنده در اردبیل + عکس

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-10:46 ب.ظ

شایعه یا واقعیت؟


1542693706-talab-ir
دورنانیوز - سرویس سیاسی و اجتماعی: جنجال دیده شدن بشقاب پرنده در اردبیل، این خبر بسیار جنجالی و پرحرف و حدیث است. بتازگی این تصاویر جنجالی از دیده شدن بشقاب پرنده در اردبیل ، کاربران فضای مجازی را حیرت زده کرده است . گفته می شود عده زیادی از مردم اردبیل و عنبران این جسم فضایی را در آسمان شهر دیده اند.

به گزارش دورنانیوز. جنجال دیده شدن بشقاب پرنده در اردبیل، این خبر بسیار جنجالی و پرحرف و حدیث است. بتازگی این تصاویر جنجالی از دیده شدن بشقاب پرنده در اردبیل ، کاربران فضای مجازی را حیرت زده کرده است . گفته می شود عده زیادی از مردم اردبیل و عنبران این جسم فضایی را در آسمان شهر دیده اند.

 

درپی انتشار عکسی در فضای مجازی با محتوای دیده شدن یک بشقاب پرنده در آسمان شهر اردبیل یک شایعه دیگر به پرونده شایعات فضای مجازی افزوده شد.

 

جنجال دیده شدن بشقاب پرنده در اردبیل + عکس

 

طی تماسی با روابط عمومی استانداری استان اردبیل؛ اعلام شد که این عکس تصویر سازی بوده و مشاهده هر نوع جسم خارجی در آسمان این شهر تکذیب شد. گفتنی است ؛ حدود یک سال و نیم پش نیز چنین موردی برای آسمان شهر ارومیه هم گزارش شده بود.

 

ابتدا تصور شد این شی‌ء هواپیماست به همین دلیل عده زیادی از مردم به سمت محل سقوط در حوالی روستای انگنه در جاده ارومیه- سلماس حرکت کردند حتی اهالی سلماس نیز سعی کردند خودشان را به آنجا برسانند. در این میان پلیس و نیروهای امدادی نیز در محل حضور یافتند اما مشخص شد هیچ هواپیمایی سقوط نکرده است.

 

جنجال دیده شدن بشقاب پرنده در اردبیل + عکس

 

شایان ذکر است به این پدیده اشیا ناشناس گفته می شود( یوفو ) که اصطلاح رایج برای هر پدیده  هوایی است که علت آن نمی‌تواند به‌آسانی و یا بلافاصله توسط ناظر شناخته شود. نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، این اصطلاح را ابداع کرده‌است

 

در اصطلاح «یوفو» یعنی اشیائی که پس از بررسی دقیق توسط محققان متخصص ناشناخته باقی می‌مانَد ؛ هرچند امروزه اصطلاح یوفو اغلب برای توصیف هر گونه منظره ی ناشناخته که توسط ناظر گزارش می‌شود، استفاده می‌ شود.ناگفته نماند طبق بررسی ها و تحقیقات جدید نشان می دهد امکان این که بشقاب پرنده وجود داشته باشد درصدش به صفر می رسد.

 

نظرات() 

هک اکانت های تلگرام در چند دقیقه (به کسی شک دارید؟؟ حقایق را معلوم کنید)

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-05:41 ب.ظ

 
هک اکانت های تلگرام در چند دقیقه (به کسی شک دارید؟؟ حقایق را معلوم کنید)

پکیج تلفرام: هک 2015 (آپدیت مهر ماه) تلگرام صد در صد تضمینی !! + آموزش

هک تلگرام

آیا به همسر ، دوست یا شخص خاصی شک دارید؟!؟

آیا می خواهید از فرزندان خود محافظت کنید؟!؟

آیا به دنبال دریافت حقیقت هستید؟

>>>>> خبر ویژه : تمامی حقایق را با یک نرم افزار برتر بین المللی مشخص کنید. نسخه پریمیوم و حرفه ای این نسخه از هک تلگرام را فقط و فقط وبسایت تلفرام با لایستس پک اختصاصی تلفرام دارد.

 این پکیج شامل نرم افزاری پولی و قدرتمند جدید هک تلگرام (آپدیت مهر ماه سال 1394) بنام تلفرام و آموزش قدم به قدم تصویری نحوه هک و استفاده از نرم افزار  می شود.

 توجه داشته باشید که این قیمت ویژه فقط تا ساعت 23 امشب مهلت دارد . 

پکیج تلفرام فقط و فقط از سایت رسمی به آدرس www.Telefram.ml عرضه می شود. بقیه سایت ها بلاک شده و اکانت هایی از ما ارائه می دهند که هر روز از بین می روند. پکیج تلفرام هک تضمینی تلگرام بوده و قیمت آن در حالت انگلیسی و پریمیوم به 48 دلار نیز می رسد اما به دلیل استقبال ایرانیان از این نرم افزار امروز تخفیفی 70 درصدی را شامل خواهد شد

پکیج نرم افزار به همراه آموزش هک تلگرام (تلفرام) TELEFRAM.ML

قابلیت های پکیج تلفرام (هک تلگرام) :

1. پس از هک شما قادر به مشاهده تمامی پیام های ارسال شده از شماره هک شده به تمامی موبایل های دیگر می باشید .

2. پس از هک شما قادر به مشاهده تمامی مخاطبان (کانتکت ها) و دوستان شخص در تلگرام می باشید.

3. پس از هک شما قادر به مشاهده تصویر و حتی شماره تماس اشخاص مورد نظرتان و تمامی مخاطبان می باشید . (قابلیت دانلود تمامی اطلاعات شامل عکس ، متن و شناره تماس در این نسخه اضافه شده است)

4. پس از هک شما قادر به مشاهده تمامی پیام های دریافت شده از اشخاص و مخاطبان دیگر می باشید و تمامی چت ها برای شما باز خواهد شد. همچنین امکان ارسال پیام در نسخه جدید اضافه شده است .

5- پکیج نرم افزار تلفرام (هک تلگرام) شامل آموزش تصویری قدم به قدم بوده و نیاز به داشتن هیچگونه تخصصی در هک ، برنامه نویسی ، نرم افزار و یا سخت افزار نیست. فقط کافی است چند مرحله ساده را انجام دهید و پس از چند دقیقه توسط نرم افزار تلفرام هک شما کامل خواهد شد.

تلفرام:

تلفرامتلفرام: هک تلگرام

سوالات متداول مخاطبان و مشتریان:
1. این نرم افزار شامل کدام موبایل ها و چه سیستم عامل هایی می شود؟ (پاسخ: این نرم افزار شامل سیستم عامل اندروید و سیستم عامل ios برای آیفون ، آیپد و آیپاد می شود. یعنی تمامی موبایل های اندروید مانند سامسونگ ، اچ تی سی ، هوآوی ، سونی و ... قادر به اجرای این نرم افزار می باشند.)
2. آیا نصب این نرم افزار نیاز به روت موبایل های اندرویدی دارد؟ (پاسخ: خیر ، در نسخه جدید یعنی نسخه مهر ماه سال 1394 نیاز به روت موبایل نیز حذف شده و شما با خیال آسوده فقط با دانلود نرم افزار از سایت تلفرام تنها مرجع اصلی فروش این محصول قادر به نصب آن بر روی موبایل خود خواهید بود.)
3. آیا پرداخت آنلاین در سایت شما امن هست که اطلاعات ما را دریافت میکند؟ (پاسخ: صد در صد ایمن بوده. درگاه پرداخت سایت تلفرام درگاه شاپرک بوده یعنی بزرگترین سیستم پرداختهای بانکی آنلاین در کشور و تمامی سایت های معتبر ایران از این سیستم استفاده می کنند. این درگاه مستقیم از بانک های مختلف کشور مجوز دارد و یک سازمان دولتی می باشد. امکان نفوز به آن وجود ندارد.
4. اگر پس از پرداخت در اینترنتمان مشکلی پیش آمد و به صفحه دانلود ارجاع داده نشدیم و یا بخاطر هر مشکلی پس از پرداخت لینک دانلود مشخص نشد چه کنیم؟ (پاسخ: فقط کافی است 4 شماره آخر کارتتان را برای
prxfinder@chmail.ir ارسال نمایید.)

این مجموعه را می توانید پس از پرداخت آنلاین بصورت فایل الکترونیک دریافت و دانلود کنید .

امروز روز پیشنهاد ویژه سایت تلفرام می باشد !!

قیمت تا آخر امشب فقط 6.900 تومان !

قیمت قبلی(مرداد) : 36,000 تومان

قیمت قبلی(شهریور) : 28,000 تومان

قیمت قبلی(مهر) : 24,000 تومان

قیمت فردا دوباره به حالت عادی باز خواهد گشت یعنی 24000 تومان

تخفیف فقط شامل امروز می شود

قیمت 6,900 تومن فقط برای امروز

 قابل پرداخت با تمامی بانک های عضو شتاب در ایران

برای دریافت نرم افزار کلیک کنید

دانلود نرم افزار هک تلگرام

تلگرام
در صورتی که پس از خرید سوالی داشتید و به پشتیبانی نیاز داشتید با ایمیل:
prxfinder@chmail.ir
در ارتباط باشید. پشتیبانا 24 ساعته ما در خدخمت شما هستند
نظرات() 

بلاگر حزب اللهی: به زودی نامه ای به «کذاب سرخه ای» منتشر می کنم!

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-05:38 ب.ظپارسینه: «حسین قدیانی» بلاگر حزب اللهی در وبلاگ «قطعه 26» نوشت:

پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقد
نامه‌ای به کذاب سرخه‌ای تا ساعاتی دیگر در قطعه ۲۶

برچسب ها: بلاگر حزب اللهی
نظرات() 

بانوی 7 هزار ساله تهران را بردند + تصاویر

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-05:24 ب.ظ


اسکلت بانوی 7 هزار ساله تهران عصر روز گذشته جمعه (15آبان) به بخش موزه‌ی ملی ایران منتقل شد تا حدود یک ماه دیگر در بخش پیش از تاریخ به نمایش درآید.
پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بالاخره این اسکلت هفت هزار ساله به موزه ملی ایران رسید. هرچند گفته می‌شود این انتقال موقتی است، اما با توجه به توضیحاتی که پیش از این سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ایسنا داده بود، به نظر می‌رسد این انتقال به صورت دائم انجام شده باشد.

حمیده چوبک،‌ رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، در این‌باره تاکید کرد: کار آزادسازی اسکلت تا دوشنبه (11 آبان) توسط پژوهشکده باستان‌شناسی انجام و پس از آن پژوهشکده حفاظت و مرمت با دقت و توجه زیادی استحکام‌بخشی اسکلت را انجام و سرانجام عصر روز جمعه (15 آبان) به موزه منتقل کردند.

وی ادامه داد: ‌این اسکلت در هفته‌ پژوهش (25 آذر) در کنار آثار مربوط به چشمه علی که همزمان با کشف اسکلت در این محوطه به دست آمده‌اند، در بخش پیش از تاریخ موزه‌ی ملی ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایسنا، البته براساس صحبت‌های چوبک، این اسکلت قرار است بیش از یک ماه دیگر در بخش پیش از تاریخ موزه‌ی ملی ایران به نمایش درآید، اما عکس‌های منتشر شده از این انتقال نشان می‌دهد که این اسکلت در حال انتقال به بخش دوران اسلامی موزه‌ی ملی ایران است.نظرات() 

«ال‌نینو» به ایران نمی‌رسد

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-05:03 ب.ظ


بازتاب نامه وزارت نیرو در مورد تاثیر پدیده ا‌ل‌نینو در احتمال وقوع زمستان سخت و پس از آن اعلام آماده‌باش سازمان‌هایی چون هلال احمر و مدیریت بحران و حتی گردآوری آذوقه و اقلام ضروری در انبارها، نوعی نگرانی در جامعه ایجاد کرد و اظهارات مدیران هواشناسی که زمستان امسال رکورد نمی‌شکند نیز کارگر واقع نشد.
download ال‌نینو
نظرات() 

این 6 مجری ممنوع التصویر شدند

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-05:00 ب.ظ


مجریانی که روی آنتن صداوسیما به شهرت می‌رسند و به چهره تبدیل می‌شوند، حالا حرکات و رفتارشان خارج از قاب تلویزیون هم برای صداوسیما دردسرآفرین است.
download ممنوع التصویر
مجریانی که روی آنتن صداوسیما به شهرت می‌رسند و به چهره تبدیل می‌شوند، حالا حرکات و رفتارشان خارج از قاب تلویزیون هم برای صداوسیما دردسرآفرین است.

رسانه ملی هر چه تلاش می‌کند تا نیروهای دست‌پرورده خودش را به اوج برساند و آن بالاها جایی نزدیکی‌های قله نگه دارد، نمی‌تواند. نه اینکه مدیران جام جم نخواهند به نیروهای توانای خود در بخش رادیوتلویزیون ببالند و پزشان را به ماهواره‌ها و رسانه‌های خارجی بدهند، نه موضوع چیز دیگری است.

ایراد ماجرا به محدودیت‌ها، خط قرمزها، اطلاعات غلط و کلی مساله پیش‌پاافتاده دیگر برمی‌گردد که دست‌به‌دست هم داده تا پروسه نخبه پروری در تلویزیون جایی نزدیک به خط پایان به‌کلی تعطیل شود.

کافی است روی بحث مجریان توانمند و شاخص سیما که طی سال‌های اخیر در اوج به شکل عجیبی کنار رفته‌اند یا به عبارت درست‌تر کنار گذاشته‌اند دقیق شوید تا ببینید چه اتفاقات توجیه نشدنی و ساده‌ای دست‌به‌دست هم داده تا اجراکننده‌هایی که هرکدام در کارشان موفق بودند و حتی می‌توانستند تضمین‌کننده موفقیت برخی برنامه‌های تلویزیونی باشند به‌تدریج از یاد مخاطبان تلویزیون بروند.

تلویزیون ملی ایران ازاین‌دست مجری‌ها کم نداشته؛ چهره‌هایی که به‌واسطه حضور در برنامه‌های همین شبکه‌های داخلی خودمان آن‌قدر دیده و پسندیده شدند که زودتر از حد تصور پله‌های ترقی را یکی‌یکی بالا رفتند و در جام جم برای خودشان اعتباری خریدند.

بیشتر این چهره‌ها اما چند سال بعد از به اوج رسیدن یا در بدو شهرت بنا به دلایل مختلف و بعضاً به شکلی باورنکردنی از روی سن پائین آمدند تا نیروهای جوان جای آن‌ها را بگیرند و چهره‌های تازه پیش چشم مخاطبان تلویزیون مشغول سخنوری و دلربایی به شیوه جدید خودشان شوند.

در ظاهر ماجرا شاید اتفاقی که می‌افتاد اشکالی نداشت و بالاخره پروسه جوان‌گرایی باید از جایی شروع می‌شد اما تلویزیون ملی نیروهایی که سال‌ها برایشان وقت گذاشته و تاتی‌کنان به اوج رسانده بود با دست خود محو می‌کرد و به جوان‌هایی دل می‌بست که بعضاً در همان دیدگاه اول فاصله زیادی با چهره‌های مشهور کنار رفته داشتند.

موضوع کنار رفتن‌ها البته ساده و پیچیده بود. ممنوع کار شدن‌های ناگهانی یا ممنوع‌التصویر شدن‌های بدون دلیل و بدون ابلاغ وبی اطلاعی مجریان از کنار گذاشتنشان هرسال باعث شد بهترین مجریان سیما در سکوت و بی‌خبری کنار بروند و جای آن‌ها را جوان‌هایی بگیرند که برخی‌شان دوست داشتند درراه رسیدن به شهرت و ممنوع‌التصویر شدن از اسلاف نامدار خود سبقت بگیرند.

موضوع دیگر سطح سواد مجریان قدیمی سیما و چهره‌هایی که طی 6-5 سال اخیر رو آمدند و در شبکه‌های مختلف تبدیل شدند به تنها مجریانی که تا حدودی می‌توانند تضمین‌کننده دیده شدن برنامه‌های نه چند جذاب تلویزیون باشند.

روزگاری شبکه‌های یک و دو تلویزیون مجریانی داشت که در فواصل برنامه‌ها جلوی چشم می‌آمدند و جدا از اعلام برنامه‌ها مطالب مختلفی را به خورد بیننده می‌دادند اما برای همین کار ظاهراً ساده چهره‌هایی مثل حسین پاکدل یا دکتر علیرضا قراگوزلو و ابوالفضل طباطبایی که در زمینه‌های مختلف تحصیلات دانشگاهی سطح بالایی داشتند یا اکبر عالمی که در سینما چهره شاخصی به‌حساب می‌آمد در تلویزیون حضور داشتند که حالا در مقایسه با مجریان فعلی که با ادبیات عامه‌پسند و شعارهای استادیومی در جشن‌های کوچک خیابانی خودشان را به باد فنا می‌سپارند، سطح کارشان مشخص می‌شود.

از آن مجریان فرهیخته و ظاهراً خشک اما توانمند گذشتیم و رسیدیم به چهره‌های جوانی که حتی در اجراهای زنده‌شان فاصله باریک ادب و احترام با تخریب شخصیت برخی افراد و گروه‌ها را رعایت نمی‌کردند و باوجود تمام نقص‌هایی که داشتند سیر صعودی را سریع‌تر از حد تصور طی می‌کردند.

در فاصله این دور تسلسل نگران‌کننده البته چهره‌هایی در رسانه ملی خودنمایی کردند که می‌شد روی توانمندی‌هایشان تکیه کرد و نگاه مردم و مخاطب سیما هم نگاهی همراه با احترام و اطمینان بود اما مسئولان سیما به دست خود و با ادله پیش‌پاافتاده یک‌به‌یک این مجریان توانمند را کنار گذاشتند تا سیما کم‌کم تهی از مجریان ده سال گذشته شود.

با ورق زدن آلبوم مجریان تلویزیون شاید به‌اندازه انگشتان دودست بتوانید چهره‌هایی را پیدا کنید که نود درصد مخاطبان تلویزیون نمی‌دانند چرا در اوج به‌یک‌باره محو شدند و البته چرا مسئولان رسانه مل جایگزین مناسبی برای آن‌ها پیدا نکرد.

حالا که بحث به اینجا رسید بد نیست نگاهی به سرنوش 6 مجری صدا و سیما داشته باشیم که البته سطح کار هرکدامشان  متفاوت است و ...

فرزاد جمشیدی

چهره‌اش به همان مجریان دهه شصتی شباهت داشت که با طمأنینه حرف می‌زنند و حس آرامش را به بیننده القا می‌کنند اما جمشیدی دو بار درگیر پرونده‌های شکایتی شد که بار دوم ماجرا آن‌قدر بازتاب پیدا کرد که این مجری رادیو و تلویزیون مجبور به خداحافظی رسمی از تلویزیون شود. جمشیدی که در تلویزیون یک سمت اجرایی هم داشت و او را به‌عنوان رئیس دفتر هماهنگی و سازمان‌دهی مجریان سیما می‌شناختند با اجرای برنامه زنده «یاد خدا» در سحرگاه ماه رمضان‌ها شناخته شد و به اوج رسید. جمشیدی خرداد سال 92 با انتشار نامه‌ای از تلویزیون خداحافظی کرد و دیگر در تلویزیون به‌عنوان مجری دیده نشد. البته قرار بود او در شهریور سال گذشته با اجرای یک برنامه فرهنگی مذهبی به سیما و شبکه 2 برگردد اما این اتفاق رخ نداد. گفته می‌شود موانع بازگشت این مجری به سیما برداشته‌شده اما خود او نمی‌خواهد که برگردد و بعضاً اجرای مراسم ارگان‌ها و سازمان‌ها را به عهده می‌گیرد. جمشیدی طی یک سال گذشته با نوشتن یادداشت‌هایی در خصوص جشنواره فجر و غواصان شهید در عرصه قلم عرض‌اندام کرد و یکی دو بار هم تصویرش از تلویزیون پخش شد که برنامه‌ای در اصفهان را اجرا می‌کند اما حالا بیش از دو سال است که مخاطبان تلویزیون او را به‌عنوان مجری فراموش کرده‌اند.

رضا رشیدپور

با اجرای صریح و متفاوت برنامه‌های گفت‌وگومحور که سال‌ها جایش در تلویزیون خالی بود خودش را به‌عنوان یک مجری موفق ثابت کرد و با سرعت جلو رفت تا خیلی زود تبدیل به چهره‌ای شناخته‌شده در تلویزیون شود. مثلث، شب شیشه‌ای، عبور شیشه‌ای و زنده رود ازجمله برنامه‌هایی بود که رشیدپور را در اجرا به اوج رساند و البته یکی دو بار هم این برنامه‌های چالشی توقیف شد تا این مجری از همان ابتدا به چهره‌ای جنجالی تبدیل شود. اجرای برنامه «شب شما به خیر» در شبکه ماهواره‌ای ایرانیان بعد از مدتی دوری رشید پور از تلویزیون او را از کانالی دیگر پیش روی مردم قرارداد اما بعدازآن اجرهای موفق ابتدایی مدتی طول کشید تا چهره رشیدپور را از تلویزیون ببینیم. او که مدیر یک مرکز رسانه‌ای است با اجرا در برنامه‌های شبکه نمایش خانگی نمی‌خواست از دید مردم دور باشد و گهگاه با حضور در فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها و بازی در نقش‌های کوتاه قصد داشت جلوی چشم بماند باروی کار آمدن دولت جدید زمینه حضور دوباره‌اش در تلویزیون را کم‌کم فراهم کرد. از همان روزی که رشید پور را به‌عنوان مجری همایش انتخاباتی حسن روحانی دیدیدم باید فکرش را می‌کردیم او بازگشت به جام جم را هدف گرفته است؛ اتفاقی که سال 93 برای او رخ داد و رشیدپور با روی آنتن بردن برنامه طنز «عینک دودی» که اصلاً نگرفت و فوق‌العاده ضعیف بود بی‌سروصدا برگشت. رشیدپور که این اواخر با واکنش نشان دادن به شفاف‌سازی آزاده نامداری در خصوص درگیری‌اش با فرزاد حسنی در رسانه‌ها سروصدا کرده بود دوباره سراغ برنامه‌های جذاب گفت‌وگومحور رفت که البته برای شبکه اینترنتی آپارات تهیه می‌شد اما از تلویزیون هم پخش شد و مصاحبه‌های جذاب با علی کفاشیان و امیرحسین مقصودلو (تتلو) نشان داد بازهم می‌شود روی توانایی‌های او برای داغ‌تر شدن برنامه‌های تلویزیونی که چیز دندان‌گیر زیادی ندارد حساب باز کرد.

محمدرضا شهیدی فر

شهیدی فر را به‌عنوان یکی از مجریان قدیمی تلویزیون می‌شناسند که هرازگاهی می‌آید و خودی نشان می‌دهد اما برای مدتی طولانی محو می‌شود و به کارهای دیگر می‌پردازد. چهار سال از روی آنتن بردن برنامه «پارک ملت» گذشت که گفت‌وگوهای شبانه‌اش برایمان جذاب شده بود اما این برنامه به خاطر آنچه مجری توانمندش انجام نداد یا حرف‌هایی که زد نیمه‌تمام ماند و شهیدی فر هم از جلوی چشم مردم دور شد. سکوت مقابل حرف‌های نه‌چندان متعارف عماد افروغ و انتقادهای تند به مسئولان سیما در نشستی صمیمانه با مجریان مهم‌ترین دلایل کنار رفتن این مجری از تلویزیون عنوان شد. شهیدی فر را طی دو سال گذشته به‌عنوان مجری در جشنواره فجر دیده‌ایم و مهم‌ترین فعالیت تلویزیونی‌اش حضور مؤثر در اتاق فکر برنامه موفق خندوانه بوده که البته تا اختتامیه این برنامه مقابل دوربین نیامد و حرفی نزد.

ژیلا صادقی

شاید به خاطر رفتن روی بیلبورد و تبلیغ یک کالای خارجی به‌عنوان اولین مجری تلویزیون که تبلیغ می‌کند خاص شده باشد اما این خاص بودن برایش دردسر شد و اجازه نداد پیشرفت سریعش او را به قله برساند. صادقی که با اجرای موفق و بی‌نقص در برنامه‌های خانوادگی و اجتماعی سیما چهره‌ای شناخته‌شده در این عرصه به‌حساب می‌آمد حتی یک‌بار مراسم اختتامیه جشنواره فجر را هم بر عهده گرفت و حتی قرار بود در مقطعی اجرای برنامه صبحگاهی «ویتامین سه» را هم بر عهده بگیرد اما بنا به دلایل مختلف کنار رفت و تا الآن هم خبری او از او در سیما نشده. دلایل ممنوع‌التصویر شدن او یکی نیست؛ یکی می‌گوید انتقاد در نشست با مسئولان، خانم صادقی را از جام جم دور کرده و دیگری می‌گوید انتشار عکس‌های متفاوت ازآنچه او را در تلویزیون می‌دیدیم در شبکه‌های اجتماعی باعث این جدایی شده اما هر چه که هست خوب می‌دانیم تلویزیون یکی از مجری‌های بانوی مسلط خود را دیگر در اختیار ندارد. البته به‌تازگی اعلام‌شده صادقی ممنوع‌التصویر نیست اما هنوز او را به‌عنوان مجری در تلویزیون ندیده‌ایم.

آزاده نامداری

سال 91 اجرای مشترک با احسان علیخانی در برنامه تحویل سال برایش دردسرساز شد و او را مدتی از تلویزیون دور کرد اما بعد از حضور در بین عوامل برنامه «پشت‌صحنه» دوباره به اجرا برگشت و با «خانومی که شما باشی» خودی نشان داد. اجرای مشترک برنامه تحویل سال با همسرش فرزاد حسنی او را در کانون توجه قرارداد اما طی یک سال گذشته بیش از اینکه او به‌عنوان مجری جلوی چشم دوربین باشد انتشار اخبار مربوط به جدایی‌اش از حسنی و حاشیه‌های این اتفاق و ازدواج مجددش در شبکه‌های اجتماعی نام نامداری را به‌عنوان یک چهره مشهور تلویزیونی در ذهن بینندگان جعبه جادویی حفظ کرده است. طراحی، نویسندگی، مستندسازی و حضور فعال در رشته تحصیلی‌اش روانشناسی تمام دغدغه‌هایی است که بعضاً باعث می‌شود در کنار حواشی زندگی، حضور او در تلویزیون منقطع باشد اما جالب اینجاست که نامداری با حضور در آخرین کار پرویز شهبازی روی پرده سینما هم دیده خواهد شد.

سیدجواد یحیوی

سال‌ها قبل با اجرای برنامه صمیمی «طعم آفتاب» در تلویزیون دیده شد و خیلی زود به اوج رسید. مسابقه تلفنی شبکه تهران و «رد پا» هم در سری کارهای دیده‌شده یحیوی قرار گرفت اما او هم خیلی زود ممنوع‌التصویر شد و دیگر هیچ‌وقت به‌عنوان مجری به تلویزیون برنگشت. یحیوی 40 ساله که حالا بیش از 7 سال است که از اجرا در سیما دور شده و کم‌کم به فراموشی سپرده می‌شود. البته خودش می‌گوید این‌طوری برایش بهتر شده چراکه طی این مدت رفته دنبال علایق اصلی‌اش یعنی فیلمسازی و تئاتر. یحیوی می‌گوید همان 7 سال حضور در تلویزیون و اجراهای مداوم او را از علاقه‌مندی اصلی‌اش دور کرده است. می‌گویند دلیل اصلی دوری یحیوی از اجرا موضع‌گیری‌های سیاسی او در تلویزیون بوده اما این شائبه هیچ‌گاه تائید نشد تا با بازی در سه فیلم سینمایی و سریال شاهگوش در شبکه نمایش خانوادگی هرازگاهی چهره نسبتاً متفاوت سیدجواد را در مقایسه به آنچه در زمان شهرت به ذهن سپرده بودیم، ببینیم.

علی ضیا

در 30 سالگی به شهرتی در اجرا رسید که طرفداران افراطی‌اش او را با احسان علیخانی مقایسه می‌کردند. ضیا در همین 6-5 سالی که معروف شده مدام در برنامه‌های مختلف حضورداشته و همیشه جلوی چشم بوده است. از حضور در برنامه صبحگاهی ویتامین 3 گرفته تا ویژه‌برنامه سال نو، ماه‌عسل، نبش جنت‌آباد، امشب، اینجا آینده، خوشا شیراز و بعضیا که تقریباً همگی برنامه‌های اجتماعی پربیننده‌ای بودند. حدود یک ماه پیش بود که شایعه مرگ مجری سی‌ساله کاشانی در حادثه منا به گوش رسید اما ضیا از آن اتفاق جان سالم به دربرد تا در آبان ماه امسال و بعد از دربی 81 باکاری که کرد سوژه شبکه‌های اجتماعی شود. ضیا که همراه با چند بازیگر و چهره مسابقه فوتبال استقلال - پرسپولیس را در یک کافی‌شاپ تماشا می‌کرد بعد از گل ثانیه‌های پایانی تیم محبوبش از خود بیخود شد و همراه با عده‌ای شعاری علیه پرویز مظلومی سرمربی استقلال سر داد که بازتاب وسیعی به همراه داشت و درنهایت منجر به عذرخواهی رسمی او در رسانه‌ها شد. بااین‌حال همین اتفاق ناشیانه باعث شد تا ضیا نه به خاطر این توهین بلکه به دلیل مختلط بودن جلسه و انجام حرکات نامناسب ممنوع‌التصویر شود.
منبع: خبرآنلاین
نظرات() 

چهره معروف «شاه رفت» کشته شد +عکس

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-04:56 ب.ظ


همچنین براساس این گزارش پس از وقوع این حادثه بلافاصله نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند و زخمی‌ها به بیمارستان دیلم منتقل شدند.
صبح امروز یک فقره تصادف بین دو دستگاه پژو،‌ در محور گناوه به دیلم (10 کیلومتری دیلم)، اتفاق افتاد که متأسفانه 4 نفر از سرنشینان یکی از خودروها جان خود را از دست دادند و در خودروی دیگر نیز یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

به گزارش فارس، از دیلم در این حادثه ناگوار رانندگی، قائد اسلامی‌نسب از چهره‌های معروف حوادث روزهای انقلاب جان خود را از دست داد، ضمن اینکه همسر و دختر ایشان نیز در بین کشته‌شدگان این حادثه رانندگی بودند.

چهره معروف «شاه رفت» کشته شد (+عکس)


لازم به ذکر است قائد اسلامی‌نسب همان چهره معروف انقلابی است که در روز فرار شاه از ایران، در 26 دی‌ماه 57، روزنامه اطلاعات را روی سر خود گذاشته بود. این چهره انقلابی مسئولیت‌های مختلفی در شهرهای دیلم و گناوه داشت و در استان خوزستان نیز سابقه فرمانداری بندر ماهشهر نیز مشاهده می‌شود.

چهره معروف «شاه رفت» کشته شد (+عکس)


وی مدت دو سال فرماندار دیلم، چهار سال فرماندار دشت آزادگان و بیش از یکسال نیز فرماندار ماهشهر بود همچنین قائدی‌نسب کاندیدای حوزه بوشهر، گناوه و دیلم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنین فرماندار نمونه کشور در سال 89 نیز بود.

نظرات() 

یك روز درخشان در تاریخ ایرانیان

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-02:40 ب.ظهفتم نوامبرسال 260 میلادی در شهر تیسفون (مدائن ــ 36 کیلومتری جنوب بغداد امروز) شاپور یكم، رئیس وقت كشور ایران از دودمان ساسانی، در مراسمی در برابر والرین (پوبلیوس لیسینیوس والریانوس) امپراتور روم و ژنرالهایش كه بر دست و پایشان زنجیر بود؛ ایران را تنها ابر قدرت جهان اعلام كرد. والرین و ژنرالهایش درجنگ به اسارت ایران در آمده بودند و این روز نه تنها یكی از روزهای درخشان تاریخ میهن گرامی ما، بلكه همه مشرق زمین است. 
    برای این كه ایرانیان این پیروزی خود را فراموش نكنند و جهانیان برای همیشه عظمت ایران را در نظر داشته باشند و مشرق زمینی ها خود را مدیون توان ارتش ایران بدانند، به خواست شاپور یكم منظره به زانو نشستن والرین مغرور در برابرش را در چند نقطه در ایران بر سنگ تصویر كردند كه تا ابد باقی بماند، و مانده است.
     در پی مراسم هفتم نوامبر، شاپور یكم هزاران اسیر رومی را به خوزستان فرستاد تا در ساخت سد شادروان و پل شوشتر بكار گمارده شوند.
    شرح این پیروزی نظامی درخشان ایرانیان را «مارسلیوس» كه خود ناظر صحنه های آن بوده برنگاشته است. به نوشته ادوارد گیبون، این شكست شیرازه امپراتوری روم را از هم گسیخت و آغاز پایان این امپراتوری و تجزیه آن قرارگرفت.
    شاپور یكم قبلا نیز «گردیانوس سوم» امپراتور روم را كه به ایران لشكر كشیده بود در جنگ سال 246 میلادی شكست داده بود. این شكست چنان بر افسران رومی گران آمده بود كه در حال عقب نشینی بر سر «گردیانوس سوم» ریختند و اورا كشتند و فیلیپ را بر جای او نشاندند كه فیلیپ با پرداخت پانصد هزار سكه طلا به ایران، موافقت شاپور را به ترك مخاصمه جلب كرد و نیروهای رومی را به اروپا باز گردانید. گردیانوس به منظور جبران شكست نیروهای رومی از اردشیر پاپكان (پدر شاپور یكم) در جنگ سال 238 میلادی با شاپور كه بر جای پدر نشسته بود وارد جنگ شده بود. سنای روم اصرار به خفه كردن ناسیونالیسم ایرانی كه بار دیگر با بپاخیزی اردشیر ساسانی ظاهر شده بود در نطفه داشت كه موفق نشد و این ناسیونالیسم تا اواخر دوران ساسانیان دوام داشت.
    فیلیپ نیز پس از بازگشت به «رم» به خاطر تحقیر امپراتوری و دادن باج به شاپور ترور شد و سنای روم والرین را به امپراتوری انتخاب و مامور جنگ با ایران و گرفتن انتقام شكستهای گذشته كرد كه در جنگ سال 260 خود او هم به اسارت ارتش ایران درآمد و با ژنرالهایش به تیسفون منتقل شد.
    مورخان تاریخ قرون قدیم متفق القول نوشته اند كه «ناسیونالیسم ایرانی» جنگهای دوران ساسانیان را برنده شد، و هنر بزرگ شاهان ساسانی این بود كه نگذارند «ناسیونالیسم ایرانی و نیروی خیره كننده آن» ضعیف شود.
    

والرین در برابر شاپور یکم به زانو درآمده و التماس می کندنظرات() 

اسفیدان ماسوله بجنورد

نوشته شده توسط : قارانقوش
شنبه 16 آبان 1394-12:09 ق.ظ


مدرس بازنشسته تربیت معلم بجنورد
نگارش بیش از500مقاله گزارش ومصاحبه درنشریات استان وکشور
مسئول تحریریه روزنامه خراسان شمالی به مدت 5سال
عضوانجمن مفاخراستان خراسان شمالی
دبیرانجمن ادبی عارف بجنوردی ازسال 1365
این وبلاگ برای معرفی استان خراسان شمالی بخصوص بجنوردراه
اندازی شده است.برداشت ازاین وبلاگ حتی بدون ذکربجنورد1400 آزادآزادآزادمی باشد
09153187126
http://uupload.ir/files/6rcb_%D8%B5_(55).jpg
http://uupload.ir/files/on5n_%D8%B5_(16).jpg

سعادتی بودتادرجمعه ای دیگرباگروهی که به روستای درکش رفته بودیم به

 اسفیدان در25کیلومتری بجنوردبروم

من خس بی سروپایم که به سیل افتادم     آن که می رفت مراهم به دل دریابردhttp://uupload.ir/files/11t3_ص_(1).jpg


پنج سال پیش این جاسالن زیبایی بودکه صبحانه ونهاری خوردیم وامروز . . .http://uupload.ir/files/y0oc_ص_(2).jpg
مهم افتادن نیست ،مهم این است که کسی راداری که دستانت رابگیرد

هیچ کس تنهانیست ، خانم ذوالفقاری همراه اول وآخراردو


http://uupload.ir/files/ldhr_ص_(8).jpgچه نگاه نافذی داشت این پدرسگ

 

http://uupload.ir/files/l6pz_ص_(4).jpg


دقت پدرومادرراببینیدتادرآخرین عکس بگویم که امروزچی دیدیم


http://uupload.ir/files/kk_ص_(5).jpg


اسفیدان امروزروستایی شناخته شده برای کوهنوردان وگردشگران است .

کاروانی که ازمشهدتشریف آورده بودند.


http://uupload.ir/files/t4wl_ص_(7).jpg


آقافریدون غلامی سایه تان سرنداردولی خداسایه شماراازسرماکم نکندکه زحمات

صادقانه وخالصانه شمااگرنبودماپنجاه بدون پنج بودیمhttp://uupload.ir/files/ppj0_ص_(9).jpg


به این بندمی گویند«مرتیکه خر»بندی که تعادل پالان راحفظ می کندوبه ظاهر

ارزشی ندارد.بعضی هارابایدگفت مرتیکه خر
http://uupload.ir/files/bdmf_%D8%B5_(11).jpgفرهادهای امروزی دیگرکوه نمی کنندشعارمی نویسند


http://uupload.ir/files/xgde_%D8%B5_(12).jpgعکاسی درلباس داعشیhttp://uupload.ir/files/vxl3_%D8%B5_(13).jpg


تازه ازراه رسیده بودیم که گفتندهماهنگ شده درپایین روستاومیان باغی

این آقا امام وردی  چای راتبدیل به چایی کرده است .


http://uupload.ir/files/1bva_%D8%B5_(14).jpg


یکی می گفت گاهی که خانم هاسروصدامی کنندبایدسنگ پاشون که گم شده را

به آن هاداد .سنگ پای رستم کارسازخواهدبود؟http://uupload.ir/files/op3e_%D8%B5_(17).jpg


اگرهمه عکاس های امروز، هرکدوم 1000قطعه عکس هم می گرفتند

زیبایی های اسفیدان رانمی شدثبت کرد.


http://uupload.ir/files/gzc7_%D8%B5_(10).jpg


میگن درسفربایدمردم راشناخت دراین سفربه یک توانمندی دیگراین مهندس جوان

جناب کریمی پی بردیم وآن زیبا، باملاحظه رانندگی کردن ایشان بود.http://uupload.ir/files/8wfa_%D8%B5_(35).jpg


کوچک مردی بودبزرگ اندیشمندی باروابط اجتماعی بسیاربالاتاریخ : جمعه 15 آبان 1394 | 08:51 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات 0


نظرات() 

پیش بسوی قهرمانی ... تراکتور ۲ سایپا ۱ / یک قدم تا فینال جام حذفی

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-11:57 ب.ظ


01073299
دورنانیوز - سرویس ورزش آذربایجان: تراکتور با پیروزی 2 ـ 1 مقابل سایپا برای چهارمین بار به مرحله نیمه نهایی جام‌حذفی رسید.

به گزارش دورنانیوز. گل های تراکتور در این بازی توسط حمزه یونس و شاهین ثاقبی به ثمر رسید و تراکتور با حفظ گل برتری موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی جام‌حذفی شد.

ساعت ۱۵،ورزشگاه دستگردی
داور: بیژن حیدری- مهدی الوندی- حسن یوسفی
سایپا:
زلاتکو،مجید ایوبی،سجاد مشکل پور،حامد شیری،روزبه شاه علی دوست؛،جواد نکونام،علی زینالی(٨٨ مسعود ابراهیم زاده)،ابراهیم صادقی، ،ابراهیم شکوری،مهدی ترابی،غلامرضا رضایی
سرمربی: مجید جلالی

تراکتورسازی:
حمد رضا اخباری،شجاع‌خلیل‌زاده(میرهانی هاشمی ۲۷)، کارلوس،علی حمودی،شاهین ثاقبی (٨۵ سامان نریمان جهان)،سعید آقایی،بختیار رحمانی،سزار دوس سانتوز،احمد عبدالله زاده،سروش رفیعی،حمزه یونس

سرمربی: تونی اولیویرا

اخطار:

سجاد مشکل پور (۱۵) غلامرضا رضایی (۳۶)  روزبه شاه علیدوست(۴۳) جواد نکونام (۵٣) رضا نوروزی ( ٧٨) از سایپا
حمزه یونس(۲۳)  – کارلرس کاردوسو (۴٩) – اخباری (۹۰) از تراکتورسازی

شرح گل:

۱ -۰: ضربه کرنر رفیعی با برخورد به یکی از مدافعان تراکتور با ضربه سر یونس همراه و تبدیل به گل شد.
۱ـ ۱ (سایپا): حاصل همکاری نکونام، رضایی و ترابی باعث شد توپ به دهانه دروازه تراکتور برسد که ضربه اولیه را اخباری استثنایی مهار کرد اما زینالی مقابل دروازه تراکتور حاضر بود تا با یک ضربه آرام کار را تمام کند.
۲ ـ ۱ (تراکتورسازی): شاهین ثاقبی در دقیقه ۶۶ تراکتور را از حریف پیش انداخت. بازی درگیرانه دو تیم در میانه میدان دنبال می‌ شد که حمله سریع سزار به سمت دروازه سایپا منجر به موقعیتی برای ثاقبی شد که او با شوتی محکم دروازه سایپا را فروریخت.

بهترین بازیکن:
محمدرضا اخباری دروازه‌بان تراکتورسازی در این بازی نمایش خوبی از خود نشان داد و می‌تواند شایسته عنوان بهترین بازیکن زمین باشد.

اتفاق ویژه:
تونی اولیویرا برای سومین بار متوالی مجید جلالی را شکست داد. آنها سال گذشته نیز در همین مرحله سایپا را در کرج شکست داده بودند. این شکست می‌ تواند برای جلالی بسیار گران تمام شود.

شرح بازی:
بازی درگیرانه و پرحادثه دو تیم در نیمه اول نتیجه جز مساوی یک ـ یک نداشت و این دیدار که با حملات تراکتورسازان آغاز شد و با گل زودهنگام آنها ادامه یافت، دراواسط نیمه و با جلو کشیدن سایپایی ها به تعادل رسید. به مرور این سایپا بود که توانست با حملات زهردارتری روی دروازه تراکتور داشته باشد و در نهایت به گل تساوی برسد. در این نیمه بیشتر از هر موقعیت خطرناک روی دروازه دو تیم درگیری بین بازیکنان دو تیم به چشم می‌ آمد که بارها باعث نگه داشتن بازی توسط داور شد. در نیمه دوم بازی درگیرانه دو تیم ادامه یافت و حملات این دو تیم تحت الشعاع بازی فیزیکی آن عا قرار گرفته بود البته در این میان دو تیم حملات معدودی نیز روزی دروازه یکدیگر داشتند تا در نهایت تراکتوری ها با استفاده از یکی از حملات خود به گل برتری برسند پس از آن فشار تیم سایپا افزوده شد اما آن ها نتوانستند کاری از پیش ببرند تا برنده نبر تماما درگیرانه دو تیم تراکتورسازان باشند.

دقایق حساس:

دقیقه ٢١- حرکت مهدی ترابی درون محوطه جریمه تراکتوری باعث ایجاد یک موقعیت خطرناک شد اما ضربه وی را اخباری مهار کرد.
دقیقه ٢٢- شوت محکم و سرکش آگوستین سزار از کنار دروازه سایپایی ها به بیرون رفت.
٣+۴۵ دقیقه – توپ ارسالی از نقطه کرنر با شوت محکم ایوبی روی دروازه تراکتوری ایجاد موقعیت خطرناک کرد اما این توپ راهی بیرون از زمین شد.
دقیقه ۵۵ – حمله تراکتورسازان برای این تیم ایجاد موقعیتی خطرناک کرد اما ضربه سر یونس از کنار دروازه سایپا به بیرون رفت.
دقیقه ۵٧ – حرکت سریع و سانتر شکوری روی دروازه تراکتورسازان را اخباری با پروازی بلند مهار کرد.
دقیقه ۵٨ – شوت محکم نکونام از پشت محوطه جریمه تبریزی ها از بالای دروازه اخباری راهی بیرون شد.
٧٣دقیقه – شوت محکم و زیبای ثاقبی از پشت محوطه جریمه با واکنش زیبای زودکویچ به کرنر رفت.
٢+٩٠ – ضربه سر جواد نکونام در حالی که اخباری نتوانست کاری کند توسط مدافع تراکتور به کرنر رفت.
٣+٩٠ – ضربه محکم سایپایی ها بازهم برای این تیم ایجاد موقعیت خطرناک کرد اما این توپ به بیرون رفت.
۴+٩٠ – حمله دیگر سایپایی ها با سانتر و ضربه سر شیری ادامه یافت اما این توپ خطرناک نیز به بیرون رفت.

حاشیه:

*جام حذفی برای حمزه یونس خوش یمن بوده است ،یونس که برای اولین بار در دیدار یک هشتم نهایی جام حذفی پایش با زدن پنالتی به گلزنی باز شد دوباره در جام حذفی برای تیمش گلزنی کرد.
*حدود ۴٠٠ هوادار تیم تراکتورسازی به شدت از ابتدای بازی مشغول تشویق تیم شان هستند.
*در لحظاتی از بازی تراکتوری ها به دلیل مصدومیت ٢ بازیکن خود ٩ نفره به بازی ادامه می دادند.
*پایان رافت، یکی از مربیان تیم ملوان با حضور در ورزشگاه این بازی را مشاهده می کرد.
*در دقیقه ٢٣ بین حمزه یونس و نکونام یک در گیری پیش آمد که منجر به کارت زرد مهاجم تراکتوری ها شد.
*اولین تعویض تراکتوری ها بالاجبار و به دلیل مصدومیت شجاع خلیل زاده اتفاق افتاد.
*درگیری زیادی بین بازیکنان دو تیم بوجود آمده است و بازیکنان در دقایق مختلف بازی باعث قطع دیدار شده اند.
*در یکی از درگیری ها، هواداران تراکتورسازی به شدت به جواد نکونام تاختند.
*درگیری جواد نکونام با حمزه یونس در طول ۹۰ دقیقه ادامه داشت و در پایان بازی یونس که با تیم پیروز به رختکن می رفت برای جواد نکونام دست تکان داد این اتفاق باعث عصبانیت نکونام شد و درحالی که او قصد نزدیک شدن به این بازیکن را دشات شجاع خلیل زاده این دو بازیکن را از یکدیگر جدا کرد تا این درگیری اتمام پیدا کند.

نظرات() 

دانلود کامل اسناد لانه جاسوسی

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-11:46 ب.ظ
رهبرانقلاب در تازه ترین سخنرانی خود جوانان را تشویق به خواندن اسناد عبرت آموز لانه جاسوسی کرده اند.

مجله مهر: در آستانه روز استکبار ستیزی و سالروز تسخیر سفارت آمریکا به دست جوانان انقلابی، رهبر انقلاب در سخنرانی شان به همین مناسبت، جوانان را تشویق به خواندن اسناد لانه جاسوسی کرده و فرمودند: جوانهای عزیز! اسناد درس آموز لانه جاسوسی را بگیرید و بخوانید/دانشجویانی که آنجا را گرفتند و فهمیدند که لانه جاسوسی است با زحمت زیاد آن را استحصال کردند/اینها نشان میدهد که امریکاییها در هنگام اوج نهضت و پیروزی انقلاب دائم درحال توطئه علیه جمهوری اسلامی بوده اند؛ آمریکا این است. 

برای دانلود دی وی دی اسناد لانه جاسوسی اینجا را کلیک نمایید.

هم چنین لینک دانلود متن کامل این مجموعۀ ۱۱ جلدی که ترجمۀ فارسی اسناد را دربرمی‌گیرد، در ادامه می‌آید:

جلد اول

جلددوم

جلد سوم

جلدچهارم

جلدپنجم

جلدششم

جلدهفتم

جلدهشتم

جلدنهم

جلددهم

جلدیازدهم

نظرات() 

خبرنگار افتخاری

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-11:45 ب.ظ


 

سوژه های خبری ، مقالات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید

 

vatandili.news@yahoo.com

 تازه های نشر و اخبار کتاب«سئل‌لر ساراسی» رومانی یاییلدی

 

سئل‌لر ساراسی» رومانی یاییلدی

تانینمیش آذربایجان یازیچی و شاعری اوستاد «حبیب فرشباف»‌ین یئنی اثری ایشیق اوزو گؤردو. یئنی یاییلان کیتاب اوستاد حبیب فرشباف‌ین باخیشیندان «محمدرضا یوسفی»نین فارس دیلینده یازدیغی «آپاردی سئللر سارانی» افسانه‌سینین آذربایجان دیلینده یئنی ترجومه‌ روایتی‌دیر. کیتابین ائدیتورو تانینمیش آذربایجان یازیچی و تدقیقاتچیسی دوقتور «مرتضی مجدفر» و طراحی‌ایسه «وقار فرشباف آقایی»‌دیر.
«سئل‌لر ساراسی» رومانی‌نی، تهرانداکی پیشگامان ‌پژوهش‌مدار یایینلاری، ۱۳۹۴- نجو ایلین مهر‌ آییندا، ۱۰۰ صحیفه‌ده، مین نسخه تیراژلا، ۶۶۰۰ تومن قیمت ایله نشر ائتمیشدیر. بو کیتاب، ناشیرین ۶-‌نجی تورکجه کیتابی دیر. کیتابی آلماق و اونون حاقیندا آرتیق معلومات الده ائتمک اوچون ۸۸۳۴۵۲۱۷- ۰۲۱ نومره‌لی تئلفونلا علاقه ساخلاماق اولار.


منبع : http://guneyebakan.blogfa.com/post-5206.aspx
 وطن دیلی نیوز  نظرات() 

دانش آموزان غیزانیه روی زمین درس می خوانند

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-11:42 ب.ظ

http://borwall.com/alahwaznews.php?khabar=430

«کمبود» موضوع غمباری است که در آموزش و پرورش خوزستان بسیار دیده می شود؛ عاملی که موجب افت تحصیلی دانش آموزان بسیاری شده و هنوز راه درمان مشخصی برای آن پیدا نشده است...


سیدعلیرضا شریفی
خبرنگار همشهری«کمبود» موضوع غمباری است که در آموزش و پرورش خوزستان بسیار دیده می شود؛ عاملی که موجب افت تحصیلی دانش آموزان بسیاری شده و هنوز راه درمان مشخصی برای آن پیدا نشده است. کمبود فضای آموزشی، کمبود زیرساخت‌ها و کمبود نیروی انسانی از عوامل مهم در حرکت حلزونی سومین جمعیت بزرگ دانش آموزی کشور به سمت پیشرفت است.
این بار محرومیت مدارس غیزانیه از میز و نیمکت با انتشار تصویری دردناک خبر ساز شد؛ خبری که به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌هایی در پی داشت: تنها مدرسه ابتدایی روستای عوافی از توابع شهرستان باوی نیمکت ندارد و دانش آموزان روی زمین درس می‌خوانند.

فرسودگی مراکز آموزشی
چندی پیش امام جمعه موقت اهواز و نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در شورای اداری این کلانشهر با انتقاد از وضعیت مدارس در غیزانیه گفته بود: ۹۰ درصد فضاهای آموزشی این بخش فرسوده و غیر قابل استفاده هستند و برای رفع این مشکل باید اقدامات عملی انجام شود.
آیت الله «محسن حیدری» تاکید کرده بود: در این بخش ۲ دبیرستان وجود دارد و به همین دلیل دختران بعد از دوره ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند.

پراکندگی دانش آموزان
رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز در گفت‌و‌گو با همشهری در این باره می‌گوید: متاسفانه این تصاویر بدون اجازه آموزش و پرورش گرفته شده و هدف از این تصاویر اصلاح اوضاع نبوده است.
«سید بهادر موسوی» با بیان این که کمبود امکانات در مدارس کشور یک امر بدیهی است و غیزانیه از این امر مستثنا نیست،
می افزاید: براساس نیاز سنجی اولیه مدارس غیزانیه ۱۵۰ میز و نیمکت نیاز داشتند که در مهر امسال ۲۵۰ میز و نیمکت جذب و بین مدارس توزیع شد.
وی با بیان این که از سال ۹۳، ۶۰۰ میز و نیمکت این مدارس نیز ترمیم شده است، بیان می‌کند: در غیزانیه ۹۰ مدرسه در مقاطع تحصیلی مختلف وجود دارد که امسال نیازسنجی انجام شد و درصدد رفع نیاز‌ها به ترتیب اولویت هستیم.
وی با بیان این‌که فرسودگی مدارس از مشکلات غیزانیه است، می‌گوید: اعتبار تبدیل ۲۳ مدرسه کانکسی به ساختمانی تامین شده است که امیدواریم این مدارس تا پایان سال آینده به بهره برداری برسند.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز می‌افزاید: ۳ هزار و ۲۰۰ دانش آموز در مدارس غیزانیه مشغول تحصیل هستند که فقط در مدارس راهنمایی به ویژه راهنمایی دخترانه با مشکل کمبود فضای آموزشی دچار هستیم.
وی با بیان این که عامل اصلی این مشکل پراکندگی موجود در این بخش است، اظهار می کند: در ۳ نقطه کمبود داشتیم که در ۲ نقطه به دلیل رسیدن به حد نصاب مشکل مدرسه رفع شد و فقط در یک نقطه دیگر با مشکل رو به رو هستیم.
موسوی عنوان می‌کند: در مدارس راهنمایی دخترانه به دلیل دور بودن مسافت برخی از مناطق با کمبود معلم زن مواجه هستیم.

ضرورت مشارکت مردم
یک کار‌شناس مسائل آموزشی نیز در این باره می گوید: ساکنان مناطق حاشیه نشین و مستضعف به صورت کامل با حقوق خود آشنا نیستند و به همین دلیل برخی با استفاده از این موضوع در حق آنها اجحاف می‌کنند.
«احمد باوی» می‌افزاید: وجود مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای آموزشی و کمبود تجهیزات در مدارس خوزستان قابل لمس است که در ابتدا باید آنها را پذیرفت و بعد به صورت عملی برنامه‌ای برای رفع این محرومیت‌ها تدوین کرد. این کار‌شناس مسائل آموزش و پرورش اظهار می‌کند: وقتی مردم اقدام عملی برای رفع مشکلات نمی‌بینند، مسائل مطرح شده در فضای مجازی را قبول می‌کنند که برای رفع این موضوع باید اقدامات در برنامه‌ای با مدت زمان مشخص انجام شود.
وی با بیان این که اگر مردم این اقدامات را لمس کنند، به آینده امیدوار می‌شوند و برای توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش همکاری می‌کنند، ادامه می دهد:‌ توسعه آموزش و پرورش مبتنی بر مشارکت مردم است و به همین دلیل باید برای افزایش اعتماد در بین مردم تلاش شود.
یک معلم اهوازی در این باره می‌گوید: با وجود گذشت یک ماه از سال تحصیلی‌ ۹۴ – ۹۳ کلاس‌های مدرسه ابتدایی روستای عوافی همچنان از داشتن تجهیزاتی از جمله نیمکت محروم هستند و دانش آموزان دختر و پسر این واحد آموزشی برای حضور در کلاس درس مجبور هستند روی موکت یا زمین بنشینند و درس بخوانند.
«نعیم حمیدی» می‌افزاید: مردم این روستا علاوه بر مشکلات فراونی چون کمبود آب آشامیدنی، نبود فرصت‌های شغلی و تحمل مشکلات فراوان ناشی از آلایندگی برخاسته از فعالیت حدود 100 چاه نفتی از وضع نامناسب تجهیزات و امکانات اولیه تنها مدرسه ابتدایی روستا نیز زیر فشار هستند و شکایت‌ها و پیگیری هایشان به سرانجام نرسیده است. او اظهار می‌کند: محرومیت و وضع اسفبار مدرسه ابتدایی روستای عوافی با حدود 150 دانش آموز دختر و پسر برای جامعه ما و خوزستان بسیار نگران کننده است و نشان از وجود تبعیض‌ در برخی مناطق است. این معلم اظهار امیدواری کرد مسئولان استان و شهرستان برای تسهیل روند آموزشی دختران و پسران محجوب و کم توقع این روستا به رفع این معضل همت کنند.نظرات() 

مرگ ماهیان کارون در اثر بی آبی(عکس)

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-11:37 ب.ظ

http://borwall.com/alahwaznews.php?khabar=402

تصاویر زیر نشاندهنده وضعیت ماهیان رودخانه کارون در هفته گذشته می باشد.این انبوه ماهیان مرده در یکی از نهرهای منشعب از رودخانه کارون به سمت روستای خبینة می باشد. این روستا در مسیر ام تمیر واقع شده است.
تصاویر زیر نشاندهنده وضعیت ماهیان رودخانه کارون در هفته گذشته می باشد.این انبوه ماهیان مرده در یکی از نهرهای منشعب از رودخانه کارون به سمت روستای خبینة می باشد. این روستا در مسیر ام تمیر واقع شده است.
عکاس:محمد رحیم بوعذار
نظرات() 

امپراطوری ترکان خزر در اروپا-خزربایجان

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-11:33 ب.ظ


Hazar Türkleri
Xəzər Türkləri-Xəzərbaycan

امپراطوری ترکان خزر در اروپا-خزربایجان


در سال 600 میلادی


http://s5.picofile.com/file/8115557650/13xezer_turkleri.jpg

نظرات() 

مقالات «گاف»‌های حكیم «فردوسی» در «شاهنامه» -1

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-10:01 ب.ظ
« استاد حمید آرش‌آزاد متولد سال 1327 درمحله کوره باشی تبریز بود و بیش از 35 سال سابقه فعالیت مطبوعاتی در نشریات مختلف آذربایجان شرقی و کشور را در کارنامه فعالیت های مطبوعاتی خود داشت. عمده نوشته های حمید آرش آزاد در زمینه طنز بود و وی یکی از همکاران دایمی مجله گل آقا و ماهنامه جوالدوز در دوران انتشار این دو نشریه طنز به شمار می رفت. حمید آرش آزاد در کنار فعالیت مطبوعاتی چندین عنوان کتاب را منتشر کرده بود. »

قسمت اول :
خیال می‌کنید شماها نوبرش را آورده‌اید که در روزگارتان، آدم‌هایی که حتی دیپلم هم ندارند، در عرض پنج ـ شش ماه تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی، یک دفعه مدرک «دکترا» می‌گیرند و بعدش به مقام‌های خیلی خیلی بالا می‌رسند و...؟
خوشبختانه تاریخ چنان پرافتخاری داریم که در آن، همه چیز پیدا می‌شود. عین بازار مکاره و بازار شام اسبق و سابق و بازار سیاه و آزاد و غیره‌ی فعلی. مثلاً جناب «ابوالقاسم فردوسی طوسی» که ظاهراً آن دیپلم کذایی را هم نداشته و از جغرافی، تاریخ، حساب و... چیزی نمی‌دانسته، یک دفعه تبدیل به «حکیم» می‌شود، سر از مرکزهای حکومتی درمی‌آورد و «شاهنامه» هم می‌نویسد.
اگر این گفته‌ی بنده را هم «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی»، «ریختن آب در آسیاب خلیفه‌ی عباسی»، «جاسوسی به نفع رژیم منحوس سلطان محمود غزنوی» و چیزهایی از این قبیل حساب می‌کنید و قصد «ممنوع‌القلم»، «مهدور الدم» و غیره کردن بنده را دارید، اجازه بدهید برای دفاع از خود، مثال‌ها و دلایل محکمه‌پسندی را از کتاب وزین «شاهنامه‌ی فردوسی ـ چاپ مسکو» تقدیم حضورتان بکنم. خوب، پس بفرمایید:
«فردوسی» به اندازه‌ای در علم «جغرافیا»، به قول معروف «از بیخ عرب» بوده که در همان شاهنامه و در صفحه‌ی 31 می‌نویسد که مادر «فریدون» پسرش را به کوه «البرز» در «هندوستان» برده است!
در کشوری که به لطف مسؤولان همیشه در سفر، بچه‌های چهارساله هم می‌دانند که «بورکینا فاسو» در کجا واقع شده و «ونزوئلا» چند تا ساندویچ‌فروشی دارد و چه تعداد مهدکودک در «بوسنی» هست، چه طور یک نفر «حکیم» ادعا می‌کند که البرز کوه در هندوستان است؟ فرض کنیم «محمود غزنوی» دارای یک «حکومت منزوی» بوده و با خیلی از کشورها روابط دیپلماتیک نداشته است، ولی لااقل مثل «بوش» بیشتر از 17 بار به هندوستان لشکر کشیده و همچنین برای برقراری روابط حسنه، با «ری» می‌خواست که به آنجا سفر بکند ولی بانویی که بر آن منطقه حاکم بود دماغ او را سوزاند. فردوسی دست کم می‌توانست از شاه محمود یک سری اطلاعات محرمانه در مورد البرز و هندوستان بگیرد و جای هر کدام را بداند!
این عنصر مشکوک و حکیم‌نما، یکی ـ دو صفحه‌ی بعد، مذبوحانه تلاش می‌کند این عقیده‌ی انحرافی و توطئه‌آمیز را تبلیغ بکند که پرچم ایران در زمان «فریدون»، از سه رنگ سرخ، زرد و بنفش تشکیل یافته بود.
اگر عقیده‌ی اینجانب را بپرسید، عرض می‌کنم که این جانب حکیم، عامل نفوذی یک یا چند تا تیم رقیب بوده و می‌خواسته است دستاوردهای ارزشمند و عملیات قهرمانانه‌ی تیم‌های فوتبال ما را زیر سؤال ببرد، ولی این توطئه را چنان با زیرکی انجام می‌دهد که کسی به خود او شک نکند و همه یقه‌ی داور را بگیرند و دسته‌جمعی از «شیر سماور» بحث بکنند و... در صفحه‌ی 34 همین شاهنامه‌ی چاپ مسکو آمده است که فریدون بعد از به قتل رسیدن پدرش و آوارگی خودش و مادرش، صاحب دو برادر شد. واقعاً خانم «فرانک» ـ مادر فریدون ـ خیلی شانس آورده بود که در آن زمان قانون «از کجا آورده‌ای» تصویب نشده بود. وگرنه، با رعایت شؤونات و اصول و غیره، یقه‌اش را می‌گرفتند و او را به مراکز ذی‌صلاح می‌کشاندند و در مورد آن دو پسر، تحقیق و تفحص کافی می‌کردند که ببینند در حالی شوهر ندارد، چه طور صاحب دو بچه شده است؟ بدبختانه در آن زمان، سازمان بازرسی و سایر سازمان‌ها و نهادهای ضروری هم دایر نشده بودند. فکر می‌کنم اگر بودند، به مادر فریدون بیشتر سخت می‌گرفتند، زیرا که او هم در نوع خود یک «دانه درشت» بود که دو پسر «باد آورده» داشت! ای کاش خلافکاری‌های فردوسی تنها در این قبیل موارد خلاصه می‌شد. ولی معلوم نیست چه روابط مشکوکی با نیروهای بیگانه‌ی اشغال‌کننده‌ی عراق داشته که، جغرافیای این کشور دوست و برادر ـ دشمن بعثی صهیونیستی سابق ـ را هم می‌خواهد به سود استکبار جهانی تغییر بدهد و به قرارداد 1975 الجزایر خدشه وارد نماید. او در ادامه‌ی نشر اکاذیب خود ادعا می‌کند که «اروندرود» در اصل نام رودخانه‌ی «دجله» است و شهر «بغداد» نیز در زمان فریدون وجود داشته است. (صفحه‌ی 35)
حال باید از این عنصر حکیم‌نما پرسید که مگر اروندرود در حق او چه بدی کرده که می‌خواهد آن را به مرکز بغداد منتقل بکند و یقه‌اش را به دست اشغالگران امریکایی و انگلیسی و تروریست‌های القاعده بدهد؟
در صفحه‌ی 35 می‌خوانیم که فریدون و سپاهیانش که می‌خواهند به ایران بیایند. از دجله رد می‌شوند و به بیت‌المقدس می‌آیند که خودشان را به ایران برسانند!
بی‌چاره فریدون، عوض این که با یکی از این تورهای مسافری بیاید که راه را میان‌‌بر می‌زنند که یک وعده شام کمتر به مسافر بدهند و یک شب کمتر در هتل اقامت بکنند، آمده و اختیارش را داده دست فردوسی که از قرار معلوم دست چپ و راست خودش را هم درست تشخیص نمی‌داده است. تازه، حضرت آقا را «حکیم» می‌دانند، در حالی که هر بچه دبستانی هم می‌داند که از دجله تا ایران چندان راهی نیست و هیچ لزومی ندارد که فریدون یتیم بدبختی و غریبه، لقمه را سه بار دور سر و گردنش بچرخاند و توی دهانش بگذارد. آدم، دلش به حال این پان ایرانیست‌ها می‌سوزد که ازبس میوه ندیده‌اند، به «سنجد» «قاقا» می‌گویند و این آدم را «حکیم» می‌دانند!
بعضی جاسوس‌ها هستند که «دوجانبه» نامیده می‌شوند و به هر دو طرف دعوا «اطلاعات» می‌دهند. ظاهراً در دعوای میان فریدون و «ضحاک» هم، جناب حکیم فردوسی دو دوزه‌بازی کرده، ولی مانند این دلال‌های «آژانس‌ مسکن» یا «بنگاه معاملات ملکی» و یا «اطلاعات املاک» به هر دو طرف آدرس غلط داده است. چون در صفحه‌ی 38 هم می‌خوانیم که ضحاک برای پیدا کردن فریدون و کشتن او، عازم هندوستان می‌شود. سواد جناب فردوسی را عشق است که...!
ظاهراً جناب فردوسی در حساب هم به اندازه‌ای ضعیف است که تفاوت بین عددهای «یک» و «هفت» را هم درست تشخیص نمی‌دهد. مثلاً در زمان ضحاک و فریدون که هنوز کره‌ی زمین تقسیم نشده بود و همه جا به «ایران» تعلق داشت، از «هفت کشور» صحبت می‌کند! با همه‌ی ادعاهای گنده گنده‌ای که در مورد پیشرفت دانش و فرهنگ در آن روزگار می‌کنیم، جناب فردوسی اصلاً نمی‌دانسته که «دماوند» یک از قله‌‌های رشته‌کوه البرز است. تازه، فریدون، ضحاک را در کدام غار دماوند زندانی کرده است؟ چرا نام آن غار معروف را نمی‌آورد؟ حکیم در نقل جریان تقسیم جهان توسط فریدون بین سه پسر او، در صفحه‌ی 46 می‌فرماید که «روم» و «خاور» به «سلم» رسید. دیدید این آدم دست چپ و راست خودش را هم بلد نیست و حتی چهار جهت اصلی را هم نمی‌داند؟ اگر مرکز جهان در آن روزگار ایران بوده ـ که به قول خود فردوسی، بوده ـ آن وقت باید «روم» در «غرب» و یا «باختر» بوده باشد و اصولاً «خاور» در اینجا معنی ندارد. مگر این که بخواهیم نتیجه بگیریم که فردوسی هم، مانند جغرافی‌دانان انگلیسی در بعد از جنگ دوم جهانی، از قصد این مرزها را غلط می‌آورد که فردا دولت‌های حاکم و ملت‌ها به جان هم بیفتند!
در صفحه‌ی 51 می‌خوانیم که «تور» و «سلم» همراه لشکریانشان به دیدار هم شتافتند و در یک جا جمع شدند. پیشتر هم در همین کتاب خوانده‌ایم که «تور» در «چین و توران» و «سلم» در «روم و خاور» بودند و «ایران» در وسط این دو قرار داشت. حالا از جناب فردوسی خواهش می‌کنیم به این سئوال ساده جواب بدهد که این دو نفر با آن همه لشکر، چه طور از ایران رد شدند و به دیدن هم رفتند که فریدون و «ایرج» متوجه نشدند؟ نکند هوش و سواد این شاهان افسانه‌ای که این همه به وجود افسانه‌ای‌شان افتخار می‌کنیم، درست به اندازه‌ی هوش و سواد خود فردوسی بوده است؟ اطمینان دارم که اگر این سؤال را از خود فردوسی بکنیم، جناب حکیم با زیرکی توجیه خواهد کرد و خواهد گفت که در آن روز برق در ایران قطع شده بود و رادار کار نمی‌کرد و در نتیجه، ایرانی‌ها متوجه نشده‌اند. شاید هم همه‌ی کم‌کاری‌ها و بی‌عرضگی‌های فریدون و ایرج را به گردن حکومت قبلی، یعنی رژیم منحوس ضحاک بیندازد و یقه‌ی خودش را کنار بکشد!
اگر صفحه‌های 51 و 52 را با دقت کافی بخوانیم، متوجه می‌شویم که این «سلم» بوده که از دست فریدون و ایرج عصبانی بوده، ولی با کمال تعجب، می‌بینیم که «تور» ایرج را می‌کشد. نکند آن روز عینک فردوسی گم شده بود و سلم را تور می‌دید؟ اصلاً همه‌ی پروفسورها کم‌حافظه هستند و اشتباه می‌کنند. درست است. بیایید همین را بگوییم و فردوسی را تبرئه بکنیم، وگرنه گند بی‌سوادی و کم‌هوشی حکیم بزرگ درمی‌آید و آن همه افتخارات ملی متکی به یک تعداد افسانه‌ی پر از غلط را از دست می‌دهیم!
جالب است. در صفحه‌ی 55 نوشته است که فریدون به نوه‌اش منوچهر ـ پسر ایرج ـ چیزهای ارزشمندی از قبیل: «اسب تازی»، «خنجر کابلی»، «شمشیر هندی»، «جوشن رومی»، «سپر چینی» و... می‌دهد!
ایوللا جناب حکیم، واقعاً دست مریزاد! ما را ببین که هر سال چندین و چند تا مراسم بزرگداشت، نکوداشت، تجلیل و غیره برایت برگزار می‌کنیم و به حضرت عالی درود می‌فرستیم که عجم را زنده کردی، شاخ غول را شکستی، ملت را از نابودی کامل نجات دادی و...! مرد حسابی! ما که الآن چیزی نداریم، لااقل خودمان را گول می‌زدیم که در زمان‌های گذشته همه چیز داشتیم و غربی‌های استعمارگر آمدند و دار ندار ما را به غارت بردند. لاف و چاخان می‌کردیم و به جهانیان می‌گفتیم که ایرانی‌های باستان، اتم را می‌شکافتند، هواپیما و هلی‌کوپتر داشتند، ضددریایی هسته‌ای می‌ساختند و...! حالا تو همه چیز را لو می‌دهی و می‌گویی که ما هم مثل زنده‌یاد ملانصرالدین، در روزگار جوانی هم چنان تحفه‌ی مهمی نبودیم و حتی شاهان افتخارآفرین ما هم، همه چیزشان را از شرق و غرب وارد می‌کردند؟! این جوری با آبروی یک ملت گذشته‌گرا بازی می‌کنند؟! جداً که...!
قسمت 2 از حق نگذریم، درست است که فردوسی غرب و شرق را درست نمی‌تواند از هم تشخیص بدهد و روم به آن بزرگی را به «خاور» منتقل می‌کند، اما الحق والانصاف، افکار ضدغربی خیلی خوبی دارد. مثلاً در صفحه ی 55 سلم و تور می‌خواهند هدیه‌های گران‌قیمتی به فریدون تقدیم بکنند، اما معلوم نیست به چه دلیل، این هدیه‌ها را از «گنج خاور» یا همان غرب سابق و در واقع از خزانه‌ی رومی‌های بدبخت می‌دهند!
در صفحه‌ی 59 می‌بینیم که جناب حکیم به دلیل فرهیختگی و اطلاعات جغرافیایی فراوان، باز هم یک «گاف» حسابی می‌دهد. در اینجا، سپاهیان سلم و تور می‌خواهند به ایران حمله بکنند. اصولاً باید سلم از غرب و تور از طرف شرق هجوم بیاورند. اگر هم بخواهند با هم باشند، یکی از ارتش‌ها مجبور است از خاک ایران عبور بکند و به سرزمین آن یکی برسد. ولی در اثر معجزه‌های حکیم، یک باره می‌بینیم که هر دو از یک جهت و به طور متحد به خاک ایران سرازیر شده‌اند. واقعاً اگر فردوسی با این همه معلومات و اطلاعات در زمان ما در ایران بود، به طور مادام‌العمر «وزیر امور خارجه» می‌شد. آن وقت ـ مثلاً ـ برای رفتن به تاجیکستان، از کشور دوست و برادر «ونزوئلا» رد می‌شد و به دلیل نزدیکی مسیر، همه‌ی راه را هم پیاده می‌رفت! جناب فردوسی ادعا می‌کند که جنگ بین سپاهیان «منوچهر» از یک طرف و سلم و تور از طرف دیگر، در «هامون» اتفاق می‌افتد. طبق نقشه‌های جغرافیایی امروزه، جنگ باید در بخش مرکزی ایران اتفاق افتاده باشد، زیرا که توران ـ سرزمین ترک‌ها و آن سوی رودخانه‌ی جیحون ـ در شمال شرق ایران و روم در سمت شمال غربی است و به دریای خزر یا خلیج فارس نزدیک نیستند. در واقع، در مطالعه‌ی صفحات بعد می‌بینیم که جنگ میان ایران و توران در «ری» اتفاق می‌افتد. اما در بخش‌های پایانی همین جنگ می‌بینیم که سلم می‌خواهد به یک «دژ» در داخل دریا فرار بکند و دریا هم از «هامون» دور نیست. نکند این آدم به یک جای خشک در وسط «جاجرود» فرار کرده و فردوسی آن را «دریا» دیده است! چون در نزدیکی‌های ری هیچ دریایی وجود ندارد.
«سام«» در «زابلستان» است. همسرش یک پسرس سفیدمو برایش می‌زاید. پهلوان سام که از این بچه ـ «زال» ـ خوشش نمی‌آید، می‌خواهد او را به جایی بیندازد که جانورها و لاشخورها بخورند. او بچه را برمی‌دارد و در نزدیکی «البرز» می‌اندازد. این هم از عقل و شعور پهلوان ما!
یکی نیست به این «سام» بگوید که حتی بی‌سوادترین و کم‌شعورترین آدم‌ها هم اگر بخواهند از شر بچه‌شان راحت بشوند، او را می‌برند و دو ـ سه کوچه آن طرف‌تر، کنار دیوار می‌گذارند و در می‌روند. کدام عاقلی فاصله‌ی زابلستان تا دامنه‌های البرز را با اسب می‌پیماید که یک نوزاد شیرخواره را دور بیندازد؟ اگر هم هدف او «کوه» بوده، مگر در آن نزدیکی‌ها کوهی وجود نداشته است؟
ما را ببین که 60 سال است سینه‌مان را جلو می‌دهیم و با تفاخر تمام می‌گوییم که در زمان‌های قدیم، ایران خیلی بزرگ بود و افغانستان و «کابل» هم بخشی از کشور ما بود. چه می‌دانستیم که فردوسی «تجزیه‌طلب» در صفحه‌ی 74 دست به افشاگری خواهد زد و ما را پیش ملت‌های منطقه سکه‌ی یک پول خواهد کرد و دماغ پرباد ما را خواهد سوزاند؟ برداشته و نوشته است که «کابل» در آن زمان برای خودش کشوری بوده و شاهش هم «مهراب» نام داشته است! این هم از چاخان‌های افتخارآمیز ما که فردوسی مشت‌مان را باز کرد! اگر بنده بخواهم یک روز خاله‌جان 75 ساله و هشتاد بار شوهر عقد دایمی و عقد موقت کرده‌ام را شوهر بدهم، حتماً از فردوسی خواهم خواست که برایش تبلیغ بکند. آقا برمی‌دارد و در مورد هر دختری می‌نویسد که او «در پس پرده» بود. اما با خواندن بقیه‌ی قسمت‌های شاهنامه، می‌بینیم که پالان همه‌ی این دخترها کج بوده و مردهای نامحرم، از وضعیت تک تک اعضای بدن آنان خبردار بودند. اگر هم باور نمی‌کنید صفحه‌ی 75 را بخوانید و ببینید افراد ارتش زابلستان و پهلوان‌‌های دور و به زال، چه گونه تن و بدن خانم «رودابه» را یکی یکی تعریف می‌کنند. آن هم دختری که به قول فردوسی «پس پرده» بود. فردوسی چه تعریف‌هایی از نجابت این دخترها می‌کند، ولی در پایان معلوم می‌شود که حکیم هم مثل دلال‌های «آژانس مسکن» و «نمایشگاه اتومبیل» تعریف‌های الکی می‌کرده و سر پهلوان‌های ما را شیره می‌مالیده که آنها را خام بکند و دخترهای ترشیده‌ی شاه‌ها را به آنها بیندازد. کم مانده بود جناب فردوسی به زال بگوید که این رودابه قبلاً مال یک آقای دکتر بوده که...!
در صفحه‌ی 84 می‌خوانیم که «مهراب» در «کابل» به «تازیان» حکومت می‌کرد! عجب!؟ مثل این که باید ریشه‌ی «القاعده» و جای «بن‌لادن» را از فردوسی پرسید. چون او از وجود تازیان در کابل، آن هم در چندین هزار سال پیش صحبت می‌کند. جداً که این فردوسی علاوه بر جغرافیا، در رشته‌های نژادشناسی و مردم‌شناسی هم یک استاد خیلی باسواد است. فقط جای دانشگاه آزاد در زمان قدیم خالی بوده که او را استاد بکند!
در همان صفحه، زال ادعا می‌کند: «مرا برده سیمرغ بر کوه‌هند»! در زمان ما، پدیده‌ی «فرار مغزها» را فراوان می‌بینیم. ولی انگار در ایران باستان مسأله‌ای به نام «فرار کوه‌ها» هم وجود داشته. چون یک دفعه می‌بینیم که البرز ـ جای زندگی سیمرغ ـ از هندوستان سردرمی‌آورد! ای جان به قربان هوش و سواد و حواس جمع حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی! در صفحه‌ی 91 ادعا می‌شود که سام به «مازندران» لشکرکشی کرد که با «گرگساران» بجنگد، در همین حال «منوچهر» ـ شاه ایران ـ در «آمل» و «ساری» است. ولی همین آدم در همان جا به سام می‌گوید که چون من نمی‌توانم به مازندران سرکشی بکنم، بهتر است تو شاه مازندران باشی. حالا معلوم نیست بی‌سوادی از منوچهر بوده یا خود فردوسی که نمی‌دانستند آمل و ساری از شهرهای مازندران است. ولی این وسط تکلیف بنده‌ی اهل مطالعه و شاهنامه‌خوان روشن نیست که کدام یک از اینها را متهم به بی‌سوادی بکنم، چون در هر حال شیفته‌های تیفوسی ایران باستان بنده را متهم به انکار آن همه عظمت و شکوه خواهند کرد!
اوج سواد و استادی جناب فردوسی و تبحر ایشان در تاریخ و فرهنگ ایران باستان را در صفحه‌ی 109 می‌بینیم که می‌خواهد برای انتخاب نام «رستم» توسط رودابه یک دلیل علمی (!) بیاورد. در فرهنگ واژه‌ها «رُستا» و «رُست» به معنی «استخوان» و «تهم» به مفهوم «درشت» است. نام «رستم» در اصل «رستهم» و به معنای «درشت استخوان» درست است. ولی حکیم توسی می‌فرماید که چون به دلیل درشتی هیکل رستم، رودابه در زمان بارداری و زاییدن عذاب‌های زیادی کشیده، بعد از به دنیا آمدن بچه، می‌گوید «رستم» ـ یعنی رها شدم ـ و به همین دلیل نام بچه را «رستم» می‌گذارند. لابد عیب از گوش‌های زال بوده که «رَستم» را «رُستم» شنیده و یا مأمور اداره‌ی ثبت احوال سواد نداشته است!
از قرار معلوم سلطان محمود غزنوی آن قدر به فردوسی پول می‌داده و آن اندازه در بخشیدن «درم» به او زیاده‌روی می‌کرده که فردوسی تنها به این واحد پول عادت کرده و واحد پول همه‌ی کشورهای جهان در همه‌ی زمان‌ها را «درم» می‌دانسته است. حکیم نامدار در صفحه 109 واحد پول زمان رستم را درم معرفی می‌کند و در جاهای دیگر شاهنامه هم می‌خوانیم که در روم، توران، هندوستان، مازندران و جاهای دیگر هم مردم درم خرج می‌کردند. در همه جای شاهنامه‌ی به آن بزرگی، فقط در دو ـ سه جا نام «دینار» ـ که گویا این یکی هم واحد پولی در ایران باستان بوده است! ـ می‌آید. شاهد دلیل کم‌لطفی فردوسی به دینار این بوده که شاه غزنوی به او قول داده بود برای هر بیت یک دینار بدهد، ولی چون بعد به او «درهم» داده، حکیم هم از دینار و شاه غزنوی قهر قهر تا روز قیامت کرده است!
طوری که فردوسی می‌گوید، گویا هیکل رستم در لحظه‌ی به دنیا آمدن، خیلی درشت‌تر از هیکل هرکول، سامسون، حسین رضازاده (قهرمان وزنه‌برداری فوق سنگین) و... بوده است. آدم واقعاً تعجب می‌کند. مردمان سیستان و افغانستان، بیشتر از 90 درصدشان آدم‌هایی لاغراندام و تقریباً ریزنقش هستند و کمتر امکان دارد یک نفر از اهالی این مناطق بیشتر از 75 کیلو وزن داشته باشد. آن وقت پدر رستم اهل سیستان و مادرش از اهالی کابل است. چه طور امکان دارد در آن محیط، چنین کودک هیکل‌داری به دنیا بیاید و بعدها جهان پهلوان بشود؟ دیدید این فردوسی ماها را «ببو» گیر آورده است؟!
در همان صفحات می‌خوانیم که در لشکر زال و رستم، هزاران فیل نگاه می‌داشتند. این فرمایش فردوسی دیگر از دروغ شاخدار و شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ما و آمارهای الکی مسؤولان محترم هم گنده‌تر است!
فیل حیوانی است که همیشه به آب زیاد احتیاج دارد. حساب کرده و گفته‌اند که هر فیل برای شستن خود، در شبانه‌روز به بیشتر از 12 مترمکعب آب نیاز دارد و بدون آب کافی، اصلاً نمی‌تواند زنده بماند. آن وقت در یک منطقه‌ی خشک و کویری مانند سیستان، آب مورد نیاز هزاران فیل را زال از کجا می‌آورد؟ مگر این که بگوییم به طور پنهانی و بدون گرفتن مجوز از وزارت نیروی رژیم پوسیده‌ی منوچهر شاه، جناب زال «چاه عمیق» کنده بود و آب استخراج می‌کرد. البته مسأله را باید از رودابه خانم پرسید، چون دیگران نمی‌توانند از راز چاه عمیق کندن و آب بیرون آوردن زال باخبر باشند.
طبق مندرجات صفحه 112 منوچهر ادعا می‌کند که حضرت «موسی» در «خاور زمین» زاده شده است. در صفحات پیشین هم خوانده‌ایم که در شاهنامه منظور از «خاور» همان «روم» است. یعنی منوچهر ـ شاید هم فردوسی ـ موسی را هم اهل «روم» می‌دانند. در ضمن، در همان صفحه منوچهر به پسرش ـ «نوذر» ـ سفارش می‌‌کند که به دین موسی بگرود و او هم قبول می‌کند. با این حساب، ایرانیان باستان می‌بایستی «یهودی» می‌شدند، ولی معلوم نیست چرا اصلاً خود فردوسی نگفته که دین حضرت موسی، همان آیین یهود است. یعنی سواد فردوسی در مورد آشنایی با دین‌ها هم... بع‌له؟!
قبلاً در داستان مربوط به فریدون و پسرانش خوانده‌ایم که فریدون سه پسر به نام‌های سلم، تور و ایرج داشت. ایرج را سلم و تور کشتند و خود آنها هم به دست منوچهر کشته شدند. بعد از کشته شدن ایرج هم، چون او پسر نداشت، نوه‌ی دختری‌اش ـ منوچهر ـ را شاه کردند. حالا در صفحه‌ی 135 یک دفعه یک نفر به نام «قباد» پیدا شده که هم خودش، هم زال و رستم و هم فردوسی می‌گویند که او از نسل فریدون است. لااقل نمی‌آیند یک آگهی «حصر وراثت» بدهند که این آدم بیاید و با دلیل و مدرک ثابت بکند که تبارش به فریدون می‌رسد. ما که با مطالعه‌ی دقیق شاهنامه، هیچ نسبتی میان او و فریدون پیدا نکردیم. مگر این که بگوییم در این میان فردوسی و او ساخت و پاخت کرده‌اند و فردوسی، مثل بعضی مأمورهای ثبت احوال زمان رضاخان، یک چیزی گرفته و شناسنامه‌ صادر کرده است.
مثل این که سواد و هوش و حواس قبادشاه هم بیشتر از فردوسی نیست. او که در «البرز» است، ادعا می‌کند که دو تا باز سفید از «ایران» برایش تاج آورده‌اند. راستی، این «ایران» آقای فردوسی کجا است که البرز، سیستان، مازندران و غیره جزو آن نیستند؟ بنده یک روستایی نیمه خل می‌شناختم که به غیر از دهکده‌ی خودشان، به همه جای دیگر «خارجه» می‌گفت. نکند جناب فردوسی هم ایران را فقط «توس» می‌داند و بس؟! آی آقا! لطفاً یک عدد متر یا یک واحد طول دیگر به این فردوسی بدهید که بتواند فاصله‌ها را اندازه بگیرد و این همه سوتی ندهد. این آقا در 143 می‌نویسد که یک سوار در فاصله‌ی نیم روز از اسطخر پارس به زابل آمد. در این صفحه، جناب فردوسی رکورد سرعت «شوماخر»، اتومبیل «فراری» و آنهای دیگر را می‌شکند، بدون این که خودش متوجه باشد! بعد و در صفحه‌ی 155 فاصله یک نقطه از مازندران با یک نقطه‌ی دیگر در همان استان را 400 فرسنگ ـ یعنی دو هزار و 500 کیلومتر ـ و پهنای یک رودخانه را دو فرسنگ ـ 12 کیلومتر ـ حساب کرده است! فقط خواهش می‌کنم نگویید «اینجای بابای دروغگو»!
در 167 در مورد یکی از سفرهای «کاووس» شاه می‌‌گوید: «از ایران بشد تا به توران و چین» یعنی شاه ایران با عده‌ی زیادی لشکر، به توران و چین رفته، ولی حتی روح شاه و مردم توران نیز خبردار نشده‌اند!
  قسمت 3 در همین صفحه می‌بینیم که کیکاووس و لشکریانش از توران و چین می‌گذرند و به «مکران» می‌رسند. اگر عقل‌مان را به دست جناب فردوسی بدهیم، باید به این باور برسیم که «مکران» نام قبلی «کره شمالی» و یا «ژاپن» بوده است!
افراسیاب و کاووس، پادشاه توران و شاه ایران، قرارداد تعیین مرزها را می‌بندند و رود جیحون را به عنوان مرز دو کشور تعیین می‌کنند. بدبخت رستم دستان و دوستانش که از بی‌سوادی و کم معلوماتی فردوسی خبر ندارند، برای شکار به «سرخس» می‌آیند. اما معلوم می‌شود که شهر سرخس در داخل توران زمین و جزئی از خاک «توران» است! اگر هم باور نمی‌کنید صفحه‌ی 181 را بخوانید تا برایتان معلوم شود که جناب فردوسی هم از لحاظ هوشی و شعور و بخشیدن شهرهای ایران به کشورهای همسایه، دست کمی از فتحعلی‌شاه و وزیر فرهیخته‌اش ندارد!
از حق نگذریم، شاهنامه‌ی فردوسی یک سند مستند و در واقع یک مشت محکم و پاسخ دندان‌شکن و غیره در برابر ادعاهای این نژادپرست‌ها است. با دقت در این اثر معروف حکیم توس، می‌بینیم که پدربزرگ ما دری رستم ـ مهراب ـ از نژاد «ضحاک» و در واقع «تازی» است. مادربزرگ مادری‌اش هم که «ترک» می‌باشد. از طرف دیگر، مادرهای «سهراب» و «سیاووش» هم ترک و از قوم و خویش‌های افراسیاب هستند. سیاووش و بیژن هم که از توران، زن ترک می‌گیرند. با این حساب، بهترین و پهلوان‌ترین مردان شاهنامه کسانی هستند که مادر غیرایرانی دارند. مثل این که این حکیم فردوسی از آن چاقوهایی است که دسته‌ی خودش را می‌برد. بی‌چاره آنهایی که دلشان را به این حکیم‌ها خوش کرده‌اند!
بالاخره بی‌سوادی این فردوسی، دو کشور ایران و توران را به جان هم خواهد انداخت. اصلاً با خواندن شاهنامه، آدم خود به خود به این نتیجه‌ی علمی می‌رسد که «در هر جنگی، پای یک فردوسی در میان است!»‌ اگر شک دارید، صفحه‌ی 219 را بخوانید تا حساب کار دستتان بیاید. در اینجا، کاووس ناحیه‌ی «کهستان» را به «سیاووش» می‌بخشد. فردوسی هم ادعا دارد که کهستان در «ماوراء‌النهر» واقع شده است! این را هم می‌دانیم که «ماوراء‌النهر» به سرزمین‌های آن سوی جیحون گفته می‌شد. با این حساب، جناب کاووس مناطق متعلق به افراسیاب را به پسرجان خودش بخشیده است!
طوری که ادعا کرده‌اند، سیاووش یک جوان آزاده، پهلوان، فهمیده، صاحب غیرت، روشنفکر و دارای همه‌ی خصلت‌های عالیه‌ی انسانی بوده است. حالا همین جوان روشنفکر و دارای شعور اجتماعی، در مورد «زنان» می‌گوید: چه آموزم اندر شبستان شاه؟               به دانش زنان کی نمایند راه؟!
فرض کنیم این آقا ژیگولو نسبت به شبستان شاه مشکوک بوده و حدس می‌زده است که آنجا در واقع یک «خانه‌ی فساد» است که اعضای آن باید دستگیر و به «دایره‌ی مبارزه با مفاسد اجتماعی» تحویل داده شوند. این را ما هم باور داریم. ولی چرا در مصراع دوم، کلمه‌ی «زنان» را به کار گرفته و کل زنان عالم را هدف سوء‌‌استفاده کرده و حرف خودش را در دهان او گذاشته است؟ همیشه این طور بود، که مردان به ظاهر «مردنما» و در اصل «زن ذلیل» خیلی دلشان می‌خواهد که از زن‌ها انتقاد بکنند و بد آنها را بگویند. اما چون از ترس عیال مربوطه جرأت چنین کاری را ندارند، همان انتقاد را از زبان دیگران بیان می‌کنند که در کانون گرم خانواده کتک نخورده باشند!
سودابه، همسر قانونی کاووس‌شاه است. تا جایی هم که خود فردوسی نوشته، این خانم دخترشاه هاماوران بود و پیش از کاووس، هیچ همسری نداشته است. پس اگر دختری داشته باشد، بی‌شک از کاووس است. سیاووش هم که پسر کاووس است و دختر سودابه، در واقع «خواهر ناتنی» او محسوب می‌شود. اما در صفحه‌ی 223 می‌بینیم که سیاووش به سودابه پیشنهاد می‌کند که دخترش را به او بدهد! بفرما، این هم از جوان پاکدامن شاهنامه که تازه دست پرورده‌ی رستم است و فردوسی، آن همه در باره‌ی دینداری، درستی و پاکدامنی‌های او تعریف می‌کند، باز صد رحمت به عروس‌های تعریفی روزگار ما! کجا هستند آنهایی که می‌گویند: «جوان هم، جوان‌های قدیم»؟! پررویی پسرک را می‌بینید؟!
سیاووش از طرف پدرش مأمور می‌شود که به جنگ با افراسیاب برود. مطابق مندرجات صفحه‌ی 233 او ابتدا به شهر «هری» ـ احتمالاً «هرات» ـ می‌رود، بعد سپاهیانش را به طالقان می‌کشاند، بعدش به «مرو» رهسپار می‌شود و در نهایت به «بلخ» می‌رسد. این آدم، فرمانده ارتش بود یا یک نفر توریست؟ برای چه این جور زیگزاگ راه می‌رفت؟ نکند با خرچنگ نسبتی داشت و یا راه رفتن را از راننده‌های تاکسی زمان ما یاد گرفته بود؟ کدام عاقلی برای رفتن از «پارس» به «بلخ» اول به طالقان و بعد به مرو می‌رود؟ تقصیر از خود سیاووش است. آدمی که اختیارش را به دست آدم ناواردی مثل فردوسی بدهد، باید هم آواره‌ی کوه‌ها و دشت‌ها بشود. معلوم می‌شود این آقا سیاووش ـ در واقع شازده‌ی کاووس ـ نوشته‌های بنده را هم نخوانده است، چون خیلی خیلی پیشتر از زمانی که او به دنیا بیاید، بنده نوشته بودم که سواد عمومی و اطلاعات جغرافیایی فردوسی در حد «صفر» است و نباید به او اعتماد کرد. بنده و سیاووش که نباید مثل بعضی از ادیب نمایان فعلی باشیم که شاهنامه را «وحی منزل» و علمی‌ترین و قابل اطمینان‌ترین کتاب جهان می‌دانند!
از مطالب صفحه‌ی 240 چنین برمی‌آید که افراسیاب به خاطر صلح با سیاووش، شهرهای بخارا، سغد، سمرقند، چاچ، سپیجاب و غیره را رها می‌کند و به ساحل «گنگ» می‌رود. یکی نیست از فردوسی بپرسد که تو که می‌گفتی افراسیاب شاه توران و چین است، پس چرا هندوستان ـ ساحل گنگ ـ را هم بدون قباله و گرفتن بیعانه به او بخشیدی؟ یک آدم حکیم، چه طور نمی‌داند که هندوستان، مستقل از چین و توران بود و خودش یک شاه داشت. تاریخ‌نویسان فعلی کشور ما، ادعا می‌کنند که از اول خلقت تا دوران قاجاریه، شهرهای سمرقند، بخارا، سغد و...، به ایران تعلق داشته است. ولی فردوسی با یک موضع‌گیری متین، استوار و غیره، می‌گوید که افراسیاب این شهرها را به سیاووش بخشید. با این حساب، یا تاریخ‌نویسان فعلی ما چاخان می‌کنند و یا این حکیم. اگر هم جنابان مورخ به سواد و مدرک خودشان بنازند و بگویند که «دکتر» هستند و لابد حق با آنان است، به یادشان می‌آوریم که فردوسی هم «حکیم» بوده است. حالا آنها دانند و فردوسی که اصولاً باید همدیگر را تکذیب بکنند، ولی واقعیت‌های مسلم را نادیده می‌گیرند و باز...!
سیاووش تا در ایران بود، حاضر نمی‌شد زن بگیرد. اما زمانی که پایش به توران می‌رسد، در عرض فقط یک ماه، دو بار داماد می‌شود. بنا به گواهی صحفه‌ی 255 او اول دختر «پیران» را به همسری می‌گیرد و یک ماه بعد با همسر دوم، یعنی «فرنگیس» ـ دختر افراسیاب ـ ازدواج می‌کند. پس از این داستان نتیجه می‌گیریم که بهترین راه برای تشویق جوانان به ازدواج، فرستادن آنان به دیار غربت است که آن وقت، چند تا چند تا زن بگیرند!
راستی این کار سیاووش چه دلیلی داشته که دختران هم میهن خودش را پسند نمی‌کرده؟ اتفاقاً دیگران هم همین طور بوده‌اند. در میان آدم حسابی‌های کتاب شاهنامه، یعنی مردانی مانند سام، زال، رستم، بیژن، کاووس، سیاووش، داراب و...، حتی یک نفرشان هم حاضر نشده است زن ایرانی بگیرد. از میان این مردان خوش‌سلیقه هم، بیشترشان با دخترهای ترک ـ تورانی ـ ازدواج کرده‌اند. اتفاقاً وفادارترین و بهترین زن‌های شاهنامه هم، همان دختران ترک هستند. چون زن‌های دیگر، یا مثل «سودابه» از اهالی «هاماوران» بود. که «شبستان شاهی» را تبدیل به «خانه فساد» کرد و یا مثل دختر «فیلفوس» یا «فیلیپ» رومی ـ البته در اصل مقدونی و یونانی ـ که رفت و پسری مثل اسکندر زایید که آمد و ایرانی‌ها را خانه‌خراب کرد. به عقیده ی بنده، تنها در این یک مورد، فردوسی واقعاً یک حکیم خیلی خوب و مامانی است. حیف که چنین حکیم‌های خوب و مامانی، خیلی زود می‌میرند و هم‌میهنان گرامی را از دانش و راهنمایی‌های خودشان بی‌نصیب می‌گذارند. اگر این حکیم فرزانه هزار و چند صد سال دیگر هم زنده می‌ماند، آدم می‌توانست پیش از انتخاب همسر، به حضور او برود و مشورت بکند! براساس ابیات صفحه‌ی 294، آقایان رستم، فرامرز و گیو که خیلی هم پهلوان و بامرام و جوانمرد تشریف دارند، سه‌تایی به جنگ یک نفر تورانی ـ «پیلسم» برادر افراسیاب ـ می‌روند. لابد زمانی که سه نفری با یک آدم تنها می‌جنگیدند، به پیلسم بدبخت هم اعتراض کرده و گفته‌اند: «چند نفر به سه نفر؟!» آفرین به حکیم بزرگ توس که با نقل این داستان، یک مشت محکم، و حتی یک لگد محکم به دهان یاوه‌سرایانی زده که رستم را اوج مرام و معرفت و لوطی‌گری می‌دانند!
فردوسی در صفحه 298 نوشته است که رستم و سپاهیانش برای گرفتن کین سیاووش، به توران هجوم برده و پایتخت آنجا را اشغال کرده‌اند و در همان حال «ثقلاب» و «روم» را هم ویران می‌کنند. مرحبا به رستم که از یک فاصله‌ی بیشتر از پنج هزار کیلومتری، می‌تواند روم را با خاک یکسان بکند. حالا اگر ما، به عنوان یک پان ایرانیست دانشمند و همه چیز‌دان، ادعا بکنیم که ایرانیان باستان موشک‌های بالستیک و قاره‌پیما و غیره با کلاهک‌های هسته‌ای و بمب‌های اتمی داشته‌اند، احتمال دارد برخی عناصر معلوم‌الحال و خیانتکار و مغرض پیدا بشوند و حقیقت به این آشکاری و بزرگی را تکذیب بکنند. اصلاً به نظر بنده، سران امریکا و اروپا شاهنامه‌ی فردوسی را خوانده‌اند که این همه در مورد قصد ایران برای تولید سلاح‌های اتمی تهمت می‌زنند. ما باید با فردوسی برخورد بکنیم که اسرار نظامی رستم را این طور آشکار کرده است! باز خداوند پدر فردوسی را بیامرزد که ننوشته که رستم کره‌ی مریخ و سایر سیاره‌ها را مورد حمله قرار داده است. دروغ که تیغ ندارد که توی گلوی آدم فرو برود. فقط کمی حیا لازم است که آن هم...!
باز در همان صفحه می‌خوانیم که افراسیاب بعد از کشتن سیاووش، فلنگ را بسته و فراری شده است. جناب رستم که اصولاً باید افراسیاب و برادرش ـ «گرسیوز» ـ را به خاطر کشتن سیاووش اعدام بکند، دستور می‌دهد سپاهیانش یک منطقه‌ی هزار فرسنگی را قتل و غارت بکنند و همه‌ی افراد برنا و پیر را بکشند. حالا اگر حساب کنیم که هر فرسنگ برابر شش کیلومتر است، باید به این نتیجه برسیم که مردم یک منطقه به وسعت چهار فرسنگ مربع، یعنی اهالی یک جای 36 میلیون متر مربعی، به خاطر یک جوان و به فرمان یک پهلوان خیلی خیلی جوانمرد و لوطی‌منش و بامرام، قتل‌عام شده‌اند، آن هم پیر و برنا و...؛ حالا بگذریم از این که 36 میلیون کیلومترمربع هم چه وسعت زیادی است. به نظرم در این مورد، تقصیر از واحد طول و سطح است و فردوسی غیرممکن است که اشتباه بکند!
حکیم نامدار توس در صفحه‌ی 288 می‌نویسد:
کسـی کــه بــُوَد مهتــر انـجمــن          کفــن بهتــر او را زفــرمــان زن سیاووش به گفتار زن شد به بـاد         خجستــه زنی کــو زمــادر نـزاد زن و اژدهـا، هر دو در خـاک بـه            جهان پاک از این هر دو ناپاک به!
بنده وکیل و وصی خانم‌ها نیستم و به جناب حکیم فرزانه و فرهیخته و غیره، ابوالقاسم فردوسی هم ایراد نمی‌گیرم که چرا نیمی از بشریت را «ناپاک» می‌شمارد و آرزو می‌کند که ای کاش زن‌ها اصولاً به دنیا نمی‌آمدند. لابد در آن صورت، خود فردوسی برای خودش جایی برای به دنیا آمدن پیدا می‌کرد که احتیاج به زن ـ مادر ـ نداشته باشد. مثلاً از پدرش متولد می‌شد!
اما اشکال و سؤال بنده در اینجا است که در میان دوستان خودم، آن هم در محافل و انجمن‌های ادبی، انسان‌های ادیب و فرهیخته‌ای را می‌شناسم که به فردوسی و شاهنامه، عقیده‌ی صد در صد دارند و ذره‌ای انتقاد از این شاعر و کتاب را «کفر مطلق» می‌دانند. اما همین دوستان عزیز، درست مثل خود این بنده، به شدت «زن‌ذلیل» تشریف دارند و بدون «فرمان‌ زن» حتی جرأت نفس کشیدن و آب خوردن را هم ندارند. حالا ما دمب خروس را باور بکنیم و یا...؟!
در صفحات 308 تا 310 گیو به تنهایی یک هزار پهلوان را می‌کشد! یک نفر هم نیست به این «جواد نعره» باستانی بگوید: «بالا! سن یاراتمامیسان‌کی سن قیریرسان!»
رودکی، پدر شعر فارسی، همراه شاه سامانی و سوار بر اسب از جیحون گذشته بود و آنجا را خوب می‌شناخت و تازه با کمی اغراق می‌گفت که آب جیحون، به خاطر روی دوست ـ شاه سامانی ـ بر سر شور و نشاط آمده و جهش می‌کند و تازه به کمرگاه اسب می‌رسد:
آب جیحون از نشاط روی دوست                خنــگ مــا را تــا میــان آید همی
اما حکیم توس، که اتفاقاً خودش هم بچه‌ی خراسان بوده و اصولاً بایستی لااقل این جیحون را بشناسد، آنجا را «دریای ژرف» می‌نامد. حالا شما قضاوت بکنید که چه کسی واقعاً «خنگ» است؟ آن خنگی که رودکی در شعرش گفته و یا...؟
در صفحه‌ی 317 اردبیل «جایگاه اهریمن آتش‌پرست» و در 319 «بهمن دژ» از حومه‌ی اردبیل «جای دیوان» معرفی می‌شود. اما در 322 خود «کیخسرو» به «آذر آبادگان» می‌آید، در آنجا باده می‌نوشد، اسب می‌تازد و آتش را پرستش می‌کند. اگر «آتش‌پرستی» کاری کفرآمیز و از آداب اهریمن است، جناب کیخسرو چرا آتش‌پرستی می‌کند؟ در ثانی، مگر اردبیلی‌ها چه بدی در حق فردوسی کرده‌اند که آنان را «دیو» و «اهریمنی» می‌داند؟ نکند آنها هم، مانند سلطان محمود، قرار بوده به جناب حکیم سکه‌های زر بدهند و بعد، نقره داده‌اند و جناب حکیم عصبانی شده است؟!
قسمت 4
در صفحه‌ی 325 کیخسرو لیست پهلوانان ایران را می‌نویسد. اما در این لیست نامی از زال، رستم، زواره، فرامرز و سایر اعضای خانواده‌های بازماندگان سام به میان نیامده است. جالب است، کیخسرو و فردوسی، این پهلوان‌ها را ایرانی نمی‌دانند. آن وقت بعضی‌ها در زمانه‌ی ما کاسه‌‌های داغ‌تر از آتش شده‌اند و می‌خواهند برای اینها تابعیت‌های ایرانی بگیرند. شاید هم رستم و قوم و خویش‌هایش بعد از بر سر کار آمدن طالبان، به ایران پناهنده شده‌اند و حالا بعضی‌ها می‌خواهند برای آنها اصالت ایرانی جعل بکنند. تا جایی که شاهنامه نوشته و بنده هم به یاد دارم، جناب زال در زمان دیدن رودابه ـ دختر مهراب کابلی ـ نخوانده بود که: «آی دختر کابلی، من یه ایرانی هستم...» که بعدش هم پشت سر هم تکرار بکند: «از اون بالا کفتر می‌آید، یک دانه دختر می‌آید...»!
 
صفحه‌ی 334 به ما می‌گوید که «فرود» ـ پسر سیاووش ـ در «کلات» است. لشکر ایران هم به آنجا نزدیک می‌شود. در این حال دیده‌بان فرود آنها را می‌بیند و گزارش می‌کند که از دژ «دربند» تا بیابان «گنگ» پر از لشکر است!
اصولاً دیده‌بان باید یک فرد خیلی دقیق باشد، اما انگار فردوسی به زور می‌خواهد شاهنامه‌اش را به «چاخان نامه» تبدیل بکند. «کلات» در خراسان واقع شده و قشون ایران هم برای رفتن به مرز توران و جنگ با افراسیاب، باید از آنجا بگذرد و به آن طرف جیحون برود. اما «دربند» در شمال «قفقاز» واقع شده و در واقع قفقاز را از مناطق جنوبی روسیه جدا می‌کند و همان جایی است که می‌گویند جناب «ذوالقرنین» دیواری از آهن کشید که قوم «یأجوج و مأجوج» نتوانند به طرف جنوب حمله‌ور بشوند. از طرف دیگر، اصلاً در همه‌ی دنیا جایی به نام «بیابان گنگ» وجود ندارد. رودخانه‌ی گنگ در بخش شمالی هندوستان واقع شده که منطقه‌ای پرباران است و در واقع جلگه‌ای است که بیشتر سطح آن را هم جنگل می‌پوشاند. تازه، برای این که از دربند تا گنگ پر از لشکر بشود، باید بیشتر از پنج میلیارد نفر آدم جمع بشوند.
می‌گویند یک آدم مست به یک مرد محترم و فرزندش گیر داده بود و می‌خواست با آنها دعوا بکند. مرد محترم کوتاه آمد و گفت: «آقای عزیز! شما در این لحظه مست هستید. خواهش می‌کنم فردا تشریف بیاورید. آن وقت هر امری که داشتید بنده اطاعت می‌کنم.»
اما مرد مست جواب داد: «من اگر مست بودم، شما چهار نفر را هشت نفر می‌دیدم، در حالی که به درستی تشخیص می‌دهم که چهار نفر، آن هم دو تا دو تا، با هم دوقلو هستید»! بنده جسارت نمی‌کنم به فردوسی یا آن دیده‌بان چیزی بگویم، ولی مثل این که این چهار نفر ـ ببخشید، دو نفر! ـ یا اصولاً اهل حساب و کتاب و این جور چیزها نیستند و یا، زبانم لال...! آخر چه طور ممکن است یک آدم باسواد، آن هم یک حکیم، در حالت طبیعی چنین چیزهایی به هم ببافد؟ خاک بر سر آن سلطان محمود غزنوی که لااقل جایی به نام «مبارزه با منکرات» نداشته که با این قبیل عناصر معلوم‌الحال، یک چنان برخوردی بکند که مایه‌ی عبرت خیام و حافظ بشود!
حالا صفحه‌ی 401 را می‌خوانیم. در اینجا پیران از کمک‌های نظامی «خاقان چین» تشکر می‌کند و به او می‌گوید که تو برای آمدن به ایران، در 

ادامه مطلب


نظرات() 

مقالات «گاف»‌های حكیم «فردوسی» در «شاهنامه» -2

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-09:54 ب.ظ

فردوسی ننوشته که این طفل صغیر، دخترهایش را هم شوهر داده بود یا نه؟!
در کتاب حکیم فردوسی، شاهان دست به هر غلط‌کاری می‌زنند که البتّه از آنها همین انتظار را هم داریم ولی اشکال کار اینجا است که دراینجا «موبدان» هم یک عقل درست و حسابی ندارند. آن همه فیلسوف و دانشمندان نجومی و هندسی و غیره از همه جای جهان جمع می‌شوند و در صفحه‌ی 957 از یزدگرشاه خواهش می‌کنند که پسرش «بهرام» ـ «بهرام گور» ـ را به آنها بسپارد که درست تربیت بکنند که درس بخواند و «آدم» بشود که شاید فردا در یک جایی هم استخدام شد، در این میان «نعمان‌بن منذر» هم می‌دود وسط حرف بزرگترها و می‌گوید که: ما «سواریم و گُردیم و اسب افکنیم، کسی را که دانا بُوَد، بشکنیم»! آن وقت موبدان به یزدگرد پیشنهاد می‌کنند که پسرش را به این عرب بسپارد که او را بزرگ بکند. پس تکلیف «علم بهتر است یا ثروت» چه می‌شود. یعنی آن همه فلسفه، دانش‌های ستاره‌شناسی، ریاضی و... به اندازه‌ی یاد گرفتن یک «اسب افکندن» ارزش ندارد؟ حالا اگر آن فیلسوف‌ها و دانمشندها از یک مدرسه‌ی «غیرانتفاعی» یا «دانشگاه آزاد» می‌آمدند، آدم می‌توانست خودش را قانع بکند که حتماً موبدان می‌دانستند که فقط پول می‌گیرند و مدرک صادر می‌کنند و سواد درست و حسابی یاد نمی‌دهند! شاید هم موبدان می‌دانستند که با سواد و مدرک و امثال اینها، آدم را برای خدمتگزاری هم استخدام نمی‌کنند، در حالی که آدم «اسب افکن» می‌تواند در آینده شاگرد یک «بنگاه معاملات ملکی» بشود و یا سر چهارراه بایستد و کوپن بخرد و سیگار بفروشد و...! تازه، مگر برای گرفتن مدرک دانشگاهی و استخدام شدن به عنوان «شاه» در ایران، آدم حتماً باید درس بخواند؟ هیچ هم این طور نیست. همه‌ی ما اشخاص محترم و پرتلاش و افتخارآفرینی را می‌شناسیم که در همه‌ی عمرشان یک بار هم به هیچ دانشگاهی نرفته‌اند، ولی هم مدرک «دکترا» دارند و هم به عالی‌ترین مقام‌ها رسیده‌اند و کلی هم از ملت طلبکار هستند!
به عقیده‌ی بنده باید به حضرت فردوسی در درس‌های جغرافی و تاریخ، یک نمره‌ی «شعبان‌خانی»، مثلاً 200، 500 یا هزار داد. در صفحات 958 و 959 می‌خوانیم که نعمان‌بن منذر اهل کشور «یمن» بود. در حالی که همه‌ی دنیا به اشتباه فکر می‌کنند که این آدم فرمانروای «حیره» ـ در فاصله‌ی میان ایران و عربستان ـ بود. در ضمن، کشور یمن و شهر «کوفه» همسایه‌های دیوار به دیوار هم هستند!
در صفحه‌ی 965 شاه یزدگرد در «نیشابور» است و مثل بچه‌ی آدم برای خودش می‌گردد و حال می‌کند که یک دفعه یک رأس «اسب» از «دریا» بیرون می‌آید و می‌زند و شاه را می‌کشد، یعنی در واقع او را ترور می‌کند!
حالا اگر شما در نزدیکی نیشابور دریایی نمی‌شناسید و یا برایتان معما است که این چه جور اسبی بوده که در داخل دریا زندگی می‌کرده و چه مرضی داشته که از آب بیرون آمده و یک جفتک محکم به دهان یاوه‌سرای یزدگرد کوبیده و او را کشته، دیگر تقصیر از بنده و فردوسی نیست. لطفاً به گیرندگان خودتان دست نزنید و بخصوص آنتن خودتان را حرکت ندهید. اشکال از ایران باستان است که با آن همه شکوه و عظمت و پرافتخاری، هیچ مورد و هیچ چیز درست و حسابی نداشته است!
در صفحه‌ی 969 بهرام و «منذر» ـ این بابا اول «نعمان‌بن منذر» بود و در فاصله‌ی 11 صفحه از کتاب، نامش هم ابتر شد! ـ می‌خواهند از یمن به «تیسفون» بیایند، اما سر راهشان از «جهرم» رد می‌شوند. بدون این که عقل‌شان برسد که تیسفون در نزدیکی بغداد است و اصلاً نباید و لازم نیست از جهرم به آنجا رفت! باز خداوند پدر فردوسی را بیامرزد که ننوشته است که آمدند و از توکیو، پکن، مسکو، لندن، نیویورک و سیدنی رد شدند و به جهرم رسیدند و تازه یادشان آمد که باید سری هم به ژوهانسبورگ بزنند که از آنجا وارد تیسفون بشوند! جریان رأی‌گیری مربوط به انتخابات برای تعیین «بهرام گور» به عنوان شاه ایران در صفحه‌ی 971 هم در نوع خود جالب و خواندنی است. در گزارش مربوط به نتیجه‌ی این انتخابات، فردوسی می‌فرماید:
زپنجاه بـاز آفـریدند سی                   زایرانی و رومی و پارسی
ملاحظه می‌فرمایید؟ برای انتخاب شاه در ایران، عده‌ای هم از «روم» آمده و رأی داده‌اند و نیز، فردوسی یک بار «ایرانی» و یک دفعه هم «پارسی» آورده است!
مثل این که انتخابات در سرزمین پرافتخار ما، سابقه‌ای بسیار دیرینه و درخشان دارد. اما ظاهراً، در آن روزگار عقل کاندیداها نمی‌رسید که چند تا اتوبوس و مینی‌بوس کرایه بکنند که هم روستایی‌ها و هم‌ولایتی‌هایشان را از ایلات و روستاها به شهر بیاورند و به یک دست چلوکباب مهمان بکنند که آنها هم در شهر به اینها رأی بدهند و بعدازظهر هم برای شرکت هر چه باشکوه‌تر در انتخابات، به روستای خودشان برگردند و یک رأی، شاید هم بیشتر نیز، در آنجا به صندوق بریزند و تکلیف خود را ادا نمایند. بلی، جناب بهرام اینها را بلد نبوده و به همین خاطر، رفته و از «روم» آدم‌ها را آورده که برایش رأی بدهند. لابد برای چلوکباب‌ ناهار رأی‌دهنده‌ها هم از گوشت «گورخر» استفاده کرده‌اند، چون بهرام عاشق شکار «گورخر» بود. البته جای شکرش باقی است، چون در زمان ما و در بعضی جاها نه‌تنها گوشت گوسفند و گاو، بلکه گوشت همان گورخر را هم در رستوران‌ها کباب نمی‌کنند، بلکه از گوشت...! و اما این که حکیم فردوسی در این بیت یک بار «ایرانی» و یک بار هم «پارسی» آورده، معلوم می‌شود در کشور افتخارآفرین و شکوهمند و غیره‌ی ما، آن زمان‌ها بعضی‌ها دست به تقلب در انتخابات می‌زدند و دوبار، هر بار با یک شناسنامه‌ رأی می‌دادند، البتّه هنوز تحقیقات باستان‌شناسان روشن نکرده است که در آن زمان هم با شناسنامه‌ی اشخاص «مرده» رأی می‌دادند یا نه!
در صفحه 1040 بهرام و دختر شاه می‌خواهند از هندوستان به سمت ایران فرار بکنند. اینها در مسیر فرار، از یک دریا می‌گذرند!
بنده جرأت نمی‌کنم به شاه هندوستان اتهام بزنم که لابد یا معتاد بوده و یا زنش را طلاق داده بوده و در نتیجه، دخترش «فراری» شده است. متأسفانه مطبوعات کثیرالآگهی زمان ساسانی هم نخواسته‌اند که به خاطر بالا بردن تیراژ خودشان، با این دختر فراری مصاحبه بکنند و بعدش هم درس اخلاق به خانواده‌ها بدهند و...
سؤالی که بنده دارم این است که چرا شاهان و پهلوانان ایران باستان این همه اصرار دارند که در همه جا از «دریا» عبور بکنند؟ بی‌انصاف‌ها به جای این که تابستان‌ها در شهرهای کنار دریا «سمینار» و «همایش» و این جور چیزها برگزار بکنند که میلیون‌ها تومان ـ البته در اصطلاح فردوسی، میلیون‌ها درم ـ بگیرند، می‌آیند و از دریا رد می‌شوند. مگر بهرام و دختر شاه، نمی‌توانستند مثل بچه‌ی آدم، از راه خشکی به ایران بیایند. سلطان محمود غزنوی 17 بار به هندوستان لشکر کشید و آنجا را غارت کرد و حتی یک بار هم رنگ دریا را ندید. معلوم می‌شود هندوستان فردوسی با هندوستان محمود غزنوی، تومانی هفت صنار تفاوت معامله داشته است!
اگر اهل عمران و آبادانی و علاقه‌مند به توسعه‌ی پایدار هستید، لطفاً صفحه‌های 1050 و بعد از آن را بخوانید. نوشته است که «پیروز شاه ساسانی» دو شهر ساخت که اسم یکی را «ری» و نام دیگری را «اردبیل» گذاشت.
البتّه فردوسی عزیزمان در شاهنامه و در داستان مربوط به زمان «کاووس» نام «ری» را آورده و بعدها، چندین بار هم تکرار کرده است. نام شهر «اردبیل» را هم در داستان‌های مربوط به «کیخسرو» خوانده‌ایم. حالا هم اگر در مورد ساخت این دو شهر توسط «پیروز شاه» صحبت می‌کند، فکر نکنید که در کشور تاریخی و شکوهمند و سرفراز ما، از شهرهای ری و اردبیل، هر کدام را دو تا داریم. بلکه بهتر است به دور و بر خودتان نگاه بکنید و ببینید که در زمان ما هم، خیلی از طرح‌ها و پروژه‌ها، چند بار و هر بار به یک مناسبتی، طی مراسم باشکوهی افتتاح و راه‌اندازی شده‌اند و اخبارشان را از طریق رسانه‌های گروهی دیده، شنیده و خوانده‌ایم. فکر می‌کنید مسؤولان پرتلاش، فداکار و سختکوش ایران باستان، به اندازه‌ی مسؤولان فعلی زرنگ نبودند؟!
قسمت 6
در 1064 آمده است که «قباد ساسانی» از اهواز تا پارس، یک شهرستان و یک بیمارستان ساخت و نام آنها را «اران» گذاشت و حالا (در زمان فردوسی) عرب‌ها به آن «حران» می‌گویند. پس با این حساب، در زمان فردوسی شهر «حران» در جایی وسط اهواز و پارس بوده و بعدها ـ به هر دلیل ـ به طرف‌های سوریه و امثال آن تبعید شده و یا به دلیل معتاد شدن شاهان ایران، از خانه فراری شده و به شامات پناه برده است. شاید هم مسأله‌ی «فرار شهرها» در آن زمان به جای «فرار مغزها» عمل می‌کرده است!
در 1071 شاه «کسری» ـ «انوشیروان» ـ ایران را به چهار بخش تقسیم می‌کند. بخش اول «خراسان» است، بخش دوم «قم و اصفهان» و بخش سوم «پارس و اهواز و مرز خزر»! حالا بگذریم از این که خیلی از مناطق ایران در این تقسیم‌بندی فراموش شده‌اند، این «پارس و اهواز و مرز خزر» چه طور توانسته‌اند یک جا جمع بشوند و تشکیل یک استان را بدهند؟ درست است که در زمان ما هم، شهرهای ایران یکی ـ یکی تبدیل به استان می‌شوند، ولی بنده تا حالا ندیده‌ام یک مسؤول محترم رده بالای کشوری، ساحل خزر را بردارد و به اهواز و پارس منتقل بکند. ساحل دریا، پسر باجناق آدم نیست که بشود به عنوان استاندار به یک ایالت و یا به عنوان سفیر به یک مملکت دیگر فرستاد، این یکی فرق می‌کند!
به عقیده بنده، یک فرد تا زمانی که شاهنامه‌ی فردوسی را نخواهنده، هیچ چیزی از علم تاریخ و قرو قاتی کردن آن نمی‌داند و حتی نمی‌تواند رویدادها و واقعیت‌های زمان خودش را خراب بکند، چه رسد که زورش به صدها سال جلوتر برسد.
واقعاً اگر می‌خواهید به آن درجه از دانش و تخصص برسید که همه چیز را قاتی بکنید و یک آش شله‌ی قلمکار به وجود بیاورید، حتماً اول کتاب حکیم توس را بخوانید و بعد دست به اقدام بزنید. مثلاً ایشان در 1202 می‌نویسد که در زمان «هرمز» ـ شاه ساسانی ـ لشکری از خزر آمده بود. تعداد این لشکر به اندازه‌ای زیاد بوده که از «ارمینیه» تا اردبیل، پر از لشکر شده بود و نام فرماندهان این لشکر هم «عباس» و «حمزه» بود!
بفرمایید. لشکر از قوم «خزر» است، قومی که در آن روزگار بت‌پرست بودند. در ضمن، فاصله‌شان با عربستان به اندازه‌ای زیاد بود که در همه‌ی عمرشان نمی‌توانستند نام‌هایی مانند «عباس» و «حمزه» را ـ که نام‌هایی عربی بودند ـ بشنوند. زمان هم، زمان پیش از ظهور اسلام است. یعنی هنوز بیشتر از 40 سال مانده تا مسلمانان حرکت به سمت شمال و شمال شرقی و شمال غربی عربستان را آغاز بکنند. در واقع، هنوز پیامبر اکرم (ص) به پیامبری مبعوث نشده است که بگوییم پای بعضی عرب‌ها به سرزمین خزرها هم رسیده است. اما فردوسی به اندازه‌ای برای پیروز شدن عرب‌ها به سایر اقوام عجله دارد که تاریخ را نیم قرن جلوتر می‌کشد!
در صفحه‌ی 1328 در داستان مربوط به «خسرو پرویز» سرداری به نام گستهم در خراسان است که می‌خواهد به «گرگان» برود. جالب است. این آدم از خراسان حرکت می‌کند و از «ساری» و «آمل» می‌گذرد و به «گرگان» می‌رسد. این کار درست به این می‌ماند که یک نفر بخواهد از «قم» به «تهران» بیاید آن وقت ما بگوییم که او در سر راه خود، از اصفهان و شیراز و بوشهر رد شد و به تهران رسید! حال می‌کنید از این تاریخ معتبر و دقیق؟!
در صفحه‌ی 1337 و در داستان مربوط به نامگذاری «شیرویه» جناب فردوسی می‌فرماید که «نبود آن زمان رسم بانگِ نماز» در حالی که همین فردوسی در داستان‌های مربوط به زمان پادشاهانی چون کیومرث، جمشید و... نوشته است که آنان نماز می‌گزاردند.
حیف که حکیم فردوسی بزرگتر ما است و ادب اجازه نمی‌دهد از او انتقاد بکنیم. وگرنه جا داشت از این حکیم بپرسیم که چه دشمنی با «خسروپرویز» و «شیرویه» داشته که این بدبخت‌ها را متهم به «بی‌نمازی» کرده است؟ نکند علاوه به «خسرو»، «شیرویه» و «فرهاد» خود جناب فردوسی هم خاطرخواه «شیرین» بوده و برای همین، رقیبانش را متهم به ترک صلات می‌کند؟! اگر او هم عاشق شیرین ‌خانم بوده، پس ما شانس آورده‌ایم که مثل فرهاد، تیشه را به سر خودش نکوبیده، چون در آن صورت ما بدون شاهنامه می‌ماندیم و نمی‌توانستیم به چیزی افتخار بکنیم. جداً زنده باد فردوسی که این اندازه زرنگ بوده که خودکشی نکرده است.
در صفحه‌ی 1375 و در مورد توبه‌ی خسروپرویز می‌خوانیم:
چـو آن جامه‌ها را بپوشید شاه                     به زمزم همی توبه کرد از گناه
ما در خود تبریز یک «استخر و سونا» به نام «زمزم» داریم. ولی بنده که از چندین سال پیش مشتری آنجا هستم، هیچ وقت خسروپرویز را ندیده‌ام. اما معلوم می‌شود این خسروپرویزخان، یک شخصیت خیلی اهل اخلاق و اصول و ارزش‌ها بوده که با لباس ـ جامه‌ها ـ وارد «زمزم» شده است که کلیه‌ی شؤونات و اخلاقیات را رعایت کرده باشد. شاید هم به این دلیل با لباس آمده که روی تن و بدنش «خالکوبی» داشته، چون در ورودی استخر نوشته‌اند که ورود افراد دارای خالکوبی ممنوع می‌باشد! فکر می‌کنم همین طور بوده، چون خسروپرویز از یک طرف آدم گردن‌کلفت و لات مسلکی بوده و از طرف دیگر، عشق شیرین خانم را هم در دل داشت و امکان ندارد که عکس آن علیا مخدره را به بازوها و سینه‌اش خالکوبی نکرده و شکل یک قلب و یک تیر را هم ترسیم نکرده باشد. بی‌چاره فرهاد که اگر می‌خواست خالکوبی بکند، باید شکل یک کوه بیستون، یک کله و یک تیشه را می‌کشید!
اگر هم منظور فردوسی از «زمزم» همان چاه معروف مکه بوده، باید به خسروپرویز ایوللا گفت که در صدر اسلام، یواشکی به مکه رفته و حاجی شده است آن هم بدون این که مسلمان بشود! لابد برای این پنهانی رفته که بعد از برگشتن، مهمانی ندهد. حق هم داشته، با این قیمت خیلی بالای گوشت، برنج و...، و با این وضع غذاخوری‌ها، حتی شاه هم که «گنج بادآورده» داشته نمی‌توانسته از عهده‌ی مخارج بربیاید!
در هر حال، بنده عقیده‌ی واثق دارم که در این مورد هم، مثل همه‌ی موارد دیگر، فردوسی اشتباه نکرده است. پس لطفاً به گیرنده‌های خود دست نزنید!
و اما در مورد زنان شاهنامه، آدم واقعاً نمی‌داند قسم‌های جناب فردوسی را باور بکند و یا آن همه دم خروس را که بدجوری هم بیرون می‌زنند.
به داستان هر کدام از این خانم‌ها که می‌رسیم، در اول کار می‌بینیم که فردوسی از عفت و حیا و پوشیدگی آنان صحبت می‌کند و می‌گوید که «در پرده» بوده‌اند ودر همه‌ی عمر، چشم هیچ محرم و نامحرمی به آنها نیفتاده و...
حتی خانم «منیژه» ـ صبیّه‌ی عفیفه‌ی افراسیاب، پادشاه توران ـ می‌گوید:
منیژه منم، دُخت افراسیاب                  بـرهنه نـدیـده تنـم آفتـاب که البتّه بنده با توجه به عملکرد این خانم و تحقیق و تفحص در مورد اخلاق و رفتار و غیره‌ی او، عقیده دارم که باید می‌گفت:
منیـژه منـم، دُخـت افــراسیاب             زبی‌شوهری شد، دل من کباب!
بلی. جناب فردوسی از پوشیدگی و نامحرم‌گریزی و پس پرده‌نشینی دخترهای شاهنامه صحبت می‌کند، ولی خیلی زود مشت حکیم باز می‌شود و بند را آب می‌دهد. چون حتی مردهای لشکرهای چندین کشور بیگانه، وصف تک تک اعضای تن و بدن این علیا مخدره‌‌ها را می‌کنند. اگر هم باور ندارید، برگردید و داستان‌های زال و رودابه، رستم و تهمینه، کاووس و سودابه، بیژن و منیژه و... را بخوانید.
تازه، خود این دخترها هم، خانه‌ی پدرهای خودشان و حتی کتاب ارزشمند شاهنامه را تبدیل به لانه‌ی فساد کرده‌اند. رودابه به زال پیغام می‌فرستد و او را به اتاق خودش دعوت می‌کند و به اندازه‌ای شوق و شور دارد که پیشنهاد می‌کند زال راه‌پله را ول بکند و کمند را هم کنار بگذارد و گیسوهای او را بگیرد و خودش را تا طبقه‌ی دوم خانه بالا بکشد!
تهمینه در موقعیتی به سراغ رستم می‌آید که بنده جرأت نمی‌کنم دوباره آن را بنویسم و تکرار بکنم. منیژه، سودابه و دیگران هم که بدتر!
حالا اگر دختر امروزی جرأت به خرج بدهد و با یک پسر غریبه سلام و علیک ساده‌ای هم بکند، از طرف پدر و برادر خودش و دیگران چنان تنبیهی می‌بیند که...!
بنده عقیده دارم دخترهای شاهنامه، همگی مشتری پر و پا قرص برنامه‌های کانال‌های ماهواره‌ای امریکایی و اروپایی، آن هم کانال‌های خیلی خیلی بد بودند که می‌توانستند این قبیل اداهای زشت و منکراتی را یاد بگیرند و مرتکب بشوند. البته چون اینها اغلب شاهزاده و پولدارر بودند، می‌توانستند از ریسیورها و دیش‌های پیشرفته‌تر و همچنین از کانال‌های کارتی هم استفاده بکنند!
لابد تا اینجا شاهد بوده‌اید که بنده همه جا از شاعر و اندیشمند بسیار بلندپایه و ارجمندمان ـ جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی ـ تعریف و تمجید کرده و سپاسگزار ایشان بوده‌ام که تاریخ پرافتخار ما را به نظم کشیده و به جهانیان ثابت کرده است که سرزمین دلاورپرور ایران، چه زنان و مردان اخلاق‌پرست، پرعصمت، سرفراز، درستکار و غیره‌ای داشته است و باید هم از این حکیم فرزانه و فرهیخته و غیره تقدیر به عمل بیاید.
اما گلایه‌ای هم از محضر ایشان دارم. همه‌ی جهانیان می‌دانند که دوران «هخامنشی» یک دوره‌ی افتخارآفرین از تاریخ کشورمان است. در آن برهه‌ی حساس، سرنوشت‌ساز و غیره است که «کمبوجیه» ـ پسر برومند و نورچشمی «کورش کبیر» ـ به مصر می‌رود و ضمن حملات بشردوستانه به آن سرزمین تاریخی، شخصاً و با استفاده از شمشیر خودش، می‌زند و یک رأس «گاو» را می‌کشد، بدون این که از متخصصان خارجی و از منابع بیگانه کمک گرفته باشد. بعد از او هم «خشایارشا» ـ فرزند فرهیخته، نخبه و غیره‌ی «داریوش کبیر» ـ به یونان حمله‌ور می‌شود و ضمن بسیاری عملیات دانشمندانه، خردمندانه و غیره، دستور می‌دهد 12 هزار ضربه شلاق به دریا بزنند تا آدم بشود! پس چرا حکیم فردوسی این رویدادهای سرنوشت‌ساز و سرفرازی‌ آفرین و افتخارآفرین را در شاهنامه ذکر نکرده است تا ما به جهانیان مباهات بکنیم؟!

منبع : http://guneyebakan.blogfa.com/post-2611.aspx
 : وطن دیلی نیوز  |نظرات() 

راشدی: آیا تدریس به زبان مادری در ایران عملی می شود؟

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-08:54 ب.ظ

زبان و فرهنگستان ادب


متن ذیل مقاله ای است در زمینه تحولات اخیر در خصوص "آموزش زبان مادری اقوام در ایران" به قلم مهندس حسن راشدی، یکی از  اساتید بزرگ و صاحب چند جلد کتاب در زمینه تاریخ و ادبیات .


حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی دستیار ویژه ریاست جمهوری در مورد اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی ، بارها در مورد تدریس زبان اقوام صحبت كرده و اقوام و زبان آنها را نه تهدید بلكه فرصت دانسته اند .

در هفته های اخیر و در سفر رئیس جمهور دكتر روحانی به استان خوزستان نیز آقای یونسی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت :

" آموزش به زبان اقوام در دستور كار است، آموزش به زبان مادری برای سایر زبانها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور كار است"، وی در باره تدریس به زبان مادری در میان اقوام توضیح داده گفت :

" در نشست هایی كه با وزیر آموزش و پرورش داشتیم قرار شد برنامه ای مدون شود تا این مسئله حل شود ." ایشان گفتند: "تدریس به زبان مادری از جمله برنامه های آموزش و پرورش است و در حال انجام تحقیقات بر روی آن هستند، آموزش و پرورش زبان اقوام را تا مقطعی كه لازم باشد برایشان تدوین می كند."

جملات بالا و توضیحات دیگر در مورد تدریس زبان اقوام بارها از زبان دستیار ویژه رئیس جمهور بیان شده و در مطبوعات و رسانه ها منعكس شده است، بر همین اساس ملیّتهای غیر فارس ایران نیز خودرا برای اجرای اصل ۱٥ قانون اساسی و تدوین زبان مادری برای تدریس در مدارس و دانشگاهها آماده می كنند .

یكی از ائتنیكهایی كه جمعیت چند ده میلیونی کشور و به تعبیری ۳۰ میلیونی (۱) را تشكیل میدهند تركهای ایران هستند كه سالهاست برای تدریس زبان تركی آذربایجانی در مدارس تلاش میكنند .

تركهای ایران خود را نه اقلیت، بلكه با جمعیت ۳۰ میلیونی، خود را اكثریت نسبی و یا نزدیك به اكثریت نسبی ایران میدانند، ولی با توجه به این مسئله، آنها هنوز در مدارس آذربایجان تاریخی كه از همدان ، اراك ، ساوه، قزوین، زنجان، خلخال و آستارا گرفته تا كرانه های رود ارس و مرز بازرگان ادامه می یابد در هیچ مدرسه ای و در هیچ مقطعی به زبان تركی آذربایجانی خود آموزش نمی بینند. آنها انتظار دارند با روی كار آمدن آقای روحانی آرزوی چندین ساله آنها كه بعد از حاكمیت خاندان پهلوی بر ایران، فقط در سال تحصیلی ۱۳۲٤ -۱۳۲٥ و در زمان حاكمیت فرقه دموكرات آذربایجان به رهبری پیشه وری جامه عمل پوشید و تحصیل به زبان مادری میسرگردید بار دیگر عملی شود و میلیونها انسان از حقوق اولیه و انسانی برخوردار شوند.

رئیس جمهور حسن روحانی گفته است به وعده هایی كه در زبان تبلیغات انتخاباتی به مردم داده عمل خواهد كرد و نشانه هایی را هم از این عمل را به معرض نمایش گذاشته است . یكی از وعده های آقای روحانی به مردم آذربایجان، احیاء دریاچه ارومیه است كه در طی تبلیغات انتخاباتی گفته بود:" در صورت پیروزی در انتخابات، در اولین نشت با وزراء، كار گروهی جهت احیاء آن تشكیل خواهد داد" كه بعد از پیروزی در انتخابات و تشكیل دولت، این كارگروه هم تشكیل گردید و ظاهراً كارهای مقدماتی هم صورت گرفته است، ولی از تصمیم این كارگروه برای احیاء دریاچه ارومیه چه نتیجه ای حاصل شده است مشخص نیست.!!!!

مورد دیگر از این وعده ها ایجاد فرهنگستان زبان آذری (تركی آذربایجانی) بوده كه این كار هم توسط استاندار آذربایجان شرقی دنبال میشود. لازم است گفته شودكه برای ایجاد فرهنگستان زبان تركی باید نخبگان و متخصصین زبان و ادبیات تركی آذربایجانی از همه استانهایی كه در حوزه زبان تركی قرار دارند دعوت شوند و در مكانی كه مركزیت داشته باشد گرد هم آمده به فعالیت بپردازند و برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در استانهای آذربایجانی و در حوزه استانهایی كه اكثریت مردم آن به زبان تركی سخن می گویند دفاتری دایر شود.

با گذشت بیش از شش ماه از انتخاب شدن آقای روحانی به ریاست جمهوری، فقط مصاحبه هایی از آقای جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی در مطبوعات و رسانهای سمعی و بصری در مورد فرهنگستان زبان تركی پخش شده است ولی در عمل چه كاری در این زمینه صورت گرفته و چه كسانی برای همكاری و نظر خواهی دعوت شده اند چیزی مشاهده نمی شود .

در مورد تدریس زبان اقوام در مدارس هم آقای یونسی تحركاتی در این زمینه داشته است و احتمالاً با افرادی از بین اقوام هم در تماس بوده است ولی این افراد چه كسانی بوده اند و چه تخصص و یا تألیفات و تحقیقاتی در مورد زبان و ادبیات اقوام منسوب به آن داشته اند اطلاعی نداریم.!!!!!!!!!!

در هر حال، آقای یونسی ممكن است در مورد تدریس زبان تركی با افرادی كه آذربایجانی باشند تماس گرفته باشند ولی آیا این افراد در حوزه فعالیت زبان و ادبیات تركی آذربایجانی بوده اند و تحقیقات یا تألیفاتی در مورد این زبان داشته اند و یا صرفاً آذربایجانی و ترك بودن آنها برای آقای یونسی كفایت می كرده هم چیزی نمی دانیم.

در مورد اعلام همكاری فعالین و كسانی كه در زمینه زبان و فرهنگ تركی آذربایجانی فعالیت می كنند با معاون ویژه رئیس جمهور، باید گفته شود كه اتحادیه ای به نام "آذربایجان مدنی درنكلر بیرلیگی"، "بیرلیك" كه در فارسی " اتحادیه نهادهای مدنی آذربایجان" نامگذاری شده و به صورت خلاصه " اتحادیه" نامیده می شود و از تجمیع چند نهاد مدنی دارای اساسنامه و نظامنامه تشكیل شده است در سال ۱۳۸۰ در تهران فعالیت خود را آغاز كرد. این اتحادیه فعالیت خود را در تحقیق و توسعه زبان، ادبیات و فرهنگ تركی آذربایجانی متمركز كرده بود كه مدتی بعد از فعالیت، به صورت موقت از فعالیت ایستاد.

این اتحادیه مجدداً از ۲۷ مهرماه سال جاری فعالیت خود را از سرگرفته و علاوه بر نهادهای مدنی سابق تشكلهای مدنی جدیدی را نیز كه مسئولین آن دارای تألیفات و تحقیقات گرانبها در زمینه زبان، ادبیات، فولکلور و فرهنگ تركی آذربایجانی هستند به جمع خود افزوده است. این اتحادیه كه از تجمیع بیش از ۱٥ نهاد مدنی تشكیل شده آمادگی خود را برای تدوین كتابهای درسی تركی آذربایجانی، روش تدریس این زبان و آماده كردن كادر آموزگاران برای تدریس و فعالیت در فرهنگستان زبان تركی را به آقای یونسی اعلام كرده است.

علی رغم استقبال ملیتهای غیر فارس از برنامه تدریس زبان اقوام درمدارس ، وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ نشستی با رئیس و اعضاء فرهنگستان زبان و ادب فارسی داشته كه در این برنامه آقای غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان و دیگر اعضاء آن مخالفت خود را با این طرح دولت اعلام كرده و آن را "تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یك توطئه برای كمرنگ كردن این زبان عنوان كرده اند." !

به نظر من در بحبوحه مصاحبه های معاون ویژه ریاست جمهوری با خبرگزاریها در مورد اجرای اصل ۱٥ قانون اساسی و تدریس زبان اقوام در مدارس، نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضاء فرهنگستان زبان فارسی كه در رأس آن آقای غلامعلی حداد عادل قرار دارد و تفكر به شدت ناسیونالیستی فارسی وی بر كسی پوشیده نیست نشستی بجا و به موقع نبوده است، چرا كه وظیفه اعضاء فرهنگستان زبان فارسی فعالیت در زمینه واژه گزینی و دیگر مسائل زبان فارسی است نه نظر دهی در مورد اجرای اصل ۱٥ قانون اساسی كه مسئولیت اجرای آن با ریاست قوه مجریه است و با گذشت بیش از ۳٥ سال از انقلاب اسلامی هنوز اجرای این اصل مسلم قانون اساسی عملی نشده است.

برای اجرای این اصل قانون اساسی و تدریس زبان اقوام در كنار زبان فارسی در مدارس، متخصصین، محققین و مؤلفین در زمینه زبان و ادبیات غیر فارسی هستند كه باید برای همكاری و چگونگی اجرای این اصل و تدوین كتابهای درسی دعوت به نشست شوند.

در نشست اعضای فرهنگستان زبان فارسی با وزیر آموزش و پرورش ، آقای فتح ا. . . مجتبایی یكی از اعضاء فرهنگستان ، در این نشست گفت "شكی ندارم كه این موضوع از خارج به ایران آمده است. . . انگلستان و كشورهای شمالی هستند كه می خواهند این مسأله به ایران وارد شود."

آقای مجتبایی فراموش كرده اند كه اصل پانزده قانون اساسی و تدریس زبان و ادبیات اقوام غیر فارس در كنار زبان فارسی در مدارس، ۳٤ سال پیش و در زمان شهید بهشتی نوشته شده و در قانون اساسی گنجانده شده است و آقای مجتبایی مطمئن باشند در آن زمان نه انگلستان و نه كشورهای شمالی نمی توانستند این تفكر را به كسانی القاء كنند كه قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشته و اصل ۱٥ را هم در آن جای دادند.

به دنبال اظهار نظرهای افراطی اعضای فرهنگستان زبان فارسی در مورد تدریس زبان اقوام در مدارس، منتقدین بسیاری در رد این نظریات مقالاتی نوشتند و نظریاتی را ابراز كردند.

در هر حال، اعضا فرهنگستان زبان و ادب فارسی كه ریاست آن را آقای حداد عادل به عهده دارند باید با درك مقتضیات زمان و با نگرش به كشورهای اطراف و همسایه كه مسأله تدریس زبان اقوام را در كشورهایشان حل كرده و ارزش و اهمیت زبان ملیتها و اقوام كشور را در ایجاد اتحاد و اتفاق در كشور درك كرده اند، بهتر است در دیدگاههای خود تجدید نظر كرده و بدانند كه تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس به معنای حذف زبان فارسی نیست، بلكه تدریس این زبانها در كنار زبان رسمی فارسی است كه نه بر تضعیف زبان فارسی بلكه بر تقویت آن و ایجاد اتحاد و همدلی در كشور كمك می كند، چرا كه پایه های زبان فارسی اینقدر ضعیف ونحیف نیست كه قدرت و ایستادگی خود را در عدم رشد و یا نابودی زبانهای دیگر كشور جستجو كند.

دكتر روحانی پیام مردم ایران و خواسته های اساسی ملیتها و اقوام غیر فارس ایران را با توجه به نیاز جامعه كنونی و در ك واقعیتها به درستی دریافته و اگر قولهایی كه در طی تبلیغات انتخاباتی به اقوام داده از جمله تدریس زبان اقوام را عملی سازد آینده نگری عمیقی در جهت رضایت مردم و یكپارچگی و اتحاد و اتفاق در كشور انجام داده است که بعضیها هنوز نتوانسته اند این نیاز جامعه را درک کنند.

..............................................................

(۱) دكتر علی اكبر صالحی وزیر امور خارجه سابق كشور، در سفر خود به تركیه در دی ماه سال ۱۳۹۰ در ملاقات با وزیر امور خارجه تركیه احمد داوود اوغلو گفته بود : " نزدیك به ٤۰% مردم ایران به تركی سخن میگویند ".


منبع : http://guneyebakan.blogfa.com/post-2682 وطن دیلی نیوز  | آرنظرات() 

رضا همراز : تجدد با قاجارها به ایران راه یافت

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-08:51 ب.ظ
گفتگو: محمدعلی ارجمندی

اشاره: ««در سالیان اخیر تحقیقات ارزشمندی در رابطه با تاریخ قاجارها انجام گرفته است، تاریخی که بعد از به قدرت رسیدن پهلوی به صورت هدفدار تحریف و وارونه جلوه داده شده است و هدف از آن زیر سوال بردن کارهای خوب قاجارها و دموکراسی پدید آمده پس از انقلاب مشروطیت بود. بی شک پایه های ایران نوین از علوم مختلف گرفته تا نوع سازی سیستم اداری و نظامی و حتی هنرهای دراماتیک و عکاسی همگی در همین سلسله و توسط عباس میرزا و ناصرالدین شاه بنیان گذارده شده است.

و مهمتر از همه اینها برای نخستین بار در مشرق زمین قانون مترقی مشروطه به امضای مظفرالدین شاه قاجار می رسد که خود آغازی بر مردم سالاری بود. فارغ از این که سرانجام قانون مشروطه و مهمترین دستاورد آن انجمن های ایالتی و ولایتی با کودتای انگلیسی رضاخان و روی کار آمدن حکومت پهلوی برچیده می شود و عصر رونق علم در دوره قاجار به خصوص عهد ناصری و مظفری و عدل احمدشاه با روی کار آمدن حکومت پهلوی جای خود را به برداشت یکسویه و متعصبانه از تاریخ و آسیمیلاسیون فرهنگی اقوام ایرانی من الجمله آذربایجانیان می دهد.

در ادامه با وقوع انقلاب اسلامی مجالی پیدا می شود تا محققین و مورخین مستقل آثارشان را که سالیان سال به فراموشی سپرده شده بود را منتشر کنند و بدین ترتیب فصلی نو در مطالعات تاریخی گشوده می شود. از جمله این محققین که با نگاهی منصافانه به قاجارها نگریسته آقای «رضا همراز» می باشد که دهها مقاله ارزشمند در رابطه با تاریخ و فرهنگ قاجارها ارائه نموده و کتاب «حکومت قاجار از منظری دیگر» ایشان نیز آماده چاپ می باشد. در این اواخر فرصتی پدید آمد تا از نزدیک با استاد گرانقدر رضا همراز در رابطه با تاریخ قاجارها مصاحبه ای داشته باشم. هر چند که ایشان چندان تمایلی به این کارها ندارند .اما زهی این افتخار که لطفایشان شامل حال من گردید. ماحصل آن تقدیم شما عزیزان می شود»»

ـ آقای همراز تعریف شما از دوره قاجارها چیست، به نظر جنابعالی چرا عملکرد قاجارها تا به این حد مورد هجمه قرار گرفته است؟

 ضمن تشکر از الطاف حضرتعالی باید معروض بدارم که اولا این تنها حکومت ترک تبار قاجار نیست که در تاریخ این قدر مورد بی مهری قرار گرفته است . با اندک تاملی به سلسله های ترک تبار به این واقعیت خواهیم رسید . ما تا به حال از قاراقویونلوها ؛ آق قویونلوها  و ... چند کتاب در دست داریم  و چه می دانیم، جالب است بدانیم که یکی از بناهایی که از زمان اق قویونلوها و قرا قویونلو ها در تبریز موجود میباشد مسجد حسن پادشاه است که از پس این همه سال تلی از خاک و خرابه های آن باقی مانده است .! و همه روز آثار اندک باقی مانده از آن نیز سیر نزولی طی می نماید . مسئولین هم که هیچگاه از وعده و وعیدهای خود عقب نشینی نمی کنند! ثانیا حکومت قاجار یکی از سلسله های نسبتا دراز مدت در تاریخ ایران می باشند که خدمات آنها به مراتب بیشتر از کارهای بد آنها است . اما ظاهرا چون تجدد با وجود قاجار به ایران ره یافته، ای بسا یکی از در طاق نسیان بودن نام و یاد قاجار ها باشد.

 قاجاریه دربهای دنیای مدرن را به سوی ایران باز کرد و این کشور محروسه را به آستانه دنیای نوین رساند. بنا به اظهار استاد عنایت الله رحمانی مطبوعات پژوه برجسته و نام آور کشور تاکنون 600 عنوان نشریه عصر قاجاری شناسائی گردیده و این کار ادامه دارد. آیا این کار با آن امکانات اولیه شبیه معجزه نمی باشد.

ـ پس به نظر شما چرابرخی از مورخان دوره قاجار را عصر بی خبری نام نهاده اند ؟

صد البته این طیف نویسندگان فقط یک نیمه لیوان را دیده اند و نیمه دیگر را یا ندیده اند که بعید به نظر می رسد و یا با غرض دیده و نوشته اند که تا حدودی این فرضیه صحیح به نظر می آید . مثلا " کوتاه زمانی پس از اختراع دوربین و رواج فن عکاسی در اروپا و پیش از آنکه این اختراع پر جاذبه و پر سرو صدا حتی در قاره اروپا گسترش یابد ؛ دوربین عکاسی به ایران وارد شد و فن عکاسی رواج یافت . عکاسی شاید تنها فنی باشد که ما آن را از اروپائیان آموختیم و توانستیم درکاربری آن تا حدی پا به پای آنها پیش رویم ... نقش بزرگی که ناصرالدین شاه افزون بر رواج و رونق عکاسی بازی کرد و تاثیر این نقش که امروزه پس از سالها مورد بحث و گفتگو و استفاده است .

اکثریت قریب به اتفاق کسانی که تاریخ قاجار را تخطئه کرده اند به نوعی با تاریخ آذربایجان و ترکان قهر بوده و عمدتا کسانی بوده اند که به زبان و تبار ترکی پشت کرده اند . مثلا رحیم رضا زاده ملک که خدماتش به فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی عیان است با تحریف تاریخ ؛ سعی  بلیغ داشته تا مثلا زبان من در آوردی مرحوم کسروی ( زبان آذری )را زبان پیشین آذربایجان قلمداد کند .

 در این راستا به نوشتن صفحاتی اقدام کرد اما از چه رو تاریخ مصرف آنها خیلی زود گذشت . وی در کتاب سوسمارالدوله خود با تضعیف ها و تحربفاتی سعی در سیاه رنگ کردن سلسله قاجار نموده . ملک که خود زاده مراغه ؛ شهر اوحدی مراغه ای ، عبدالقار مراغه ای موسیقی دان برجسته قرن هفتم و ...بود و در آنجا سالهایی گذرانده بود ؛ مثلا یکی از بایاتی ها را که در ذهن و زبان مردم آذربایجان باقی است و مرحوم اقبال آذر نیز آن را در تصانیف بهیادگار مانده از خود به ترکی خوانده که اصلش چنین است :

آپاردی تاتار منی

قول ائیلر ساتار منی

یاریم وفالی اولسا

آختاریب تاپارمنی

که تاتار را برداشته و به جای آن قاجار گذاشته که تاکنون در هیچ جا مصداق آن نه شنیده شده و نه دیده شده الا در نوشته مرحوم رضا زاده ملک ! البته در این عرصه نیک می دانیم که وی تنها نبوده . با همه احترامی که به نوشتجات سرکار خانم دکتر هما ناطق اورموی دارم ؛ متاسفانه ایشان در مقاله خود با نام عدل مظفری بسان بعضی از محققان کم مایه متاسفانه نیمه خالی لیوان را دیده و تمام کارهای مظفرالدین شاه را به باد انتقاد گرفته و در مقابل میرزا رضا کرمانی ؛ ضارب ناصرالدین شاه را می ستاید . نیک می دانیم که میرزا رضا کرمانی گویا اولین ترور را در تاریخ انجام داده است . اما غافل از این نقطه که شاهی را که سرکار علیه هما ناطق پست و ضعیف می شمارد ؛ هیچ گاه قاتل پدرش را شکنجه نکرد و او را به دست قانون سپرد . حاجی صدرالسلطنه آن روزها شعری در این راستا سرود که یک بیتش چنین بود :

آن میرزا رضای قد کمانچه

زد شاه شهید را طپانچه.

ـ 224 سال قبل آغا محمد خان قاجار کشور یکپارچه ای را تشکیل می دهد که بعد صفویه و افشار به صورت خان نشین اداره می شد و در وضعیت اقتصادی و سیاسی بسیار بدی به سر می برد. آیا این یکپارچگی را می توان تا حدود زیادی مدیون قاجارها دانست؟

 اصلا آن کش و قوس هایی که در زمان قاجار بود متاسفانه تا سالهای واپسین حکومت آنها رگه هایی از آنها را نیز می توان مشاهده کرد . مانند، طغیان شیخ عبیدالله ، حرکات باب ، شرارت ها و فجایع جیلوها، فتنه اسمعیل آقا سمکو و ...  مملکت مملو از سرکشی ها و خان خانی ها بود . گاهی اوقات نیز کنترل آنها واقعا بسیار مشکل بود . قاجارها به این مملکت یکپارچکی دادند و تاریخ ایران در مرحله ای مسلما مدیون قاجاریان می باشد .

 به عنوان مثال زندیه را هیچگاه نباید با حکومت مقتدری چون قاجاریان سنجید . چرا که آنها در مقابل قاجار یک حکومت محلی بیشتر محسوب نمی شدند . نیکی ار . کدی نویسنده سرشناس معاصر نظر جالبی دارد . وی در کتاب ایران دوران قاجار و بر آمدن رضا خان –می نویسد : "قاجار ها توانستند سرزمین ایران را که ؛ پس از سقوط صفویه در 1172 ( 1101 شمسی ) دچار چند دستگی و جنگ شده بود ؛ دوباره یکپارچه ساختند . یکپارچگی تا حدی باعث پیشرفت و بهبود وضع اقتصادی شد ؛ که در دوره قبل به واسطه جنگ های مداوم داخلی و خارجی دچار پس روی شده بود . "

ـ بسیاری از مورخین معتقدند که حکومت قاجاریه با وجود تمامی نقاط قوت و ضعفی که به آن وارد است، به عنوان پشتیبان و پرورنده یک فرهنگ شاخص و قابل توجه نه تنها در طول تاریخ ایران بلکه خاورمیانه بوده است. و در مقایسه با دولت های منطقه ای عثمانی و مصر کارنامه بسیار روشن و جذابی دارد. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟ ببینید این لیاقت و کارایی را داشتند که در اولین فرصت مناسب اختراعات جدید را از آن سوی مرزها به ایران وارد می نمودند . عکاسی ،سینما ، طب نوین ؛ تلگراف ، روزنامه جات ، آوردن ترن ( راه آهن ) ، دروس جدید ؛ آموزش السنه فرنگی و ... همه از شاهکارهای قاجاریان بودند . زمانی که چیزی در مملکتی خیلی دوردست اختراع می شد در اندک زمانی به ایران نیز راه می یافت که پس از سالها از آن مثلا تازه همسایگان متوجه می شدند ای بابا چیزی اختراع شده در همسایگی شان !

ـ جایگاه آذربایجان را در دوره قاجار چگونه تمثیل می فرمائید ؟

آذربایجان آن روزی مستعددتر از سایر شهرها و ولایات ایرانبود. از این رو اصلاحات از آذربایجان شروع شده و به اقصی نقاط ایران راه یافت . اگر چه عباس میرزای قاجار متولد مشهد بود ولی چون در آذربایجان و خاصه تبریز سامان و  نشو و نما یافت و زمینه را فراهم دید دست به اصلاحات زد . قائم مقام ها آذربایجانی نبودند اما در آذربایجان بال و پر گشودند .مشروطه، بزرگ‌ترین، مهم‌ترین و موثر‌ترین تحول سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران بوده است. مشروطه نقطه عطف و پایان یک مرحله از تاریخ ایران و آغاز مرحله جدیدی است. مرحله‌ای که تا به امروز با ماست و اساسا اکثریت قریب به اتفاق گفتمان سیاسی امروزی ما برگرفته از مشروطه است.

عقبه انقلاب مشروطیت مبتنی بر یک سیر تحول بود. مشروطه اساسا برای پیشرفت بود، مشروطه برای ایجاد تغییر و تحول، نوسازی، آوردن مدرنیته و تغییرات مدرن بود و به تعبیری رهایی ایران از وضعیت آشوب زده ای که مملکت در آن قرار داشت.

ـ یعنی این فکر مترقی را بایستی دهه ها قبل از مشروطه جستجو کرد؟

بله امروزی کردن جامعه ایران از مشروطه آغاز نشد بلکه ریشه در سال‌ها قبلاز آن داشت.فکر تغییر و ضرورت تغییر در آذربایجان چنانکه گذشت دست کم به یکصد سال قبل از مشروطه و به آغاز قرن نوزدهم می‌رسید. نخستین بار قائم مقام‌ها، میرزاعیسی و میرزا ابوالقاسم در ابتدا به قدرت رسیدن فتحعلی شاه در دهه نخست قرن نوزدهم یعنی درست یک صد سال قبل از مشروطه به ضرورت تغییر و تحول پی برده بودند. متوجه شده بودند که ایران دچار مشکلات و درماندگی‌های عظیمی است. اما بنابر دلایل سیاسی هر دوشان توسط دربار به قتل رسیدند.

 بعد نوبت به شاهزاده اصلاح‌طلب عباس میرزا رسید. او تلاش‌های مضاعفی برای تغییر به وجود آورد دانشجویان چندی را به اروپا اعزام نمود . دستگاه چاپ و روزنامه را راه اندازی کرد. اما بیماری عفونی که در چهل سالگی به سراغش آمد و او را از پای در آورد، به تلاش‌های عباس میرزا برای تغییر خاتمه داد. تا مدتی ناصرالدین شاه به دنبال تغییر و تحول بود. بعد نوبت رسید به میرزا حسین خان سپهسالار رسید. او به دنبال روزنامه، دولت مرکزی، آزادی، مبارزه با فساد و بالا‌تر از همه حاکمیت قانون بود. اما او هم بعد از سه سال نتوانست. بعد نوبت به ؛ میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی ؛عبدالرحیم طالبوف تبریزی، امین‌الدوله ، میرزا فتحعلی آخوند زاده ؛ زین العابدین مراغه ای ؛ میرزا علی اکبر صابر شروانی ؛ حاج میرزا حسن رشدیه تبریزی  و این دست رجال قاجار رسید. بعد مشروطه آمد.

ـ آیا می توان بر این مهم تاکید که در زمان ناصرالدین شاه یک نوع رنسانس ادبی و هنری در ایران بوجود آمده بود، همه هنرها در این دوره ترقی می کند و نویسندگان و روشنفکران بسیاری در آن دوره بوجود آمدند؟

 مطمئنا ناصرالدین شاه یکی از شاهان باسواد و فرنگی مآب قاجاری بود که به غیر از زبان مادری خود یعنی ترکی به زبانهایی چون فارسی و فرانسه نیز مسلط بود . مثلا شما ایشان را با سر سلسله پهلوی رضا شاه مقایسه نکنید که گویا در انجام یک خطابه موجز چقدر دشواری می کشید . نوشتن نیز بماند که سواد آن را ئداشت. البته رگه های رنسانس ادبی را باید از زمان محمد شاه یعنی پدر ناصرالدین شاه جستجو کرد . چرا که در زمان ایشان دانشجویانی به پیشنهاد مرحوم عباس میرزا راهی فرنگ شدند و روزنامه جاتی نیز منتشر کردند . اما به معنی اخص کلمه با شما هم عقیده ام .

ـ قاجارها در بسط دادن فرهنگ ترکی چه سهمی داشتند، و رفتار آنها با اقوام ساکن ایران به نسبت پهلوی چگونه بود؟

سهم قاجارها در بسط و گسترش زبان ترکی به مراتب بیشتر از سلسله و دودمان پهلوی هاست . با اندک نگاهی به کتب منتشر به زبان ترکی و حتی کتابهای درسی که به زبان ترکی و به طریقه افست منتشر می شدند در می یابیم که سهم آنها چشمگیر است .

 مثلا در طول حکومت 16 ساله رضا خان تعداد کتبی که به زبان ترکی انتشار یافت ، شاید به تعداد 16 عدد نباشد که به سالی یک جلدرقم خورد . میرزا حسن رشدیه در این دور و زمانه بود که کتاب آنادیلی خود را منتشر نمود و سایر کتابها که فراوانند و خوشبختانه قسمتی از آنها را می توان به دست آورد . تا جایی که من دیده ام در مطبوعات  و کتب آن عهد به سایر اقوام نه تنها با دیده احترام نگریسته شده بلکه حرمت یکایک آنها نیز پاس داشته شده اند .

 مثلا در همین اورمیه  چقدر مسیونرها ساکن این شهر شده بودند، اگر اینها بیمی داشتند قطعا نمی توانستند اتراق کنند. در این راستا من معتقدم قاجارها به آن روی سکه بیشتر توجه می کردند . آنها از علم میسیونرها بیشتر استفاده می کردند گیرم که می دانستند ای بسا روزی این میهمانان موی دماغ خواهند شد! همچنان که امروزه شما فردی افغانی در تبریز نمی توانید پیدا کنید . چرا که آنها نیک می دانند که جایشان تبریز نیست و از این رو هیچگاه به تبریز به دیده سکونت ننگریسته اند .

ـ نقش راهبران فکر مشروطه نظیر عبدالرحیم طالبوف و فتحعلی آخوندزاده را در اواسط قاجاریه و در نهایت پیروزی ژرف ترین رخداد مدنی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

 آنها نه تنها به آذربایجان و ایران آبرو بخشیدند بلکه از منورالفکران قاجاری بودند که هر کدام در گوشه ای کنج انزوا اختیار نمودند . میرزا فتحعلی آخون زاده که به خطا او را آخوند زاده می شناسیم با به یادگار گذاشتن آثار ماندگاری نام خود را بر اولین صفحات طلائی تجدد ایران حک نمود .

یا حاج میرزا عبدالرحیم نجار زاده تبریزی ( طالبوف ) که در اوان جوانی به آن سوی ارس روانه میگردد ، دیری نمی پاید که پله های ترقی را می پیمایند و آثار فاخری از خود بر جای می گذارند که هنوز هم لنگه آنها را ما نمی توانیم بیافرینیم . البته در کنار این دو تن باید از میرزا یوسف خان مستشار الدوله نیز یاد که که نخستین مرتبه کتاب رشک انگیز یک کلمه را نوشت و قربانی آن شد . و نیز میرزا آقا تبریزی که نخستین نمایشنامه ها را خلق کرد . همچنین زین العابدین مراغه ای خالق اثر رشک انگیز « سیاحتنامه ابراهیم بیگ » و ...

ـ آقای همراز اگر اشتباه نکرده باشم آخرین کتاب شما نیز در این خصوص است؟ بنده چندین سال است که در این حوزه مطالعات و یادداشتهایی دارم که تاکنون منتشر نکرده و امیدی نیز فعلا به انتشار آن ندارم . چرا که خوشبختانه همه روزه بابهای نوینی را رودر روی خود مشاهده می نمایم . البته عنوان کتابی که به اتمام رسانده ام این چنین است « حکومت قاجار از منظری دیگر » بنده کم مایه به هنگام تالیف این وجیزه و مطالعه در اطراف و اکناف دودمان قاجار و موضوع سیر اندیشه خواهی در آذربایجان ؛بخصوص در دوره قاجار با سوالات زیادی روبرو گردید که متاسفانه جواب پاره ای از آنها را هنوز هم به درستی در نیافته است .

 آخر چطور چنین چیزی می تواند باشد که در دوره قاجار از طرفی حکومت در مقابل اندیشمندان بیاستد و فضای اندیشه خواهی را مسدود کند و از طرفی نسبت به ترقی مملکت ؛ کارها و گام های اساسی بر دارد ! اعزام محصل به خارج ؛ نشر انواع کتب و روزنامه به زبانهای ترکی و فارسی ؛ ایجاد چاپخانه در آذربایجان و بلخصوص تبریز ؛ کمک به نشر روزنامه منتقد اختر  چاپ استانبول  ؛ ایجاد و راه انداری ترن و ... خود ناصرالدین شاه پیرو دستور کتبی نوشته بود " هر نوع امداد به این روزنامه بکنید جا دارد و خرج صحیح است " در این راستا شخص سپهسالار برای جلوگیری از توقف انتشار آن مبلغ یکصد لیره به مدیر روزنامه حواله کرد ؛ تا در امر طبع و انتشار روزنامه بکار برد . حتی برخی ها معتقدند : هدف اصلی از تاسیس روزنامه اختر در عثمانی این بود که دولت ایران یک روزنامه دولتی در کشور عثمانی داشته باشد . تا ناشر اخبار ایران ناصری در خارج از ایران باشد.

ـ معمولا در کتابهای تاریخ که با روی کار آمدن پهلوی نوشته شده است چهره ای کریح از قاجار ارائه شده است، تصویر ارائه شده از قاجارها تا چه اندازه واقعیت دارد؟  باید به عرض برسانم که اجحافی که در حق قاجار ها گردیده در کمتر دوره ای از آنها را شاهدیم . مثلا شاه مملکت را می کشند –ناصرالدین شاه به توسط میرزا رضای کرمانی در حرم حضرت شاه عبدالعظیم مقتول می گردد . پسرش قاتل را نمی کشت و آن را به دست قانون می سپارد تا مراحل قانونی را طی کند . روزنامه جات آن دوره تمثال محمد علی شاه را که در تاریخ فردی جانی و ضد مشروطه جلوه گردیده می کشند اما وی آنها را تسلیم قانون می نماید و خودسرانه آنها را به سزای اعمالشان نمی رساند . در حالی که شاه مملکت بود و اختیارات خاصی داشت . این از آزادی نسبی مطبوعات آن دوره بود . مدیران مسئول یا نقاشان یا کاریکاتوریست ها به دلخواه چهره های مملکتی را چاپ می کردند . البته تند روی هایی نیز از آنها سر زد که آنها را نیز باید در جای خود ذکر کرد .

ـ در سریالها و فیلم هایی که در سالهای اخیر شاهد پخش آنها از تلویزیون هستیم . مظفرالدین شاه همیشه دلقک ، آدم کم عقل و ... است . آیا واقعا چنین بوده!؟ عرض شود که به شهادت تاریخ  ، مظفرالدین شاه یکی از شاهان رحم دل تاریخ بود . چنانکه ذکرش گذشت پدرش را می کشند ، وی قاتل را تسلیم دادگاه عدل می نماید و خود سرانه دست به هیچ چیزی نمی زند . راستی او علیل بود اما هیچ گاه سفیه نبود . از کارهای ماندگار ایشان در تاریخ همانا امضای فرمان مشروطیت است که همیشه با نام او رقم می خورد . مریض بودن هیچگاه به منزله نادان بودن نیست . متاسفانه فیلمنامه نویس ها ی ما هیچگاه تاریخ را به دقت مطالعه نکرده و یا با مشاورانی که همیشه دیدی منفی دارند دستشان در یک کاسه است  .

ـ به عقیده بسیاری قانون مترقی مشروطه و ثمره آن پس از عزل احمد شاه که بصورت تمام و کمال به قانون مشروطیت پایبند بود از بین رفت، شاید بتوان گفت انجمن های ایالتی و ولایتی که بزرگترین دستاورد انقلاب بود اولین قربانی کودتای نظامی رضاخان بود. لطفا در این خصوص توضیح بیشتری بفرمایید؟ببینیند قانون انجمن های ایالتی و ولایتی یکی از مترقی ترین قوانینی بودند که در زمان انقلاب مشروطه تنظیم شدند و می خواستند به منصه ظهور برسند که با برچیده شدن انقلاب آن نیز ناکام ماند . بعد از نهضت مشروطه حکومت مستعجل ملی در سال 1324 شمسی نیز داعیه از قوه به فعل آوردن شد که آن نیز متاسفانه ناکام شد. من متن کامل قانون انجمن های ایالتی و  ولایتی را در کتاب دیگرم با عنوان « سیری در تاریخ انقلاب مشروطیت » آورده ام که علاقمندان می توانند آن را به مطالعه گیرند .

ـ با ظهور حکومت پهلوی جدای از دست رفتن نتایج انقلاب مشروطیت که خواستگاه اصلی آن آذربایجان و راهبران فکری و مجاهدان آذربایجانی بود، خود آذربایجان و تبریز نیز که در زمان قاجاریه قطب اقتصادی و پرجمعیت ترین منطقه کشور بود مورد تبعیض قرار گرفت. علت این اتفاق تلخ چه چیزی بود؟چنانکه می دانید در زمان انقلاب مشروطه تبریز یکی از شهرهای مهم ایران به شمار می رفت و در واقع دارالسلطنه و اتراق شاهزادگان بود که بعد از برچیده شدن نظام مشروطه خواهی رضا شاه حتی از نام بردن آذربایجان ابا داشت و به عبارتی متنفر بود . لجاجت رضا شاه در رابطه با آذربایجان  به جایی رسید که در تقسیم استانها از کلمه من درآوردی استان دوم ، سوم و چهارم استفاده شد .صد البته در این مورد تنها رضا شاه نبود که به این خطاها مرتکب می شد . مشاوران فراماسون و افرادی از این قماش در کنار او بودند که سهم و گناه آنها کمتر از رضا شاه نیست .

ـ جناب آقای همراز ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار نشریه نوید آذربایجان قرار دادید در پایان اگر حرف خاصی برای گفتن دارید بفرمایید؟من هم از فرصت ایجاد شده تشکر نموده ومی خواهم که تاریخ قاجار را دوباره بخوانیم . البته که عمر آدمی هیچگاه کفاف کنکاش در این دوره را نمی دهد . چرا که به گفته زنده یاد ایرج افشار تا کنون بیش از 1500 مورد کتاب در مورد تاریخ قاجار نوشته شده است . البته این آمار زمانی بود که ایشان در قید حیات بودند و مطمئنا قسمتی از کتب را ندیده بودند . پس با این حال چه می شود که دوباره این تاریخ را بدون حب و بغض مطالعه کنیم، اگر چه متاسفانه یکی از اقدامات شتابزده دودمان پهلوی بدنام کردن و زدودن نام و آثار قاجاریان بود . مثلا در شهر خودمان اکنون از آن همه آثاری که قسمتی از آنها را از روی عکسها مشاهده می کنیم چه چیزهای دیگری نیز یافت می شود، کو آن ساختمان های شیک اداره جات، کو آن وسایل و اشیاء قدیمی باقی مانده از قاجاریان، اکثریت قریب به اتفاق اشیایی که امروزه در دسترس موزه ها یا مردم می باشند همگی با قسمت اعظم آنها از آرشیوهای خصوصی جمع آوری شده اند. من مجموعه دارانی را می شناسم که خود آرشیوهای آن چنانی دارند که امروزه کمتر لنگه آنها را می توان در موزه های دولتی دید ! پس باید ارگانهای دولتی و متولیان و داعیان فرهنگ بیش از این اهتمام ورزند و بیش از این نگذارند گرد فراموشی به روی این سلسله بنشیند که در آن وقت گوشه ای از تاریخ را به بوته نسیان و فراموشی خواهیم سپرد .

منبع : http://guneyebakan.blogfa.com/post-2669.aspx
 وطن دیلی نیوز  |نظرات() 

پاسخ به همه شبهات و شایعات درباره «النینو»

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-01:51 ب.ظ


677777
دورنانیوز - سرویس ایران و جهان: رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران به تمامی شبهات و شایعاتی که در رابطه با پدیده النینو در کشور وجود دارد؛ پاسخ داد.

به گزارش دورنانیوز.مجید عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با پدیده النینو گفت: این پدیده به خاطر اختلاف دمایی که در آبهای سرد قطبی و آبهای جنوبی‌تر است؛ به وجود می‌آید و باعث ایجاد جریان‌های دریایی چرخشی می‌شود و زمانی که تغییر‌های آب و هوایی نیز به همراه آن وجود داشته باشد باعث ایجاد جریان‌های پر فشار و کم فشار می‌شود که نتیجه آن پدیده‌ای به نام سایکلون را در مناطق اقیانوسی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: این پدیده‌ها که اسامی مختلفی همچون النینو دارند، باعث بارش‌های زیاد همراه با جریان‌های باد بسیار تند می‌شوند که در ساله‌های گذشته نتایج آن را مانند وقوع طوفان کاترینا در امریکا دیدیم. این پدیده‌ها معمولا به صورت دوره‌ای در اقیانوس هاس اطلس، آرام و هند دیده می‌شود.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با تاثیر این پدیده در ایران توضیح داد: در گذشته به دلیل آنکه از مناطق اقیانوسی فاصله داریم معمولا شاهد بروز مشکلاتی از این دست نبوده‌ایم، اما در چند سال گذشته آثار این پدیده در کشور ما نیز دیده شده است که ازجمله آن می‌توانم به طوفان گونو بود که حدود ۴ سال پیش در منطقه جنوبی کشور رخ داد، اشاره کنم. این طوفان‌ها در کشور ما با طغیان دریا همراه با بارش بارانو ایجاد سیلاب بروز می‌کند.

عباسپور با اشاره به اینکه معمولا آثار این پدیده‌ها به خلیج فارس نمی‌رسد و تنها در منطقه دریای عمان یعنی از حدود چابهار تا تنگه هرمز دیده می‌شود، توضیح داد: یکی از دلایلی که برای تغییر این روند و ظهور آن در کشو ما مطرح می‌شود، مساله تغییر الگوی جریان‌های اقیانوسی به دلیل گرمایش زمین و تغییر آب و هوا است.

وی ادامه داد: این پدیده مطمئنا دریای خزر را متاثر نمی‌کند زیرا دریای خزر یک دریاچه بزرگ است و به اقیانوس‌ها راه ندارد، بنابراین شمال کشور از این پدیده متاثر نمی‌شود اما در بخش‌های جنوبی ممکن است به دلیل تغییرات آب و هوایی شاهد وقوع پدیده النینو باشیم اما اگر این پدیده به صورت گسترده تری رخ دهد بخش‌های بیشتری از کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

استاد دانشگاه علوم و تحقیقات در پاسخ به این سوال که آیا النینو زمستان بسیار سختی را برای ما به همراه می‌آورد یا خیر؟ توضیح داد: ما با دیگر پدیده‌های آب و هوایی که کشور را متاثر می‌کنند نیز روبرو هستیم، در منطقه ما الگوی تغییرات آب و هوایی وجود دارد که معمولا ۳۰ سال یکبار ما را در وضعیت خشکسالی قرار می‌دهد که درحال حاضر در این سیکل خشکسالی به اوج رسیده‌ایم که نشانه‌های آن در خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه ارومیه مشخص است، حال تلفیق این پدیده‌های آب و هوایی با یکدیگر مشخص نیست که نتیجه‌ای دهد بنابراین پیش بینی آن ساده نیست که بگوییم آیا واقعا با زمستان سردی روبرو خواهیم بود یا خیر زیرا ما با الگوی کم بارشی روبروایم و از طرفی پدیده النینو رخ خواهد داد، بنابراین ممکن است این دو همدیگر را تعدیل کنند و یایکی بر دیگری غلبه پیدا کند.

رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران در مورد تاثیر پدیده النینو بر آب و هوا، گفت: این پدیده با بارش‌های زیاد همراه است و در بحث هوا‌شناسی زمانی که در زمستان بارش‌های زیاد رخ دهد طبیعتا می‌تواند تبدیل به برف شود و دمای هوا را تا۱۰ الی ۱۲ درجه دما را پایین بیاورد اما پیش بینی من این است که ممکن است در مقطع کوتاهی دمای سردی را تجربه کنیم اما این گونه نخواهد بود که زمستان سر دو پر برفی داشته باشیم.

عباسپور با بیان اینکه جای نگرانی برای وقوع زمستان بسیار سرد نیست، اظهار کرد: یک نکته مثبت نیز در وقوع پدیده النینو وجود دارد به هر حال النینو یک پدیده بارشی است و با توجه به اینکه ما در وضعیت نامناسبی از نظر منابع آبی قرار داریم، این پدیده می‌تواند بر وضعیت منابع آبی ما اثر بگذار و کمک کند تا از این وضعیت نامناسب راحت ترعبور کنیم.

نظرات() 

پوتین شرط عربستان را رد کرد

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-12:22 ب.ظ


پوتین شرط عربستان را برای بلند شدن هواپیمای روسی از صنعاء رد کرد.
به گزارش مشرق، پایگاه خبری اینترنتی الاتحاد پرس یمن با اعلام این خبر افزود: نیروهای ائتلاف متجاوز به فرماندهی عربستان همچنان مانع پرواز هواپیمای روسی از باند فرودگاه صنعاء هستند.
منبع: مهر

مرصاد
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
0
6
از من به ال سعود نصیحت سربه سره عمو پوتین نزارین شوخی باهاتون نداره
شهرام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
0
7
عربستان دیگه خیلی دور برداشته . یه مشت بز چران سیاست مدار نما دارن شرط و شروط میزارن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
1
3
شرط عربستان چی بود این وسط ؟
ehsan
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
1
5
  `پوتین باید سوخوهاش رو بیاره بندرعباس و از اونجا یمن رو هدایت بکنه و اسمان یمن رو در اختیار ایران و خودش قرار بده. عربستان هم ملخ هاش رو از یمن ببره
نظرات() 

ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺷﻮﺩ؛ ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻗﯿف

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-12:40 ق.ظ

ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ:


یونسسی

به گزارش دورنانیوز ، ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺍﻗﻠﯿﺖﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ .

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﺩ .

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﺩ .

ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﺷﺖ .

ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺩﺍﯾﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﯾﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ .

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﻋﻠﯽ ﺍﻭﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺗﺠﺎﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﻋﺮﺑﯽ، ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .

ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﮐﯽ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﺳﺖ.

 

نظرات() 

با خواص و مضرات این میوه پاییزی خوشمزه بیشتر آشنا شوید

نوشته شده توسط : قارانقوش
جمعه 15 آبان 1394-12:26 ق.ظ

http://niasargolabhajiabas.mihanblog.com/

ارزش غذایی خرمالو:
هر ۱۰۰ گرم خرمالو حاوی ارزش غذایی زیر است:
    انرژی ۶۰ تا ۷۰ کیلوکالری
    آب ۷۵.۵ گرم
    فیبر ۵.۹ گرم
    قند ۲۳ گرم
    ویتامین ث ۷.۶ میلی‌گرم
    پتاسیم ۲۱۰ میلی‌گرم
    منیزیم ۱۱ میلی‌گرم
    آهن ۰.۱۵ میلی‌گرم
خواص خرمالو:
 خرمالو دارای مقادیر قابل توجهی ویتامین‌های B3 ،B2، B1 و C است، در ضمن این میوه مواد معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر و پتاسیم و مقداری نیز سلولز دارد.
 خرمالو سرشار از ویتامین‌های A ، B‌ و C می‌باشد.

 خرمالو میوه ای با کالری بالا است (۱۰۰ گرم خرمالو ۷۰ کالری فراهم می کند) اما در چربی بسیار پایین است.
 طبع خرمالو گرم و تر است.

جوشانده برگ‌های خرمالو برای سرفه مفید است

خرمالو سرشار از ویتامین C

 میزان ویتامین C موجود در این میوه قابل توجه است. این ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی بدن لازم و ضروری است. اگر در فصل سرما لثه‌هایتان خونریزی می‌کند امکان دارد به دلیل کمبود ویتامین C باشد.
 باید بدانید که مصرف خرمالو و جذب ویتامین C آن برای بالا بردن استحکام سلامت لثه‌ها موثر است. این ویتامین برای شفافیت پوست نیز مفید است. البته توجه داشته باشید هر چه خرمالو رسیده‌تر و شیرین‌تر باشد میزان ویتامین C آن نیز کمتر می‌شود.
 مصرف مرتب غذاهای غنی از ویتامین C به بدن در توسعه مقاومت در برابر عوامل عفونی، پاک کردن سموم و رادیکال های آزاد کمک می کند.
خرمالو منبع بتاکاروتن و لیکوپن
 خرمالو سرشار از کاروتن یا همان پیش ساز ویتامین A و همچنین لیکوپن است. این دو آنتی‌اکسیدان قوی باعث خنثی شدن رادیکال‌های آزاد آسیب‌رسان شده و شما را در برابر بیماری‌های مختلفی مانند بیماری‌های قلبی عروقی و برخی از سرطان‌ها ایمن می‌کند.

 رنگ نارنجی خرمالو ناشی از همین آنتی‌اکسیدان بتاکاروتن است. برای همین هم خرمالو مانند همه‌ی میوه‌ها و سبزیجات نارنجی برای سلامتی چشم‌ها و حافظت از شبکیه چشم مفید است.
 از این گذشته بتاکاروتن موجود در آن، جریان خون سلول‌های پوست را بیشتر می‌کند برای همین هم پوستتان خوش آب و رنگ می‌شود.
خرمالو ، سرشار از فیبر
 خرمالو منبع خوب فیبرهای غذایی محسوب می‌شود و حاوی میزان قابل‌توجهی فیبر پکتین می‌باشد. ۱۰۰ گرم از میوه تازه دارای ۳.۶ گرم یا ۹.۵٪ از مصرف روزانه فیبر توصیه شده است.
    فیبرهای موجود در آن باعث دفع راحت و رفع یبوست می‌شود. برای این کار توصیه می‌کنیم که روزانه دو مرتبه خرمالو میل کنید. توجه داشته باشید که این میوه حاوی آهن بوده و سدیم کمی دارد.
خرمالو برای مقابله با کلسترول و فشارخون بالا
 خرمالو سرشار از دو ماده معدنی بسیار مفید است. این میوه سرشار از پتاسیم و منیزیم می‌باشد که با کلسترول و فشارخون بالا مقابله می‌کند.
 مزیت دیگر این میوه این است که سدیم (نمک) کمی دارد.

 توصیه می‌کنیم اگر دچار بیماری‌های قلبی عروقی هستید و یا چربی و فشارخونتان بالاست از این میوه غافل نشوید.
 البته حواستان به قند موجود در آن باشد. 

خواص خرمالو,خواص و مضرات خرمالو

خرمالو به علت دارا بودن مواد معدنی، برای رشد و نمو بدن بسیار مفید است

مصرف خرمالو در سنگ کلیه
 این میوه‌ی پاییزی برای افرادی که از سنگ کلیه و سنگ مثانه رنج می‌برند مفید است. به خاطر اینکه این میوه حاوی میزان قابل‌توجهی آب و ادرارآور است. هسته‌ی کوبیده شده‌ی خرمالو نیز به دفع سنگ کلیه‌ها کمک می‌کند.

مصرف خرمالو در بارداری:
 مصرف خرمالو در دوران بارداری و حاملگی بسیار مفید و سودمند بوده و در رشد جنین و سلامت خانم های باردار ، نقش مهمی دارد.
مصرف خرمالو در کودکان:
 خرمالو سرشار از ویتامین A، بتاکاروتن و همچنین مقدار قابل توجهی ویتامین‌های B۱، B۲، B۳ و ویتامین C است. این میوه همچنین مواد معدنی مختلف مورد نیاز بدن را مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم دارد؛ به همین جهت برای رشد و نمو کودکان بسیار مفید شناخته شده است.
فواید خرمالو برای پوست و مو:
 خرمالو، به اندازه توت فرنگی آنتی اکسیدان دارد و به همین دلیل، شما می توانید برای جوان سازی و شاداب سازی پوستتان، روزی نیم ساعت پوست خرمالو را روی صورتتان قرار دهید.
 بتاکاروتن موجود در آن، جریان خون سلول‌های پوست را بیشتر می‌کند برای همین هم پوستتان خوش آب و رنگ می‌شود.

 افرادی که موهایشان اصطلاحا کم پشت است و یا به قدری که باید پر نیست، می توانند با خوردن خرمالو و دریافت روی (زنیک) موجود در آن، موهای سالم و پرپشتی داشته باشند.
 به خاطر حضور ویتامین ‌A در خرمالو برای پوست و ناخن و موهای خشک و شکننده مفید است.
فواید خرمالو در پیشگیری از سرطان و بیماری قلبی:
 این ویتامین نوعی «آنتی اکسیدان» است. بنابراین مصرف آن باعث از بین رفتن «رادیکال های آزاد»، عامل ایجاد انواع سرطان ها می شود. بنابراین خرمالو دارویی طبیعی برای جلوگیری از ابتلا به سرطان است.
 خرمالو سرشار از پتاسیم و منیزیم است به همین دلیل مصرف آن برای فشارخونی‌ها می‌تواند مفید باشد. در ۱۰۰ گرم خرمالو ۱۶۰ میلی گرم و در یک عدد آن که حدودا ۱۶۸ گرم است حدود ۲۷۰ میلی‌گرم پتاسیم وجود دارد. از این رو مصرف آن برای بیماران قلبی عروقی و فشارخونی‌ها مفید است.
 همچنین مصرف آن مانع از چسبندگی پلاکت های خونی و ایجاد لخته خون و در نتیجه بروز سکته قلبی و مغزی می شود. پس مصرف آن برای افراد مبتلا به بیماری قلبی یا افرادی که در معرض این خطر قرار دارند، مفید است.
خرمالو، ضد التهاب طبیعی:
 خرمالو حاوی فلاونوئید پلی فنولیک آنتی اکسیدان مانند کاتچین و گالوکاتچین علاوه بر داشتن یک ترکیب ضد تومور مهم، اسید بتولینیک است کاتچین خواص ضد عفونی، ضد التهاب و ضد خونریزی (جلوگیری از خونریزی از عروق خونی کوچک) دارد.
سرشار از مواد معدنی:
 خرمالو دارای بسیاری از ویتامین های با ارزش ب – کمپلکس مانند ( اسید فولیک، پیریدوکسین ( ویتامین  B6 )، تیامین و … ) است. این ویتامین ها کوفاکتورهایی برای توابع آنزیمی متابولیک در بدن عمل می کنند.
 حاوی مواد معدنی مانند پتاسیم، منگنز (۱۵٪ از DRI)، مس (۱۲٪ از DRI) و فسفر است.

 منگنز کوفاکتور برای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، که یک رادیکال آزاد بسیار قوی است.
 مس کوفاکتور برای بسیاری از آنزیم های حیاتی، از جمله سیتوکروم C – اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ( دیگر مواد معدنی به عنوان کوفاکتور برای آنزیم منگنز و روی ) است. مس همچنین برای تولید سلول های قرمز خون مورد نیاز است.

خواص داروئی خرمالو, فواید خرمالو

مصرف خرمالو در بارداری بسیار مفید بوده و در رشد جنین و سلامت خانم های باردار، نقش مهمی دارد

سایر فواید درمانی خرمالو:
 خرمالو، مقادیر قابل توجهی ویتامین های A و C، کلسیم، پتاسیم و منیزیم دارد که وجودشان می تواند به هضم هرچه بهتر غذا، تقویت بینایی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کند.
 این میوه در افراد مبتلا به نقرس و بیماری های کبدی و کلیوی بسیار مؤثر است.

 خرمالو به علت دارا بودن مواد معدنی، برای رشد و نمو بدن بسیار مفید است و آهن موجود در آن عنصر اصلی خون‌سازی و پتاسیم موجود در آن اشتها آور و شستشو دهنده کلیه ، کبد و معده است.
 خرمالو تقویت کننده معده است، اسهال را برطرف می کند، باعث نرمی سینه می شود، کم خونی را رفع می کند و اشتهاآور خوبی هم هست.

 خرمالو آرام کننده سکسکه است.
 خرمالو بندآورنده خون‌ریزی است.
 خرمالو ورم و التهاب بواسیر را فرو می‌نشاند.
 خرمالو داروی مؤثری برای تیفوس و تیفوئید است باید از جوشانده کاسبرگ‌های زیرگل و دم گل استفاده شود.
 اگر در فواصل غذا خرمالو خورده شود موجب باز شدن اشتها می‌شود.
 برای درمان اسهال خونی ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم میوه رسیده خرمالو را صبح ناشتا میل نمایید.
 زیاد کننده نور چشم است.
مصرف خرمالو در کاهش وزن:
 خرمالو میوه ای شیرین و پرکالری است که یک عدد درشت آن، حدود ۸۰ کیلوکالری انرژی دارد و شما باید برای سوزاندن این مقدار انرژی، نزدیک به ۲۸ دقیقه راه بروید. پس اگر دچار اضافه وزن هستید یا رژیم دارید، حواستان به تعداد خرمالوهایی که می خورید، باشد.
مصرف خرمالو در دیابت:
 در ضمن بیماران دیابتی هم به لحاظ دارا بودن قند فراوان در این میوه باید از مصرف بیش از حد آن اجتناب کنند.
فواید دانه خرمالو:
 از کوبیده دانه خرمالو بصورت گرد می‌توان سنگ مثانه و کلیه را دفع کرد بدین صورت که دانه را کمی حرارت داده سپس خرد نموده مانند قهوه دم کرده میل شود.
 کوبیده هسته خرمالو را با روغن منداب مخلوط کرده در یک بطری ریخته سر آن را محکم ببندید و در آب جوش به مدت یک ساعت جوشانده، سپس از این روغن می‌توان برای دردهای کمر، مفاصل و نقرس استفاده نمود و همچنین از پودر دانه آن که با حرارت بو داده شده است مانند قهوه دم کرده میل شود.
فواید برگ و گل درخت خرمالو:
 در طب سنتی قدیم از برگ درخت خرمالو نیز برای درمان بیماری‌ها استفاده می‌شد.
 برگ درخت خرمالو حاوی فلاوونوئیدها است که خاصیت ضد فشار خون، ضد سرطان و ضدموتاژن دارد.
 در عین حال برگ درخت خرمالو حاوی ماده‌ای به نام astragalin است که خاصیت آنتی‌هیستامینی داشته و واکنش‌های آلرژیک و آبریزش بینی را کاهش می‌دهد.
 این ماده همچنین علائم درماتیت و التهاب را در پوست کاهش می‌دهد.
 دم کرده گل خرمالو مقوی معده است.
 جوشانده برگ‌های آن برای سرفه مفید است.
بهترین زمان مصرف خرمالو:
 چون خرمالو یک میوه اسیدی است و مصرف آن باعث افزایش ترشح اسید معده می شود، بهتر است با معده پر آن را بخورید تا اینطوری غذایتان بهتر هضم شود.
 اگر اهل مصرف میوه‌های یخ زده هم هستید باید بدانید می‌شود این میوه را نیز فریز و بعدها مصرف کرد.
هشدارها و مضرات:
 اگرچه خرمالو خواص بسیار زیادی دارد، اما خوردن بیشتر از ۱ تا ۲ عدد خرمالوی نارس در روز توصیه نمی شود. ضمن اینکه خوردن همین مقدار از خرمالوی نارس و گس هم برای کسانی که به یبوست مبتلا هستند، مناسب نیست؛ چون تانن موجود در آن یبوست را تشدید می کند.
 بهتر است کسانی که اختلالات روده ای دارند یا عمل جراحی روده انجام داده اند یا به بیماری سل مبتلا هستند، خرمالو نخورند یا در مصرف آن محتاط باشند.
 افراط در مصرف خرمالو موجب افزایش وزن میشود.
 افراط در مصرف خرمالو موجب انسداد روده میشود.
 کسانی که تمایل به خوردن خرمالو با پوست دارند، حتما باید پیش از این کار، آن را خوب بشویند و به تکه های کوچک تقسیم اش کنند تا بتوانند نگام خوردن، آن را خوب بجوند تا مشکلی برایشان پیش نیاید.
 مصرف این میوه به صورت گس و نرسیده چندان مناسب نیست و بهتر است خرمالوی رسیده و شیرین را برای خوردن انتخاب کنید.

 


برچسب ها: خرمالو، گلاب وعرقجات گیاهی، نیاسر،  نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox